Nhắc Nhở Tu Hành

05/04/201412:00 SA(Xem: 17575)
Nhắc Nhở Tu Hànhthanhkinhtuongniem_daillaohaothuong_1

NHẮC NHỞ TU HÀNH
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí TịnhTạo bài viết
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".