Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm - Tập Ii

05/09/201012:00 SA(Xem: 62687)
Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm - Tập Ii

HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM
Những bài khai thị buổi sáng của Hòa thượng Tịnh Không
Chuyển ngữ theo bản in của Vân Lâm Tịnh Tông Học Hội, tháng 9-2003

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạo bài viết
03/12/2010(Xem: 23690)