10 bức tranh chăn trâu của Đại Thừa và của Thiền Tông

23/08/20153:49 SA(Xem: 49326)
10 bức tranh chăn trâu của Đại Thừa và của Thiền Tông

tranh chan trau dai thua
tranh chan trau thien tong
BÀI ĐỌC THÊM:
 (TT. Thích Tuệ Sỹ)

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU THIỀN TÔNG
chantrau-1chantrau-2chantrau-3
chantrau-4
chantrau-5chan-trau-6
chantrau-7chantrau-8
chantrau-9chantrau-10

Tạo bài viết
13/04/2016(Xem: 14735)
29/11/2015(Xem: 8269)
01/09/2015(Xem: 13798)