Thiền ĐịnhThần Chú Quán Thế Âm

18/07/20169:33 SA(Xem: 17068)
Thiền Định và Thần Chú Quán Thế Âm

THIỀN ĐỊNHTHẦN CHÚ QUÁN THẾ ÂM
Lama Zopa Rinpoche 

Lama Zopa RinpocheRinpoche đã ban một tấm hình Đức Quán Thế Âm [Phạn: Avalokiteshvara] cho một cô hầu bàn mà ngài gặp tại một quán ăn tại Darjeeling, Ấn Độ. Sau đó, ngài gởi cho cô lời khuyên này, nó bao gồm một giải thích về cách quán tưởng, vô vàn lợi lạc của việc trì tụng OM MANI PADME HUM và cách thức để hồi hướng công đức.

Lama Zopa Rinpoche giảng dạy tại Singapore, 2010.Con rất yêu quý,

Thầy hy vọng con vẫn khỏe mạnh. Trước đây thầy nên viết cho con. Thầy rất xin lỗi rằng trong một thời gian dài, thầy đã không viết để giải thích những điều thầy đã hứa, mặc dù thỉnh thoảng có nhớ những gì thầy đã hứa gởi cho con.  

Đối với thiền định về Đức Quán Thế Âm, Đức Phật Bi mẫn, việc trì tụng OM MANI PADME HUM rất quan trọng. Nó là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Ngay cả những con muỗi, ngay cả những con đỉa, ngay cả những con kiến, bởi chúng mong muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ, ngay cả chúng cũng cần trì tụng OM MANI PADME HUM, nhưng chúng không thể bởi chúng không có một thân người cho phép chúng làm như thế. Và bởi là súc sinh, chúng không có tâm trí của con người, vì thế chúng không thể suy nghĩ nhiều hay thật sâu sắc.

Việc trì tụng thần chú này tịnh hóa những ác nghiệp và các che chướng được tích tập từ vô thủy, và con cũng tích tập những công đức rộng lớn. Chẳng hạn như, nhờ trì tụng OM MANI PADME HUM, ta có thể tính đếm mỗi một giọt nước trong Thái Bình Dương, nhưng ta không thể đo lường được lợi lạc của việc trì tụng thần chú này. Các lợi lạc thật vô hạn và ngay cả chư Phật cũng không thể tính đếm được chúng. Có thể đếm được những hạt bụi trong trái đất, nhưng không thể tính đếm những lợi lạc của việc trì tụng OM MANI PADME HUM. Có thể đếm được số lá cỏ trong trái đất, nhưng không thể tính đếm những lợi lạc của việc trì tụng OM MANI PADME HUM. Có thể đếm được mỗi hạt cát trong các đại dương, nhưng lợi ích của OM MANI PADME HUM thì không thể tính đếm.

Đặc biệt là nếu con trì tụng OM MANI PADME HUM với Bồ đề tâm, tư tưởng quý báu của sự giác ngộ, để giải thoát vô số chúng sinh khỏi các đại dương đau khổ sinh tử và đưa họ tới hạnh phúc vô song, trạng thái của tâm toàn trí, và sau đó giải thoát bản thân để thành tựu hạnh phúc vô song, trạng thái của tâm toàn trí. Đây là tư tưởng quý báu được gọi là Bồ đề tâm. Nếu con trì tụng OM MANI PADME HUM với động lực đó thì không có công đức nào to lớn hơn, không có công đức nào khó tin hơn, và đó là điều khó tin nhất. Nó vô cùng lớn lao. Cho dù con chỉ trì tụng thần chú một lần với Bồ đề tâm, nếu được cụ thể hóa thì công đức đó sẽ vĩ đại hơn bầu trời.

Con có thể thấy rằng điều này khiến nó trở thành một phương cách nhanh chóng để biến con đường thành Phật quả, trạng thái của tâm toàn tríđặc biệt là phát triển lòng bi mẫn đối với vô số chúng sinh địa ngục, vô số ngạ quỷ, vô số súc sinh, vô số con người, vô số a tu la, vô số vị trời và vô số chúng sinh trong trạng thái trung gian. Sau đó hãy phát triển Bồ đề tâm để giải thoát họ khỏi các đại dương đau khổ của sinh tử, giải thoát tất cả chúng sinh và đưa họ tới hạnh phúc vô song, sự giải trừ tuyệt đối các che chướng và viên mãn mọi thành tựu.

Thầy tặng con một tấm hình Đức Quán Thế Âm, nhưng đừng nghĩ rằng nó chỉ là một tấm hình. Hãy nghĩ nó là Quán Thế Âm thực sự sống động, vĩ đại như một ngọn núi tuyết hay như Rặng Hy mã lạp sơn. Hãy nghĩ nó thực sự sống động, sự hình thành của ánh sáng, không chỉ là vật chất mà là lòng bi mẫn thực sự sống động của vô số chư Phật. Đây là sự hiển lộ của tâm toàn trí của vô số chư Phật—sự hiểu biếtnăng lực viên mãn để có thể thực hiện những công việc hoàn hảo cho tất cả chúng sinh, kể cả con.

Thầy hy vọng sẽ sớm xuất bản một quyển sách về các thiền định Quán Thế Âm với một lời cầu nguyện Quán Thế Âm khác nhau để đọc mỗi ngày và sau đó trì tụng OM MANI PADME HUM. Thầy có một quyển sách tên là Những Giáo lý từ Khóa Nhập thất Mani (Teachings from the Mani Retreat), vì thế hãy đọc nó nếu con có thể.

Nếu con đang trì tụng chỉ một chuỗi OM MANI PADME HUM, hãy quán tưởng rằng bởi lòng đại bi, Đức Quán Thế Âm đang gởi những tia sáng tới con, như những tia sáng mặt trời.  Khi con nhận lãnh những tia sáng này, tâm con trở nên hỉ lạc và an bình không thể tin nổi. Con kinh nghiệm điều này, sau đó thân con trở nên hoàn toàn trắng, như bản tánh của ánh sáng. Con hoàn toàn được tịnh hóa mọi ác nghiệp và che chướng đã tích tập từ những tái sinh vô thủy, và mọi bệnh tật và những hãm hại của tinh linh trong đời này được tịnh hóa. Quán Thế Âm cũng gởi những tia sáng tới tất cả chúng sinh—vô số chúng sinh địa ngục, vô số ngạ quỷ, vô số súc sinh, vô số con người, vô số a tu la, vô số vị trời và vô số chúng sinh trong trạng thái trung gian—từ họ con nhận mọi hạnh phúc vô thủy trong quá khứ, và mọi tích tập điều thiện lành. Con thọ nhận mọi tích tập trong những đời quá khứ, hiện tại và tương lai từ họ, cũng như hạnh phúc tối thượng, sự giải thoát khỏi các đại dương đau khổ trong sinh tử. Hãy nghĩ rằng họ hoàn toàn được tịnh hóa.Hãy tụng OM MANI PADME HUM với xâu chuỗi Thầy cho con, trong khi nhất tâm nhìn Đức Quan Thế Âm. Trong thời gian đó, càng nhiều càng tốt, hãy cố gắng đừng sao lãng hay nghĩ tưởng bất kỳ điều gì khác.

Nếu con đã nhận Đại Nhập môn Quán Thế Âm (đây là một nhập môn kéo dài hai ngày) thì trong thời gian trì tụng một chuỗi đầu tiên, chủ yếu là con nghĩ tưởng về việc tịnh hóa bản thân. Sau đó con trở thành Quán Thế Âm, hình thức của ánh sáng, có thân linh thánh của Quán Thế Âm với mọi phẩm tính, và với tâm toàn trí viên mãn, với năng lực viên mãn, lòng bi mẫn vô hạn đối với chúng sinhnăng lực viên mãn để dẫn dắt chúng sinh. Từ trái tim của con, hãy gởi đi ánh sáng—từ chữ HRIH và vòng thần chú—tới vô số chúng sinh. Họ được tịnh hóa và tất cả họ biến thành Quán Thế Âm. Trong khi con làm điều đó, hãy tụng OM MANI PADME HUM. Trong chuỗi thần chú thứ hai, con quán tưởng bản thânQuán Thế Âm và mọi chúng sinhQuán Thế Âm giác ngộ.

Nếu con không từng nhận Đại Nhập môn Quán Thế Âm thì con không thể quán tưởng bản thânQuán Thế Âm. Thay vào đó, hãy chủ yếu nghĩ là con đang tự tịnh hóa bản thânđồng thời tất cả chúng sinh đều được tịnh hóa. Trong chuỗi thứ hai, hãy chủ yếu nghĩ tưởng rằng con đang nhận mọi phẩm tính của Quán Thế Âm, và cuối cùng chúng sinh thọ nhận mọi phẩm tính của Quán Thế Âm. Con có thể làm như thế, nhưng nếu con muốn trì tụng thần chú nhiều hơn nữa, chẳng hạn như trong năm chuỗi đầu, hãy nghĩ con đang tịnh hóa bản thânchúng sinh, và kế đó trong năm chuỗi tiếp theo, bản thân con và chúng sinh được tịnh hóa. Trong mười chuỗi kế tiếp, hãy nghĩ rằng mọi phẩm tính của Quán Thế Âm được bản thân con và tất cả chúng sinh thọ nhận. Hãy chủ yếu tập trung vào chúng sinh được tịnh hóa và sau đó thọ nhận mọi phẩm tính. Nếu con không từng nhận đại nhập môn thì hãy làm như thế.

Nếu con muốn nghĩ đến những người đang bị bệnh, những người đã mất hay những người đang hấp hối và muốn làm một sự cầu nguyện cho họ, hãy quán tưởng các tia sáng phóng chiếu từ Quán Thế Âm và tịnh hóa người đó. Thực hành đó trợ giúp rất nhiều cho những người đang đau yếu, đã mất hay đang hấp hối. Con cũng có thể nghĩ đến những người thân yêuđặc biệt là những kẻ thù của con, những người thù ghét con.

Cuối cùng hãy hồi hướng như sau:

Nhờ mọi công đức mà con tích tập trong quá khứ, hiện tại, và vị lai, nhờ mọi công đức trong ba thời được tích tập bởi vô số chúng sinhvô số chư Phật, nguyện Bồ đề tâm, tư tưởng quý báu của sự giác ngộ, được phát triển không chậm trễ ngay cả một phút giây trong tim của chúng sinh sáu cõi—vô số chúng sinh địa ngục, vô số ngạ quỷ, vô số súc sinh, vô số con người, vô số a tu la, vô số các vị trời và vô số chúng sinh trong trạng thái trung gian, và đặc biệt là mọi sinh loài trong thế giới này, kể cả gia đình con và bản thân con. Nguyện Bồ đề tâm đã từng sinh khởi trong bản thân con và chúng sinh được tăng trưởng.

Nhờ mọi công đức do con tích tập trong quá khứ, hiện tại, và vị lai, và nhờ mọi công đức trong ba thời của vô số chúng sinhvô số chư Phật, nguyện con trở thành Đức Quán Thế Âm càng nhanh càng tốt và riêng mình con đưa mọi chúng sinh tới hạnh phúc vô song của Quán Thế Âm, trạng thái của tâm toàn trí.

Sau đó con có thể hồi hướng công đức để không làm hại chúng sinh và cũng hồi hướng mọi ước nguyệnthành công tốt lành cho chúng sinhgiáo lý của Đức Phật.

Cảm ơn con rất, rất nhiều và Thầy hy vọng gặp lại con.

Nếu con muốn nghe giáo lýthực hành thiền định, hãy đến trung tâm của chúng tôi tại Bangalore. Thật là tốt để tham dựgia nhập. Những người ở đó sẽ rất hài lòng. Con có thể kết nối với giám đốc điều hành. Cô ấy rất tốt, rất tận hiến trong việc làm lợi lạc chúng sinhgiáo lý của Đức Phật và rất tận tụy để các ước nguyện của Thầy được thành công.

Cảm ơn con rất nhiều.

Với nhiều lòng từ ái và lời cầu nguyện…

Nguyên tác: “Chenrezig Meditation and Mantra” by Lama Zopa Rinpoche
http://www.lamayeshe.com/advice/chenrezig-meditation-and-mantra
Thanh Liên dịch sang Việt ngữGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.