Chân Dung của Tsenzhab Serkong Rinpoche

28/11/20164:05 SA(Xem: 6117)
Chân Dung của Tsenzhab Serkong Rinpoche

CHÂN DUNG CỦA TSENZHAB SERKONG RINPOCHE
Alexander Berzin, 1998
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ | Võ Thư Ngân hiệu đính
www.berzinarchives.com
Tsenzhab Serkong Rinpoche

Phần Một: Lời Mở Đầu
Diện Kiến Đức Dalai Lama Truớc Khi Dọn Sang Đức
Phản Ảnh Về Lời Khuyên Của Serkong Rinpoche Về Việc Trở Thành Một Giảng Sư Phật Giáo
Chứng Thực Của Lama Zopa Về Việc Tsenzhab Serkong Rinpoche Là Một Vị “Chân Tu”
Phần Hai: Cuộc Đời và Nhân Cách
Vai Trò Trợ Giáo Cho Đức Dalai Lama
Các Lãnh Vực Chuyên Môn
Rinpoche Luôn Khiêm Cung, Dù Là Thầy Của Đức Dalai Lama
Khả Năng Ngoại Giao
Tái Thiết Tu ViệnĐào Tạo Người Vấn Linh Cho Hộ Pháp Quốc Gia
Cải Cách Phật Giáo Tại Thung Lũng Hy Mã Lạp Sơn, Vùng Spiti
Cúng Dường Rộng Rãi Cho Các Tu Viện
Không Ưa Hình ThứcThực Hành Giản Dị
Không Tự Phụ Và Khiêm Tốn Thật Lòng
Khả Năng Dạy Dỗ Tính Khiêm Cung Và Nghiêm Túc Với Mọi Người
Tôn Trọng Mọi Người Một Cách Bình Đẳng
Khả Năng Nhận Ra Các Mối Quan Hệ Tiền Kiếp Đặc Biệt
Phần Ba: Tu Học Với Rinpoche
Buổi Đầu Gặp Gỡ Với Serkong Rinpoche Và Lời Khuyên Đầu Tiên Của Ngài
Tu Học Với Geshe Ngawang Dhargyey Ở Dalhousie
Không Làm Giáo Sư Đại Học Và Dọn Về Dharamsala
Trở Thành Đệ Tử Của Rinpoche
Huấn Luyện Tôi Trở Thành Một Thông Dịch Viên Và Giảng Sư
Luyện Trí Nhớ
Cộng Tác Với Tôi Để Tìm Các Từ Ngữ Dịch Thuật Chính Xác Hơn
Dạy Tôi Cách Xã Giao và Tính Khiêm Tốn
Dạy Tôi Chỉ Lo Giúp Đỡ Người Khác Mà Không Mong Lời Khen Ngợi
Khuyến Khích Tôi Tự Đọc Các Kinh Sách Cao Quý Bằng Tiếng Tạng
Dạy Tôi Không Phụ Thuộc Vào Thầy
Giúp Tôi Chuẩn Bị Để Thông Dịch Cho Đức Dalai Lama
Dùng Phương Pháp Mạnh Để Sửa Đổi Hành Vi Dại Dột Của Tôi
Cách Hành Xử Đúng Đắn Tại Các Buổi Thuyết Pháp Của Đức Dalai Lama
Phần Bốn: Cách Tiếp Cận Như Một Đạo Sư Vĩ Đại
Trưởng Dưỡng Tín TâmHết Lòng Sùng Mộ Đạo
Phân Tích Và Đặt Câu Hỏi Với Cả Những Bản Văn Do Các Đạo Sư Cao Quý Nhất Sáng Tác
Lối Sống Giản Dị Của Rinpoche
Noi Gương Mahatma Gandhi Bằng Cách Tránh Mọi Sự Lãng Phí
Tu Tập Liên Tục Và Khiêm Tốn, Uyển Chuyển Theo Hoàn Cảnh
Giữ Công Phu Tu Tập Riêng Tư
Giữ Kín Phẩm Chất Cao Quý
Phần Năm: Các Phẩm Hạnh Khác Của Rinpoche
Thần Túc Thông Của Ngài Serkong Dorjey-chang, Cha Của Rinpoche
Khéo Léo Giúp Người Khác Nhận Ra Khuyến Điểm Và Sửa Đổi
Giúp Đỡ Người Khác Một Cách Linh Hoạt
Phần Sáu: Lời Khuyên Chung Của Rinpoche Cho Phật Tử
Quan Tâm Đến Vị Thầy Của Mình
Nếu Điều Gì Không Xảy Ra Theo Dự Tính Thì Dùng Lý Lẽ Thông Thường Để Giải Quyết Vấn Đề Và Chuẩn Bị Kế Hoạch Khác
Học Cách Đặt Câu Hỏi Một Cách Đúng Đắn
Tìm Hiểu Hành Trì Cam Kết Trước Khi Chấp Nhận Cam Kết
Đừng Vội Trở Thành Tăng Ni
Dấn Thân Tu Tập Không Phải Là Một Cái Cớ Để Khỏi Tìm Việc Làm
Luôn Luôn Thực Tế Và Có Năng Lực
Thực Tiễn Trong Việc Tu Hành
Không Hứa Hẹn Quá Khả Năng Của Mình
Lời Khuyên Cho Các Trung Tâm Phật Giáo
Phần Bảy: Lời Khuyên Của Rinpoche Dành Riêng Cho Hành Giả Mật Tông
Nhập Thất Mật Điển “Bán Thời”
Khi Sự Cấp Thiết Vượt Qua Hạn Chế Của Khóa Nhập Thất
Theo Đúng Quá Trình Nghi Lễ
Đừng Cố Gắng Thực Hành Những Pháp Tu Cao Cấp Khi Chưa Có Đủ Khả Năng
Đừng Kiêu Căng Về Công Phu Tu Tập
Hiểu Rõ Giá Trị Của Phương Pháp Giảng Dạy Tối Nghĩa Có Chủ Ý Trong Mật Tông
Không Nên Xem Thường Các Vị Hộ Pháp
Phần Tám: Rinpoche Viên TịchTái Sanh
Nguy Cơ Đối Với Tánh Mạng Của Đức Dalai Lama
Chuẩn Bị Gánh Lấy Chướng Ngại Nguy Hiểm Cho Sinh Mạng Của Đức Dalai Lama
Buổi Tối Rinpoche Viên Tịch Trong Thiền Định
Pháp Thiền Cho Và Nhận Rinpoche Đã Sử Dụng Để Nhận Lãnh Chướng Ngại
An Trụ Ba Ngày Trong Thiền Định Vào Lúc Viên Tịch
Điều Khiển Tái Sanh Của Mình
Nhận Ra Vị Tái Sanh Của Rinpoche
Vị Thầy Tái Sanh Nhận Ra Tôi Vào Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên
Năm 1998, Rinpoche Mười Bốn Tuổi
Giữ Vai Trò Thứ Yếu Trong Việc Dạy Dỗ Rinpoche
Cầu Nguyện Để Được Làm Đệ Tử Của Ngài Một Lần Nữa


 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana