Về Các Nghi Thức Cúng Dường Đấng Đại Sư Tử Gesar

10/08/202012:49 CH(Xem: 2323)
Về Các Nghi Thức Cúng Dường Đấng Đại Sư Tử Gesar

VỀ CÁC NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG
ĐẤNG ĐẠI SƯ TỬ GESAR

Jamyang Khyentse Chokyi Lodro[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Đức GesarĐiều sau đây liên quan đến Vua Gesar[2], chúa tể sư tử vĩ đại và chiến thần (dgra lha) oai hùng của thế gian này.

Huyễn Võng Văn Thù nói rằng:

Bằng thanh kiếm trí tuệ, cung và tên,

Ngài chiến đấu và đánh bại những phiền nãovô minh,

Hỡi chiến binh dũng cảm, đấng điều phục các thế lực ma quỷkẻ thù.

Như điều này chỉ ra, chính anh hùng Văn Thù Sư Lợi đáng kính là vị hóa hiện trong hình tướng của một chiến thần vĩ đại nhờ hoạt động giác ngộ của việc điều phục theo bất cứ cách nào thích hợp, giống như Bồ Tát Bahuratna xuất hiện là chúa tể của Dạ-xoa và Như Lai hóa hiện thành người chơi đàn vina để điều phục Càn-thát-bà Pramudita. Có vô số hóa hiện như vậy của chư Phật và Bồ Tát. Cụ thể hơn, nếu những ma quỷ Hor không bị đánh bại, chúng sẽ đe dọa sự an toànhạnh phúc của giáo lýchúng sinh và đây là lý do Đức Gesar đã hoàn toàn tiệt trừ những thế lực thù địch này.

Những dấu hiệu rằng Đức Gesar là một hóa hiện bao gồm các dấu vết để lại bởi con ngựa Kyangbu của Ngài và nhiều dấu hiệu diệu kỳ khác, nổi tiếng khắp nơi và vẫn rõ rành rành ở vương quốc phía Bắc vĩ đại và những nơi khác.

Nói một cách đơn giản, Đức Gesar là hóa hiện của Văn Thù Sư Lợi; một sứ giả của Đức Liên Hoa Sinh; một hóa hiện nhảy múa về hoạt động của vua Pháp Trisong [Detsen]; một Trì Minh vĩ đại, vị đã đạt được sự bất tử khi là đệ tử trực tiếp của Đức Lang Ami Changchub Drekol[3]; một chiến thần với toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu; chốn quy y và đấng bảo hộ với tất cả hành giả, vị bên ngoài thì mạnh mẽ trong khi bên trong thì chu đáo; vị giữ của cải của Trung Hoa và Tây Tạng; và tai họa lớn lao đối với quân đội và kẻ xâm lăng ngoại bang.

Bây giờ được cho là thời kỳ Ngài tiến hành hoạt động giác ngộ, như được giảng dạy bởi vị phát lộ kho tàng Lharik Dechen Rolpa Tsal, Heruka vinh quang [Do] Khyentse Yeshe Dorje, Mipham Jampal Gyepa[4] và những vị khác và được diễn tả trong nhiều nghi quỹ, nghi thức cúng dường và các bản văn khác, điều xuất hiện là những kho tàng của ý định giác ngộ. Cũng có các nghi thức cúng dường bổ sung từ chúa tể của thế gian, Đức Karmapa thứ mười bốn, cũng như Đức Jamyang Khyentse Wangpo[5], Ngài Kongtrul Yonten Gyatso[6] và những vị khác. Nghiên cứu kỹ những tác phẩm như vậy ít nhất sẽ đem đến sự hiểu một phần về vai trò giải thoát của đấng vĩ đại này.

Nói ngắn gọn, không nghi ngờ gì, Đức Gesar là một hóa hiện trí tuệ của anh hùng Văn Thù Sư Lợi đáng kính – về điều này, chúng ta có thể có sự chắc chắn trọn vẹnvô biên.

Chokyi Lodro soạn.

 

Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2020.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/concerning-gesar-rites.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[2] Về Đức Gesar, tham khảo https://thuvienhoasen.org/p38a33466/gesar-la-ai-.

[3] rlangs a mi (hoặc a myes) byang chub ‘dre bkol. Ngài sống từ năm 968 đến 1076.

Tạo bài viết
15/07/2020(Xem: 1947)
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).
Nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử, cũng như các hoạt động mang tính nội bộ, đặc thù của Tăng sĩ Phật giáo nói riêng và Tăng đoàn nói chung. Giới luật ấy chia làm hai phần, gồm giới và luật. Hai phần này có quan hệ khắng khít, mật thiết với nhau trong quá trình hành và trì giới luật của các vị thọ Đại giới: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.
Sáng 21-4 (21-3-Nhâm Dần), tại chùa Thiên Mụ - TP.Huế, môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 30 năm (1992-2022) ngày ngài viên tịch.