Phật Điển Thông Dụng: Hướng Dẫn Và Tuệ Tri Của Đức Phật - New Edition PDF

15/02/20226:03 SA(Xem: 1970)
Phật Điển Thông Dụng: Hướng Dẫn Và Tuệ Tri Của Đức Phật - New Edition PDF

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
PHẬT ĐIỂN THÔNG DỤNG:

HƯỚNG DẪN VÀ TUỆ TRI CỦA ĐỨC PHẬT
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2022

BAN BIÊN TẬP BẢN TIẾNG ANH

Tổng biên tập
Hòa thượng BRAHMAPUNDIT

Biên tập viên
PETER HARVEY

BAN PHIÊN DỊCH BẢN TIẾNG VIỆT
Chủ biên và hiệu đính
THÍCH NHẬT TỪ

Dịch giả tiếng Việt

Thích Viên Minh (chương 11, 12)
Thích Đồng Đắc (chương 1, 2)
Thích Thanh Lương (chương 8)
Thích Ngộ Trí Đức (chương 7)
Thích Nữ Lạc Diệu Nga (chương 3, 4)
Thích Nữ Diệu Như (chương 9)
Đặng Thị Hường (giới thiệu tổng quan, chương 6, 10)
Lại Viết Thắng (phụ lục)
Võ Thị Thúy Vy (chương 5)

Phật Điển Thông Dụng - New EditionPDF icon (4)Phật điển thông dụng do Thích Nhật Từ chủ biên bản dịch Việt - 15Feb2022

PHẬT ĐIỂN THÔNG DỤNG:

HƯỚNG DẪN VÀ TUỆ TRI CỦA ĐỨC PHẬT
Chủ biên bản dịch tiếng Việt

THÍCH NHẬT TỪ
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

 

Tạo bài viết
08/09/2011(Xem: 44364)
11/06/2018(Xem: 101200)
07/09/2011(Xem: 56188)
07/09/2011(Xem: 95144)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.