Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại

19/04/20233:46 SA(Xem: 1041)
Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại

CẦU NGUYỆN
LAMA ZOPA RINPOCHE SỚM TRỞ LẠI

Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14, Tenzin Gyatso

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.

dalia lama and lozang Đức Đạt Lai Lạt Ma và Lama Zopa Rinpoche

 

Đạo sư vô song và con cái của các đấng chiến thắng,

   Thanh văn, Duyên giác;

Lozang chiến thắng, cha và con, cùng với dòng truyền thừa;

Toàn thể đối tượng quy y của vùng đất vô hạn,  

Xin ban cho thiện hạnh và điều tốt lành

    để lời cầu nguyện này thành tựu.

 

Giữ gìnquảng bá giáo huấn của Đức Mâu Ni (thub),       

quý báutrọn vẹn (ten)

Bằng giảng giảitu tập,

Ngài mang giáp nhẫn (zopa) không nản lòng,

Bổn sư tôn kính vô song, ta thỉnh cầu.

 

Cửa ngõ duy nhất đem lại mọi lợi lạchạnh phúc,

Nỗ lực hoàn toàn cho phúc lợi

Giáo huấn của Đấng Chiến Thắng     

   và các bà mẹ hữu tình

Bỗng nhiên ngài ra đi về miền an lạc

   ta mất đi hy vọng.

Dẫu vậy, nhờ chân lý không sai chạy

Của biển gia trì từ Tam Bảo

Và đợt sóng lớn từ các địa của con cái các đấng chiến thắng,

Nguyện nụ cười của hóa thân mới mau chiếu soi rạng rỡ                                        

   trong vinh quang cho hàng đệ tử may mắn.

 

Lời cuối

Lời cuối bản chánh:


Tôi đã sáng tác bài cầu nguyện sớm trở lại, thể theo lời thỉnh cầu của các trung tâm của Hội Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa nói chung, Kopan Ogmin Jangchub Choling, Ni Viện Khachoe Gakhyil Ling, và toàn thể đệ tử của Rinpoche quá cố, đứng đầu là Roger Kunsang, người đã nói rằng vì người giảng giải giáo pháp, Zopa Rinpoche vô song, đã đột ngột ra đi về miền an lạc, nên cần có lời cầu nguyện để ngài mau trở lại. Tôi cũng sáng tác bài này vì mối liên hệ đặc biệt giữa tôi và Rinpoche, chẳng hạn như khi Rinpoche còn tại thế, khi tôi yêu cầu thì ngài sẽ thực hiện bất kỳ dự án nào, dù lớn hay nhỏ.

Thật là thê lương khi Zopa Rinpoche ra đi như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khi còn tại thế, ngài đã xem bồ đề tâm quý báu như nền tảng tu tập của mình. Nếu các đệ tử của ngài, những người ở lại, có thể tu tập đúng đắn theo cách sống của Thầy mình, thì chắc chắn đó chính là điều sẽ hoàn thành ước nguyện của Rinpoche. Do đó, hãy ghi nhớ điều này. Hơn nữa, từ nay trở đi, hãy thỉnh cầu Tam Bảo cũng như trì tụng những lời hồi hướng cầu nguyện thiết tha.

Được Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng tác, một Đạo sưTỳ kheo dòng họ Thích Ca, vào ngày 24 của tháng thứ hai, năm Thủy Mão trong chu kỳ Rabjung thứ 17, ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Lời Cuối Của Nhà Xuất Bản:

Joona Repo dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ; Đại Đức Steve Carlier xem lại bản dịch, Đại ĐứcTenzin Tsomo và Doris Low hiệu đính, ngày 15 tháng 4 năm 2023. Dịch Vụ Giáo Dục FPMT.

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.

Tin về:
Ngài Lama Zopa Rinpoche Viên Tịch


 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 31567)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana