Tưởng Niệm Cư Sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha

09/06/201112:00 SA(Xem: 12253)
Tưởng Niệm Cư Sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha
Tạo bài viết

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.