Xuân Miên Viễn - Happy New Year

10/02/201312:00 SA(Xem: 11122)
Xuân Miên Viễn - Happy New Year
tuyentapmungxuan3

XUÂN MIÊN VIỄN

xuanmienvienMai vàng phú quý mừng Nguyên Đán
Đào hồng may mắn đón Tân Xuân
Phước-Lộc-Thọ-Khang-Ninh vô lượng

Mộc-Thủy-Kim-Hỏa-Thổ hữu chung

Xuân nay Di Lặc vô cùng
Từ Bi Hỷ Xả trung dung Đạo đời.

Xuân Quý Tỵ, 2013
Tạo bài viết
06/02/2016(Xem: 3301)
13/01/2011(Xem: 67651)
01/02/2011(Xem: 105878)
03/01/2015(Xem: 8415)
23/12/2014(Xem: 7209)
24/07/2018(Xem: 3201)
04/02/2012(Xem: 58166)
15/01/2016(Xem: 4700)
Xin tất cả mọi người nhớ cho, thế giới này không phải chỉ dành cho người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo… mà nó là một cộng đồng chúng sinh, nếu muốn tồn tại chúng ta phải dung hòa với nhau, nhường nhịn và chịu đựng nhau…để cùng tiến lên. Và cũng xin nhớ cho chân lý của mình chưa hẳn là chân lý của người - mà chúng ta cần phải chia xẻ giá trị của chân lý. Đây là nhiệm vụ cao quý của các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính quyền, các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà bảo vệ nhân quyền và của tất cả mọi người nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới yên bình.