Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Trì Chú Dược SưNiệm Phật A Di Đà

04/02/201412:00 SA(Xem: 23299)
Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Trì Chú Dược Sư Và Niệm Phật A Di Đà

NGHI THỨC
TRÌ CHÚ ĐẠI BI, TRÌ CHÚ DƯỢC SƯNIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Thích Nhật Từ biên soạn
Chùa Giác Ngộ 2014


blankNghi Thức Trì Chú Đại Bi PDF
Nghi Thức Trì Chú Dược Sư PDF
Nghi Thức Niệm Phật A-Di-Đà PDF
Tạo bài viết
10/10/2012(Xem: 12456)
26/06/2018(Xem: 16863)
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh. Ngài đã về với Phật lúc 12:49 sáng, ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Bảo Quang tự viện, thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ, trong tiếng niệm Phật liên tục của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi tựu về. TN Huệ Trân cẩn bái
Trong buổi giao lưu ngày 21 tháng 5 năm 2019 Ngài đã từ bi hướng dẫn cho Đại chúng thực hiện một nghi thức về “Phát khởi Bồ Đề Tâm”. Thời lượng của ngày 20 là 1 tiếng 20 phút và gày 21-5-2019 là 57 phút 48 giây. Ngôn ngữ: Tiếng Việt