Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn Thích Trí Thoát

12/02/201112:00 SA(Xem: 97002)
Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn Thích Trí Thoát


NGHI THỨC CẦU AN - KINH PHỔ MÔN
Thích Trí Thoát

NGHI THỨC CẦU AN - KINH PHỔ MÔN

Thích Nhật Từ soạn dịch

Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội

nghithuc-causieu2

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2023(Xem: 96996)
17/05/2021(Xem: 6481)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana