Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Trì Chú Dược SưNiệm Phật A Di Đà

04/02/201412:00 SA(Xem: 28227)
Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Trì Chú Dược Sư Và Niệm Phật A Di Đà

NGHI THỨC
TRÌ CHÚ ĐẠI BI, TRÌ CHÚ DƯỢC SƯNIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Thích Nhật Từ biên soạn
Chùa Giác Ngộ 2014


blankNghi Thức Trì Chú Đại Bi PDF
Nghi Thức Trì Chú Dược Sư PDF
Nghi Thức Niệm Phật A-Di-Đà PDF
Tạo bài viết
10/10/2012(Xem: 16708)
26/06/2018(Xem: 63051)
17/05/2021(Xem: 3335)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".