Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Trì Chú Dược SưNiệm Phật A Di Đà

04/02/201412:00 SA(Xem: 31097)
Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Trì Chú Dược Sư Và Niệm Phật A Di Đà

NGHI THỨC
TRÌ CHÚ ĐẠI BI, TRÌ CHÚ DƯỢC SƯNIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Thích Nhật Từ biên soạn
Chùa Giác Ngộ 2014


blankNghi Thức Trì Chú Đại Bi PDF
Nghi Thức Trì Chú Dược Sư PDF
Nghi Thức Niệm Phật A-Di-Đà PDF
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2023(Xem: 96614)
17/05/2021(Xem: 6471)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana