Vấn Đáp - Ni Sư Huệ Hạnh (Như Thủy)

04/11/20152:30 CH(Xem: 10520)
Vấn Đáp - Ni Sư Huệ Hạnh (Như Thủy)

Tạo bài viết

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.