Niệm Phật Kiếm (Sự Tích Ngài Cưu Ma La Thập)

06/10/20173:59 SA(Xem: 6651)
Niệm Phật Kiếm (Sự Tích Ngài Cưu Ma La Thập)

NIỆM PHẬT KIẾM
(SỰ TÍCH NGÀI CƯU MA LA THẬP)

 cuu-ma-la-thap-3

 

MỤC LỤC:
Phần I: Lưỡi Kiếm Thế Gian
Phần II: Ngài Cưu-ma-la-thập Và Kim Cang Bảo Kiếm
Phần III: Ngài La-thập Trình Bày Sáu Loại KiếmBài đọc thêm:
Tiểu sử Cưu Ma La Thập và các môn đệ (Thích Hằng Đạt)
 (Chơn Không)
Lịch sử phiên dịch Hán tạng (Thích Phước Sơn)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana