Từ Bi - Compassion

27/11/20201:00 SA(Xem: 3080)
Từ Bi - Compassion
.

Bài đọc thêm:
Từ Bi (Thích Thanh Từ)
Từ Bi Và Trí Tuệ - Ht. Thích Thanh Từ (Thích Thanh Từ)
Lòng từ bi là biểu hiện chân thực của tinh thần bất bạo động (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Bài học về Lòng từ bi từ Đức Đạt Lai Lạt Ma
Từ Bi Trong Đạo Phật Là Gì ? - Hoang Phong.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13117)
23/02/2023(Xem: 2694)
29/12/2022(Xem: 3583)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana