Buddha's Story

20/07/201012:00 SA(Xem: 27950)
Buddha's Story


BUDDHA'S STORY
Written in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner and illustrated by Quang Đặng

buddha10

Lesson 1
The Triple Jewel:
Buddha, Dharma and Sangha 

buddha11Lord Buddha was a truly Holy Man. His personality, his actions and his whole life make him worthy to be an example to each and every one of us.

The Dharma is the teaching of Lord Buddha. It explains to us the way to stop doing evil and be kind, how to save people from suffering and be helpful to others.

The Sangha is the community of Buddha’s disciples. In other words, it is the order of monks and nuns, people who lead a religious life devoted to the study and practice of Buddhism. Thanks to these people, Buddhism will continue to spread and be passed down from generation to generation.

The Buddha, Dharma and Sangha are called the Triple Jewel. People who take refuge in the Triple Jewel are healthy, happy and serene, and their joy continues from this life into the next.

BÀI 1
TAM BẢO:
PHẬT PHÁP TĂNG

Phật bảo là đấng Thánh nhân. Nhân cách, việc làmsự nghiệp của Ngài đều xứng đáng làm gương mẫu cho tất cả chúng ta. Pháp bảo là những lời dạy bảo của đức Phật. Trong đó bao gồm những phương pháp bỏ ác làm lành, cứu người giúp đời. Tăng bảo là đoàn thể đệ tử của đức Phật. Nói khác đi, là những người xuất gia chuyên lo tu học và chuyền bá Phật Pháp để làm cho Phật Giáo còn mãi trên đời này. Người tín ngưỡng Tam Bảo thì thân tâm mạnh khỏe, an vui, đời này và kiếp sau đều được sung sướng, hạnh phúc.
 
 

Lesson 2
The kingdom of Kapilavastu

buddha12Long, long ago, the continent of India was divided into many small kingdoms. A great river named the Ganges runs through Central India, and over 2,600 years ago, on the banks of the Ganges was a small, prosperous kingdom named Kapilavastu. At the time, the kingdom was ruled by King Suddhodana. He was a very wise and enlightened man. His wife, the good Queen Maya, was as gentle as she was beautiful.
King Suddhodana and Queen Maya both longed to have a son who would someday rule the kingdom in their place.

BÀI 2
NƯỚC CA TỲ LA VỆ

Xưa kia trong xứ An Độ chia ra nhiều quốc gia nhỏ. Miền Trung An có một con sông lớn tên sông Hằng, trên 2600 năm ttrước, dọc theo sông Hằng, có một quốc gia giàu mạnh phồn vinh tên là Ca Tỳ La Vệ.Bấy giờ, vị vua nước ấy tên Tinh Phạn. Ngài là một bậc minh quân.Hoàng Hậu là Ma Gia phu nhân vừa hiền đức vừa mỹ lệ (đẹp).Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia đều khao khát có một đứa con trai để nối dõi tôn đường.
 
 
 

Lesson 3
The Birth of Prince Siddhartha

buddha13Just 2,622 years ago, on a clear, sweet morning on the fifteenth day of the fourth month, Queen Maya was strolling in the gardens of Lumbini. Everything seemed particularly radiant in the gardens that day. The Mandara flowers glowed with vibrant colors and blossomed more profusely than ever before.

Queen Maya felt her whole body suffused with ineffable joy. As she raised her right hand to grasp the branch of a shady tree, a miraculous light shone suddenly all around. It was at once awesome and beautiful, as if a new sun had risen in the sky. At that very moment, Prince Siddhartha was born.

According to Buddhist scriptures, the newborn Prince stood up at once and walked seven steps, one finger pointing to the sky, the other to the earth, and said: - “I was born for Englightenment, for the good of all that lives”.

BÀI 3
THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA GIÁNG SANH

Cách nay 2622 năm, sáng sớm ngày 15 tháng tư, đất trời đượm vẽ trong lành, Hoàng Hậu Ma Gia đang ung dung đi bộ trong vườn Lâm Tỳ Ni. Hình như phong cảnh trong vườn hôm nay đặc biệt tươi đẹp và hoa Vô Ưu cũng nở nhiều hơn. Hoàng Hậu Ma Gia cảm thấy ngập tràn một niềm vui khôn tả và tong lúc Bà đưa tay phải lên vin một nhánh cây, bỗng nhjên bốn bề như bị một thứ ánh sáng nhiệm mầu vừa đẹp đẽ vừa tang nghiêm, gióng cảnh mặt trời mới mộc, bao phủ, chính giây phút ấy Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời. Cứ kinh điển Phật Giáo thì khi mới sinh Thái Tử đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn." (Ta là người đáng tôn qúy nhất trong cõi trttời và người.)
 
 
 

Lesson 4
Asita’s Predictions

buddha14On the day the Prince was born, many good omens and signs of peace were seen throughout the land. King Suddhodana was overjoyed, and named his son “Siddharta” which means “the one whose aim is accomplished”.

There lived in Kapilavastu at t hat time a venerable sage named Asita. Asita was a hermit who lived in the snowy mountains, and he was known to be a very holy man. When he heard about the wonderful signs, he came to pay his respects to the new-born Prince.When he saw the infant, Asita gazed at him intently. Then he made the following prediction:“In the future, if Siddhartha succeeds you on the throne, he will become a great emperor. But if he chooses to give up the world and seek enlightenment, he is surely destined to become the Buddha, the Fully Englightenment One.”

BÀI 4
LỜI ĐOÁN CỦA TIÊN A TƯ ĐÀ

Trong lúc Thái Tử giáng sanh, có rất nhiều điềm lành hiện ra, Vua Tịnh Phạn hết sức vui mừng, nên đặt tên Thái TửTất Đạt Đa, ý nghĩathành tựu tốt đẹp.Bấy giờ ở Ca Tỳ La Vệ có một vị đạo nhân, tu lâu ngày trong núi tuyết, tên A Tư Đà, nghe tiếng đồn nên tìm đến và xin được triều kiến (gặp ) Thái Tử.Khi đã gặp, nhìn kỹ và A Tư Đà dự đoán:"Tương lai, nếu Tất Đạt Đa kế vị (nối ngôi) Vua Cha thì sẽ là bật anh quân, nếu xuất gia học đạo thì chắc chắn dẽ thành Phật."
 
 
 

Lesson 5
Golden Childhood

buddha15Prince Siddhartha was not only a handsome, graceful child, but he was also remarkably intelligent, kind hearted and courteous. His father, the King, doted on him, and everyone loved and admired the little Prince.

King Soddhadana and Queen Maya showered him with every toy a child could dream of tiny carriages and horses, ships and boats… They also built three magnificent palaces for their son, one for winter, one for summer and one for the rainy season. The little Prince Siddhartha spent his childhood in the lap of luxury, with all the pleasures and delights one can possibly imagine.

BÀI 5
THỜI THƠ ẤU

Thái Tử Tất Đạt Đa không những tướng mạo anh tuấn mà còn thông minh, vui hòa lễ nhượng. Do đó, Thái Tử được Vua Cha yêu mến vvà mọi người kính trọng.Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia sắm cho Thái Tư ûđủ các loại đồ chơi của nhi đồng, như: xe, ngưa,ï tàu, thuyền...Ngoài ra, còn xây cất cho Người 3 loại cung điện khác nhau: Cung điện dùng về mùa lạnh, mùa nóng và mùa mát.Tóm lại, trong suốt thời thơ ấu Thái Tử Tất Đạt Đa đã an hưởng cuộc sống có thừa khoái lạc, và hạnh phúc.
 
 
 

Lesson 6
Wounded Swan

buddha16One day as Siddhartha was walking in the garden, a wounded swam fell out of the sky and landed right at the Prince’s feet. Its wing was pierced by an arrow, and the poor swan trembled with pain. The Prince ran to the wounded swam and gently picked it up. He cleaned its wounds with warm water and made a comfortable nest for the swan to lie in. He even fetched some grains of rice for the swan to eat.

After he had looked after the swan attentively for several days, it grew str3ong again and its wounds healed. Siddhartha took it out to the garden and set it free, watching as the swan soared away into the vast blue skies.

BÀI 6
CỨU CHIM BỊ BẮN

Một hôm Thái Tử đang dạo chơi ngoài vườn hoa, thình lình có một con chim trúng phải mũi tên ai bắn và rơi ngay trước mặt Tất Đạt Đa. Con chim bị thương ấy rung rung đôi cánh một cách đau đớn. Thái Tử liền vội vàng chạy đến bồng nó lên, dùng nước ấm rửa sạch máu nơi vết thương, để chim nằm vào chổ êm ái và lấy ít lúa cho nó ăn.Sau nhiều ngày được Thái Tử chăm nom cẩn thận, chim kia lành mạnh như xưa. Thế rồi Tất Đạt Đa đem ra vườn và thả chim trở về với bầu trời tự do của nó.
 
 
 

Lesson 7
Schooldays

buddha17When Siddhartha was seven years old, his father, the King, sent for a teacher to take charge of the Prince’s education.His lesson’s covered a wide range of subjects: literature, mathematics, general knowledge and so on…The Prince also learned many subjects usually meant for grown-ups, such as philosophy, medicine and engineering.He was extremely intelligent and eager to learn, and used to press his teacher with profound and penetrating questions. The Prince thus acquired great knowledge, and progressed rapidly in his studies. Although Siddhartha was still a child, he became widely acclaimed as a brilliant and erudite scholar, and his reputation spread throughout the land. Kind Suddhodana was immensely proud of his son, and the Prince’s teachers were unsparing in their praise of this extraordinary pupil.

BÀI 7
NHẬP HỌC

Lúc Tất Đạt Đa lên 7, Vua Cha mời một vị thầy đến dạy Thái Tử.Chương trình học gồm có nhiều môn: Văn học, Toán,Thường thức v.v...Ngoài ra còn phải học rất nhiều các môn học của người lớn,như: Triết học, y học và Công trình học...Thái tử vừa thông minh vừa ham học, thường hỏi thầy giáo những vấn đề đầy ý nghĩa. Vì thế, sự hiểu biết của Thái tử khá dồi dào và việt học rất tiến bộ.Tuy còn thơ ấu nhưng Tất Đạt Đa đã vang danh khắp nước, mọi người đều biết Thái tử là một vị bác học đa tài(học rộng nhiều tài. Vua Tịnh Phạn rất hãnh diện về con mình, còn thầy giáo thì không tiết lời ngợi khen về người học trò đặc biệt.
 
 
 

Lesson 8
Learning Martial Arts

buddha19Siddharta was tall and strong, and he loved all kind of sports. So King Suddhodana arranged for a specialist to instruct his son in martial arts. Prince Siddhartha became proficient in horse-riding, archery, wrestling and many other sports thanks to his teacher, Nanda.

By the time he was twelve, Siddhartha was an accomplished master of all the martial arts and he surpassed his opponents in all the competitions. Everyone in the kingdom admired and revered the valiant young Prince for the exceptional bravery he displayed in all he did. Everyone was convinced that Siddhartha would be a great help to his father in building Kapilavastu into a powerful and prosperous kingdom.

BÀI 8
BÀI TẬP VŨ THUẬT

Tất Đạt Đa thân thể cường tráng, ưa vận đông.Vua Tịnh Phạn mời vũ thuật chuyên gia về cho Thái Tử học tập.Tất Đạt Đa học các môn: cỡi ngưạ, bắn cung, cử tạ...với vũ sư tên Nhẩn Đề Bà.Lúc mới 12 tuổi Tất Đạt Đa đã trở thành một vỏ sĩ anh Dũng: luôn luôn đứng hạng nhất trong các cuộc thi đấu.Được thân nhân cả nước ngưỡng mộ, sùng bái, vì Thái Tử đã tỏ ra dũng cảm phi thường qua nhiều công việc. Do đó, ai nấy đều tin rằng Tất Đạt Đa sẽ giúp đở một cách đác lực cho Vua Cha trong việc xây dựng đất nước và Ca Tỳ La Vệ nhất định giàu mạnh.
 
 
 

Lesson 9
The Great Sports Contest

buddha19The Great Sports Contest had begun. Princes and young noblemen came from all over the kingdom to take part in the contest and measure their strength. In the archery event, Prince Siddhartha used a blow bequeathed to him by his forefathers. The bow was so heavy that not one of the competitors could even pull back the string. Yet Siddhartha not only bent the bow with ease, but he shot the arrow with such strength that it continued to fly until it disappeared into space! By the end of the contest, Prince Siddhartha had outstripped all the other contestants and carried off the championship with ease. King Suprabuddha, the ruler of a neighboring kingdom, was so impressed by Siddhartha’s outstanding abilities that he agreed to let his daughter Yashodhara become the Prince’s bride.

BÀI 9
VẬN ĐỘNG HỘI

Vận động hội quốc tế đã khai mạc, con vua các nước và các quý tộc đều tham gia.Trong mục thi bắn cung, Thái Tử Tất Đa đã dùng chiếc cung do Tổ phụ (ông nội) truyền lại. Và, bấy giờ tất cả các tuyển thủ hiện diện không ai có thể kéo được dây cung, vì quá cứng, nhưng riêng Tất Đạt Đa thì không những kéo một cách dễ dàng mà bắn một mũi tên mất hút vào không trung nữa.Kết quả Tất Đạt Đa tài nghệ hơn người (xuất chúng) và được giải quán quân (nhất).Vua Thiện Giác của một nước gần Ca Tỳ La Vệ rất mến phục tài năng Tất Đạt Đa, nên bằng lòng cho con gái mình là Gia Du Đà La làm vợ Thái Tử.


 
 
 

Lesson 10
The Farmlands

buddha20In the sweltering heat, with the sun beating down on his bare back, the farmer toiled in the fields with the ox and plough, his body running with sweat. The ox labored to drag the blade of the heavy plough through the hard, arid earth. Although the beast pulled and strained to his utmost, tears and sweat mingling with his puffing and panting breath, the farmer kept on lashing him with his whip, pressing the ox to work faster. Both man and beast worked hard, each toiling as painfully as the other. They had no choice, for both had to work to have enough to eat. Birds swooped down in search of food, squabbling and fighting with each other to snatch up the worms, grasshoppers and other insects churned up in the wake of the plough.

BÀI 10
NÔNG THÔN

Dưới ánh nắng chang chang, khi trời nóng bức, bác nông phu mình trần, mồ hôi nhuễ nhại, oằn lưng đi theo sau con trâu đang kéo cày.Trên đám ruông khô cứng, con trâu đang cố sức kéo lê lưỡi cày một cách nặng nhọc.Mặc dù nó đã hết lòng làm việc, mồ hôi, nước mắt, hơi thở hổn hển của nó như đã ttrộn lẫn vào nhau, nhưng vẫn bị bác nông phu đánh đập và thúc hối đi nhanh lên. Không riêng gì trâu mà cả người cũng khổ nhọc không kém, song vì sự sống, họ không còn cách nào khác hơn.Từng đàn chim tranh giành, rượt đuổi, ăn nuốt những trùn, dế, côn trùng trên các luống đất vừa được cày xới.Tất Đạt Đa thấy tận mắt cái cảnh mạnh được yếu thua, chúng sinh ăn nuốt lẩn nhau ấy, Người xót xa khôn tả, và luôn luôn suy nghĩ tìm tòi phương pháp giải cứu khổ nạn cho thế gian.
 
 
 

Lesson 11
A Visit to the People

buddha21Siddhartha sat watching this ruthless struggle for survival and observed how all living beings hurt and kill each other. Pity welled up in his heart, and he fell into deep thought, looking for a way to end all sufferings on the earth.

Siddhartha was keenly interested in the daily lives of his people, so one day he went on a visit around the city. All the people came out excitedly to greet him. Some shouted out joyously and others, joining their hands and bowing low, wished the Prince happiness and good fortune. The little children clapped gleefully and cried: “Look, the Prince is here! The Prince is here at last!”

Siddhartha was deeply moved by his people’s welcome, and thought to himself: “I must seek every means to improve each person’s life, create a peaceful society and make sure that my people are always happy and well-fed.” But the Prince wanted to know even more about his people’s daily lives, so he asked his charioteer to drive him outside the citadel’s East Gate.

BÀI 11
ĐI THĂM DÂN

Vì rất quan tâm tới đời sống nhân dân, nên Tất Đạt Đa đã thân hành đi thăm viếng dân gian và và được mọi người đón rước: nhóm người nầy rải hoa, nhóm kia cung kính hoan hô, nhóm nọ chấp tay, cúi đầu chúc phúc lành. Trong khi đó, nhiều đám trẻ con thì vừa vỗ tay vừa la lớn: "Thái tử đến, Thái tử đã đến rồi!"Tất Đạt Đa vô cùng cảm động, vẫy tay chào nhân dân và thầm nguyện: "Bằng mọi cách ta phải cải thiện đời sống của mọi người, để xã hội thái bình, đểû nhân dân được ấm no hạnh phúc."Vì muốn hiểu hơn về đời sống nhân gian nên Thái tử đã bảo người đánh xe đưa Người ra dạo cửa thành phía đông.
 
 
 

Lesson 12
The Prince Visits the Four City Gates

buddha22As the prince drove out of the East Gate, he met and old man. The man’s hair was completely white. He had hardly an teeth and his face was covered with wrinkles. Eh leaned on a stick and his bent body trembled as he walked slowly along. The charioteer told Siddhartha: “This is an old man.”

At the South Gate, the Prince saw a sick person lying by the side of the road, moaning as if on the point of death. His servant said: “This is a sick man. Any one of us could fall sick like him at any moment. It can happen to anyone.”

At the West gate, Siddhartha saw a funeral procession. The death person’s relatives were weeping and lamenting piteously. His servant said: “Death is end of life. There is nothing anyone can do to avoid this.” Siddhartha was plunged in sadness. He realized that birth, old age, sickness and death were part of a natural law. All living beings were subjected to this law, and no-one had ever been able to change it. No-one, not even the king, could escape or save others from these four terrible misfortunes.

BÀI 12
THÁI TỬ RA ĐẠO BỐN CỬA THÀNH

Ngoài thành, ở cửa đông, Thái tử bắt gặp một cụ gìa, đầu tóc bạc phơ, răng rụng gần hết, mặt đầy vết nhăn, tay chống gậy, vưà đi vừa run.Người đánh xe thưa với Tất Đạt Đa:"Đây là người gìa."Ở cửa nam, Thái tử trông thấy một người ốm yếu, rên rỉ, nằm thở thoi bên đường.Người hầu thưa: "Đây là người bệnh và ai cũng có thể trở thành người bệnh, bất cứ lúc nào, chẳng ai biết trước được."Ngoài cửa tây, Tất Đạt Đa thấy một đám ma, thân nhân người chết gào khóc hết sức thê thảm.Người hầu thưa: "Chết là sự kết thúc sau cùng của đời người mà không một ai tránh thoát."Tất Đạt Đa vô cùng buồn bã khi nhận rõ rằng: sanh, lão, bệnh và tử là (một) định luật tự nhiên của một loài mà xưa naykhông ai thay đổi được. Vì thế, dù ta có làm vua đi nữa cũng không sao cứu mình và người ra khỏi 4 khổ nạn ấy!
 
 
 

Lesson 13
The Prince Visits the Four City Gates
(continue)

buddha23Last of all, Siddhartha went to the city’s North Gate. As he was resting in the shade of a tree, a holy man dressed in simple robes, with a solemn and serene appearance came up to the Prince and said: “I am someone who is seeking the truth. I try to live a pure, good life and commit no evil deeds.”

What is so good about seeking the truth?”

Siddhartha asked the holy man.

“If you are successful in seeking the truth, you can destroy all sufferings such as birth, old age, sickness and death, and attain happiness and freedom forever,” replied the holy man. Siddhartha was overjoyed by these words, and swiftly bowed down in thanks to the holy man.

BÀI 13
THÁI TỬ DẠO BỐN CỬA THÀNH ( Tiếp)

Sau hết Tất Đạt Đa ra dạo thành phiá bắc. Trong lúc Thái tử đang ngồi hứng mát dưới gốc cây thì một đao sĩ ăn mặc giản đơn, thái độ trang nghiêm, nhã nhặn đến trước mặt Thái tử và nói:
"Tôi là người học đạo, đang tập làm tất cả việc lành, bỏ hết thảy việc ác.""Học đạo có gì hay?" Tất Đạt Đa hỏi vị đạo sĩ."Nếu học đạo thành công có thể đoạn trừ được các khổ não: Sanh, gìa, bệnh và chết và đi tới cảnh an vui, tự do đời đời," vị đạotrả lời.Nghe vậy, Tất Đạt Đa hết sức vui mừng và liền đến trước đạo sĩ cung kính bái tạ.
 
 
 

Lesson 14
The Prince’s Vow

buddha25When he returned from his journey to the city gates, Siddhartha began seeking out quiet places in the palace or park to meditate alone and think of ways to search for anend to all suffering.

One day, the Prince went to his father, the King, and asked permission to leave the palace and become a holy man. King Suddhodana refused. Siddhartha pleaded with him: “O father, can you save me from the sufferings of birth, old age, sickness and death? If not, please let me leave home and seek deliverance from suffering!”

Fearing that the Prince would try to escape from the palace to carry out his vow, King Siddhodana summoned five hundred extra guards to keep watch day and night, and began preparations fro Siddhartha to succeed him on the throne within the next seven days.

BÀI 14
CHÍ NGUYỆN CỦA THÁI TỬ

Sau khi đã đi dạo bốn cửa thành, trong vương cung, ngoài thượng uyển, Tất Đạt Đa thường tìm một nơi thật vắng vẻ trong đó để tĩnh tọa và nghĩ về việc học đạo.Một hôm, Thái tử tâu xin phụ vương đi xuất gia học đạo. Vua Tịnh Phạn không cho.Tất Đạt Đa tiếp tục khẩn cầu:"Kính thưa phụ vương, phụ vương có thể làm cho con thoát khỏi các nỗi khổ triền miên là sanh, gìa và chết không? Nếu không thì xin cha vui lòng cho con được đi xuất gia học đạo!"Thế rồi, vì sợ Thái tử trốn đi theo chí nguyện của mình, nên một mặt vua Tịnh Phạn cho tăng cường thêm 500 binh sĩ ngày đêm canh gác trong cung, mặt khác chuẩn bị, trong vòng 7 ngày sẽ đưa Thái tử Tất Đạt Đa lên ngôi vua.
 
 
 

Lesson 15
The Prince becomes a Monk

buddha26Siddhartha began to see that the world was like a burning house, consumed by the flames of birth, old age, sickness and death. Everyone, whatever their rank or birth, could fall victim to these afflictions at any moment. The Prince decided that he must give up his princely life and leave home to search for a way to conquer all suffering and discover the means of salvation for himself and for the world.

So one night, when the whole palace was plunged in a deep sleep, Siddhartha summoned Channa, his companion, and Kanthaka, his faithful horse, and slipped silently out of the citadel…

Before he rode off into the night, the Prince wished all his loved ones happiness and made this vow. “Until I discover the way to overcome all suffering, I shall not return to this fair palace.”

From then on, Siddhartha began his life as wandering ascetic. He was then twenty nine years old.

Bai 15
THÁI TỬ XUẤT GIA

Tất Đạt Đa cảm thấy thế gian giống như một ngôi nhà đang cháy mà các nỗi khổ sanh, già, bệnh và chết chính là ngọn lửa lớn đốt thiêu. Người đời, bất cứ ai, lúc nào cũng đều có thể bị các thứ khổ ấy bức bách, não hại. Do đó, Thái tử quyết định xuất gia tầm đạo, học tập phương pháp thoát khổ để cứu mình cứu người.Thế rồi, một hôm hoàng cung đang chìm trong đêm vắng, Tất Đạt Đa đã cùng người hầu cận là Xa-Nặc và con ngựa kiền- trắc lặng lẽ vượt hoàng thành ra đi...Trước khi lên đường, Thái tử thành khẩn chúc phúc cho tất cả thân nhân và thề rằng:Nếu không thành Đạo, ta không bao giờ trở lại hoàng cung."Từ đây Tất Đạt Đa dấn thân vào cuộc đời khổ hạnh. Bấy giờ Ngài 29 tuổi.
 
 
 

Lesson 16
Very Strange Hermits

buddha28The Ascetics’ Forest was a spacious, wooded area where many hermits and holy men lived. They practiced many different spiritual disciplines, all of which were very strange indeed. Some worshipped the sun, others venerated water or fire. Some dressed themselves only in leaves and slep on a bed of thorns, others keep silent for days on end…These hermits believed that by punishing their bodies in this life, after death they would be reborn into a world of bliss and be happy forever…

Although Siddhartha was a newcomer to the Forest, he did not hesitate to show these strange hermits that their aims and harsh practices were mistaken. They might attain paradise and find happiness during the period of one life-span, but they would inevitably fall back into the infinite cycle of birth and rebirth. When their happiness in paradise was spent, they would continue on the never-ending path of birth and death.

To escape from the cycle of rebirth and attain happiness forever, the only way is to purify oneself and eliminate all greed, hatred and lust. This is the fundamental objective of Buddhism.

BÀI 16
NHỮNG NGƯỜI TU ĐẠO KỲ QUÁI

Khổ hạnh lâm là một khu rừng lớn rộng,trong đó có rất nhiều người tu đạo khác nhau, nhưng đều là những cách tu khổ hạnh kỳ quái: người thì lạy mặt trời, lạy nước, lạy lửa, có người thì mặc áo bằng lá cây và nằm trên chông gai, người thì suốt ngày không nói một lời ... Họ cho rằng hôm nay hành hạ thân xác như vậy, ngày sau, khi chết sẽ được sanh lên Thiên đưòng sung sướng mãi mãi.Tuy mới đến, nhưng Tất Đạt Đa không ngần ngại nói với những người tu khổ hạnh ấy về mục đíchphương pháp tu sai lầm của họ. Vì lẽ, dù được lên Thiên đường chẳng qua cũng chỉ hưởng thụ khoái lạc một đời, một giai đoạn, nhưng vòng luân hồi của sanh mạng thì vô cùng, nên khi hết phước báocõi trời lại tiếp tục con đường sinh tử vô tận.Muốn ra khỏi luân hồi, an vui vĩnh viễn thì phải tu học để đoạn trừ sạch tham lam, sân hậnsi mê. Đó là mục đích chính của Phật giáo.

Written in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner and illustrated by Quang Đặng

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 21577)
20/07/2010(Xem: 19755)
05/12/2015(Xem: 14706)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)