Buddha's Teachings

20/07/201012:00 SA(Xem: 21567)
Buddha's Teachings


BUDDHA'S TEACHINGS
Written in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner 

and illustrated by Quang Đặng

Lesson 1
Lord Buddha

1-1Lord Buddha said:
-Everyone can become a Buddha.
He also said:
-To become a Buddha, all you need to do is to stop being unkind and to do good deeds.
People who take heed of Buddhas words and follow his teachings are the happiest, most joyful people. So, each one of us can become a Buddha some day, if we only try our best to be good and kind.

BÀI 1
ĐỨC PHẬT

Đức Phật dạy:
Mọi người đều có thể thành Phật.
Ngài cũng dạy rằng:
Người đời chỉ cần bỏ việc ác, làm việc lành thì có thể thành Phật.
Những người biết nghe và làm theo lời Phật dạy là những người sung sướng, hạnh phúc nhất.
Tất cả chúng ta đều là những đức Phật tương lai nên cần phải cố gắng hướng thiện.
 
 

Lesson 2
The Boddhisattva

1-2People who follow and truly practice Buddhas teachings are gentle and kind, and their actions are just. They try hard to study the Buddhas teachings and at the same time they put their studies into practice by helping people in need. We call such people Boddhisattva. Children who vow to become Buddhists should try hard to study Buddhism and be helpful to others at the same time. Then we shall call them Little Boddhisattva.

BÀI 2
BỒ TÁT

Người học Phật tin và làm đúng với lời Phật dạy, lòng họ học Phật Pháp, mặt khác nghĩ cách cứu người giúp đời.
Hạng người như thế, chúng ta gọi họ là Bồ Tát.
Đã phát nguyện học Phật, trước hết chúng ta nên học tập làm những việc lợi mình, lợi người của một vị “Tiểu Bồ Tát.”
 
 
 

Lesson 3
Little Ba Ca Gia meets the Buddha

1-3One day, the Buddha came to a village. He had such a kind and gentle appearance that all the children in the village were immediately attracted to him. They jostled with each other to get near the Buddha and talk to him. The Buddha was strikingly handsome and graceful. A bright light seemed to radiate from his whole body. A little boy named Ba Ca Gia was so impressed by the Buddha that he asked: -What must I do to become a Buddha like You?
The Buddha smiled, and answered:
-You must follow my teachings, never be unkind and keep a pure heart. Then you may become a Buddha like me.
Ba Ca Gia was filled with joy, and asked the Buddha to let him become a follower and learn his teachings.

BÀI 3
BA CA GIA

Một hôm Đức Phật đi đến một làng nọ. Với hình dung hiền hòathân thiện của Ngài khiến nhiều trẻ con trong làng rất vui 
mừng và giành nhau để được nói chuyện với Đức Phật.
Tướng mạo Đức Phật vô cùng đẹp đẽ. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thân Ngài.
Cậu Ba Ca Gia hết sức mến mộ Đức Phật và hỏi:
“Con phải làm thế nào mới có thể được (trở nên) như Ngài?”
Đức Phật vui vẻ trả lời:
“Con nên tin lời Phật, không làm việc ác, tâm tính hiền hòa thì có thể thành Phật (như ta).”
Ba Ca Gia hết sức mừng rỡ và xin theo Đức Phật để học tập.
 
 

Lesson 4
Buddhist Disciples

1-4There are two kinds of Buddhist disciples or followers.First there are monks and nuns who renounce the world to follow Buddhas teachings.Then there are lay-followers, who practice Buddhism at home.Monks and nuns are people who cut off all worldly ties and leave their homes and families to live austere, secluded lives in a monastery. They devote their lives to the study and practice of Buddhism.Lay-followers are people who vow to take refuge in the Triple Jewel and observe the precepts taught by Buddha.Monks, nuns and lay-follows all have the duty of spreading the teachings of Buddhism to others.

BÀI 4
PHẬT GIÁO ĐỒ

Đệ tử Phật có 2 loại:
Một là Tu sĩ, xuất gia.
Hai là Cư sĩ, tại gia.
Tu sĩ là những người lìa bỏ gia đình thế tục, sinh hoạt nghiêm túc trong chùa viện và chuyên môn học tập Phật Giáo.
Cư sĩ quy y với Tam Bảo và giữ đúng những điều chỉ giáo của Đức Phật.
Tu sĩCư sĩ đều có trách nhiệm phải hoằng dương Phật Giáo.
 
 

Lesson 5
The Pious Child

1-5San was a very pious child. He loved his parents very much. But his mother and father were old, so old that they had lost all their teeth and could no longer chew their food. Every ay they grew thinner and thinner, weaker and weaker. San felt deeply sorry for his parents, and thought sadly: - If my mother and father are too old to eat, how can they keep on living? Then he suddenly had a marvelous idea: -I shall dress myself up in deerskin, make myself a deers head and pretend to be a baby deer! After that, every day, Deer Boy went up into the mountains to mingle with the wild deer. The deer let him take their milk, and every evening, he brought back deers milk to feed his aged parents. The Buddha praised San for being such a pious child and finding such a clever way of thanking his parents for their gift of life and love.

BÀI 5
NGƯỜI CON HIẾU THUẬN

San là một người con rất hiếu thuậnCha mẹ cậu vì quá già, không còn răng để nhai đồ ăn, nên thân thể ngày càng gầy yếu.
Thấy vậy, San thầm nghĩ: “Cha mẹ mình già yếu quá, không ăn vật gì cả thì làm sao sống lâu được?”
Thế rồi, San tìm ra được một cách:
Cậu khoác lên mình chiếc áo da nai, đội đầu nai, giả vờ làm một con nai con; ngày ngày CẬU NAI này lên núi, lẫn lộn vào bầy 
nai và tìm cách vắt sữa nai đem về nuôi cha mẹ già.
Đức Phật khen San là một người con hiếu thuận, vì biết nghĩ đến công ơn sinh thành của Cha Mẹ.
 
 

Lesson 6
Good Deeds

1-6What are good deeds?
 Here are some good deeds that children should do.
 -At home, they should respect their elders, honor and obey their parents, love and support their brothers and sisters;
 -At school, they should be courteous to their teachers and helpful to their classmates. They should pay attention to their teachers, and take good heed of the advice and guidance they receive at school;
 -In their neighborhood, they should be considerate and friendly to all their neighbors. When they meet people in need, whoever they may be, children should try to help and comfort them. These are simple good deeds that every one of us can do.

BÀI 6
VIỆC LÀM TỐT

Thế nào gọi là việc làm tốt?
Với nhi đồng, việc làm tốt là:
- Ở nhà, nên kính trọng các bậc tôn trưởng, hiếu thuận với cha mẹ, mến yêu, nhường nhịn anh chị em.
- Ở trường, nên tôn trọng Thầy giáo, thương mến đồng học và nghe theo sự dạy vẻ, hướng dẫn của Thầy Cô và nhà trường.
- Đối với hàng xóm (xóm giềng) nên vui hòa, thân thiện.
Bất cứ ai, nếu rủi gặp phải điều không may, chúng ta nên thương xót, giứp đỡ.
Đó là những việc làm tốt mà ai cũng có thể làm được.
 
 

Lesson 7
Faith

1-7Once upon a time, there was a group of merchants who lost their way in the desert. Stranded amidst the vast sandy wastes, without a drop of water to drink, the merchants became terribly afraid. Desperately, they all began to dig a well in the sand in search of water. But they lacked faith in what they were doing. After digging unsuccessfully for a few feet, they abandoned the search and sat down to wail and cry hopelessly. Fortunately, amongst the group was a little boy. Unlike the others, he had great faith and determination. The little boy kept on digging deeper and deeper, until suddenly a jet of water gushed out from the sand. Everyone was delighted, but very ashamed of themselves for giving up so easily This just goes to show that if you have faith and determination, you will succeed in everything you do.

BÀI 7
LÒNG TIN

Có một đoàn người đi buôn bị lạc giữa sa mạc mênh mông, nước uống đã hết, họ vô cùng lo lắng, hốt hoảng! Do đó, cả đoàn cùng nhau đào giếng để tìm nước. Nhưng, vì thiếu lòng tin, nên mới đào được vài ba thước, không thấy nước, họ đã vội nhừng tay thôi đào và ngồi than khóc. Cũng may trong số người ấy có một cậu bé, đầy lòng tin và giàu nghị lực, vẫn tiếp tục đã mãi. Cuối cùng, khi đang đào xuống sâu thêm thì mạch nước thình lình phun lên. Mọi người vừa mừng vừa xấu hổ với cậu bé... Mới hay, nếu có lòng tinnghị lực thì làm việc gì cũng thành công cả.
 
 

Lesson 8
Compassion

1-8The Buddha came into the world to teach all living beings the truth. He liked to use old stories and parables to illustrate his teachings. The Buddha always taught us that:
-You must love on another and love all the creatures on this earth.

BÀI 8
NHÂN ÁI

Phật Đà đến nhân gian cốt để giảng giải đạo lý cho mọi loài.
Ngài ưa thích dùng chuyện xưa tích cũ để giáo hóa người đời.
Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta:
“Các con nên thương yêu tất cả mọi người và hết thảy loài vật.”
 
 

Lesson 9
The Painful Consequences of a Bad Fault

1-9There was once an irascrible tortoise who lived for many years at the bottom of a lake. Once, during a drought, the lake dried up and the tortoise decided to look for a better place to live. He asked a pair of wild ducks to help him. The ducks each took up one end of a branch in their beaks. They told the tortoise to hold fast to it with his teeth whilst they flew up into the sky and carried him to another place. Before they set off, the kindly ducks warned the grumpy old tortoise:
 -Once we fly high off the group, whatever you do, don't open your mouth to say a word! However, as they took off, a group of children down below saw the strange sight of the dangling tortoise. They immediately burst out laughing, clapping their hangs with glee. The tortoise was so cross that he opened his mouth to give them a good scolding. But as soon as his teeth lost grip of the branch, he fell to the earth like a stone, banged his head on a rock and died on the spot. So you see, being hasty and hot-tempered in life is a very bad fault that can have terribly painful consequences. It is a fault we should all try to overcome.

BÀI 9
CÁI HẠI CỦA TẬT XẤU

Có một con rùa nóng tính sống lâu năm trong một cái ao.
Gặp lúc trời hạn, nước ao khô cạn, rùa muốn đổi chỗ ở liền nhờ một cặp vịt trời giứp đỡ. Vịt dùng một cành cây, bảo rùa cắn vào giữa, rồi mỗi con vịt gắp một đầu để mang rùa sang nơi khác. Trước khi bay, đôi vịt tốt bụng đã dặn dò kỹ với rùa rằng:
“Trong khi chúng tôi đang bay trên cao, anh tuyệt đối không được nói năng điều gì hết!”
Thế nhưng, khi dưới đất có một bọn con nít nhìn thấy cảnh lạ lùng ấy liền vỗ tay reo cười. Gã rùa không dằn được cơn giận nên mở miệng mắng lũ trẻ. Song khi rùa vừa mở miệng thì lập tức bị rớt xuống, va đầu vào đá và chết ngay.
Ở đời, tính tình nóng nảy quả thật là một cái tật xấu hết sức tai hại mà chùng ta cầm phải chừa bỏ.
 
 

Lesson 10
The Woman who Abducted Children

1-10Many, many years ago there was a woman who made her living by abducting children. The Buddha heard about his woman and decided to teach her a lesson by abducting her own child. When the woman came home and found her child missing, she was distraught with anxiety and wept bitterly. The Buddha said to the woman:
 -See how miserable you are to lose your child. Now do you understand how others suffer when you take away their children?
The woman immediately realized the error of her ways, and promised the Buddha that, from then on, she would never abduct children again.

BÀI 10
NGƯỜI ĐÀN BÀ CHUYÊN BẮT CON NÍT

Ở xứ nọ, có một người đàn bà chuyên nghề bắt trộm con nít.
Đức Phật biết được việc nầy nên Ngài cũng bắt đứa con của bà ấy đem đi mất. Khi trở về nhà, không tìm thấy con mình, bà gào khóc một cách thảm thiết.
Nhân dịp này, Đức Phật nói với bà rằng:
“Khi mất con mình người đau khổ đến thế, vậy lúc người khác bị mất con lòng họ thế nào, người biết chăng?”
Nhờ vậy, ngươi đàn bà ấy bừng tỉnh và thề với Đức Phật từ nay nguyện xin bỏ hẳn nghề bắt trộm con nít.
 
 

Lesson 11
The Little Bird that Saved The Burning Forest

1-11There was once a terrible fire raging in a forest. One little bird was lucky enough to escape. But he could not help thinking of his father, mother, brothers, sisters and all his family and friends caught behind in the flames, and his heart was torn with grief. So the little bird flew to the river and plunged into the water until his feathers were completely soaked. Then he flew back to the forest, and, summoning all the strength in his tiny body, shook his wings and showered droplets of water on the blazing flames. Back and forth the little bird flew, mindless of his own exhaustion and fearless of danger, struggling with all his heart to beat the fire. The little birds compassion and selfless ness were so moving that heavens opened and torrential rains poured down on the forest. In an instant, the fire was quenched.

BÀI 11
CHIM NHỎ CỨU RỪNG CHÁY

Rừng cháy, thế lửa quá mạnh, một con chim nhỏ may mắn thoát ra được. Nhưng vì nghĩ đến cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè của nó 
còn bị kẹt lại trong khu rừng ấy nên chim nhỏ vô cùng khổ đau.
Thế rồi nó liền bay xuống sông thấm ướt thân mình, sau đó lại bay trở về, vung rảy đôi cánh nhỏ nhoi và rưới những giọt nước 
cỏn con trên mình xuống khu rừng đang cháy.
Cứ thế, không quản khó nhọc, chim nhỏ bay đi bay lại một cách tận tình.
Do lòng tốt của con chim làm cảm động đến trời đất, nên một trận mưa lớn đã bất ngờ đổ xuống và dập tắt được đám cháy 
kia.
 
 

Lesson 12
Good Behavior during Sermons

1-12Once, a Bikkhu (monk) was explaining Buddhist Sutras in the lecture hall. Everyone listened attentively in complete silence. Just then, the Buddha arrived. He waited quietly outside the door until the Dharma talk was over, not wishing to make a noise or create a disturbance. In the same way, when we listen to Dharma talks, sermons or prayers, we should pay attention, keep silent and not chatter with each other.

BÀI 12
THAM GIA PHÁP HỘI

Ngày kia, có một thầy Tỉ khưu đang giảng kinh ở trong giảng đường, mọi người hết sức yên lặng lắng nghe.
Thình lình Đức Phật đến. Ngài đứng ngoài cửa, đợi pháp hội xong mới vào, để khỏi gây ra ồn ào, mất trật tự.
Do đó, mỗi khi nghe thuyết pháp, tụng kinh, cầu nguyện, chúng ta nên chú tâm, giữ im lặng, không nên nói chuyện...
 
 

Lesson 13
Baby Peacock

1-13Before going out to find food for her family, Mother Peacock carefully instructed Baby Peacock to stay indoors and never wander outside the house. But no sooner had his mother gone that Baby Peacock forgot her good advice, and went out to play with his friends. The carefree young peacocks picked fruit from the bushes, drank water from the brook, romped happily on the green hillsides and had great fun together. But as you might guess, the hunters soon came along and caught the little runaways one and all. Only then did Baby Peacock realize his mistake. He sobbed his heart out and was truly sorry. But harm was already done. It was too late for regrets! 
This story explains the old adage: Fish thats unsalted goes rotten and bad, Children who don't heed their mom or their dad Are spoiled for ever, Oh, isn't that sad!

BÀI 13
CON CÔNG CON

Trước khi ra khỏi nhà để tìm kiếm đồ ăn, công mẹ đã cẩn thận dặn dò công con là đừng nên bỏ nhà ra ngoài rong chơi.
Nhưng khi công mẹ vừa đi thì công con đã vội quên lời dặn, bỏ nhà để đi đùa chơi với bè bạn.
Chúng ăn trái trên cây, uống nước dưới khe, rồi cùng nhau vui đùa nhảy nhót một cách rất sung sướng trên đồi cỏ xanh.
Kết qủa, cả bầy công con đã bị người thợ săn dùng lưới bắt hết.
Bấy giờ công con kia mới biết mình sai. Nó vừa khóc, vừa tỏ vẻ ân hận. Nhưng ăn năn thì sự đã rồi. Quá trễ!
“Cá không ăn muối cá ươn
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư” là thế.
 
 

Lesson 14
Di Das Foolishness

1-14Di Da was a real busybody, a boy who loved scheming and gossiping about other peoples affairs. Because of this, nobody liked him at all. Whenever people saw Di Da coming, they hurriedly turned the other way, or drove him out of their path. Nobody wanted to be his friend. This made Di Da very miserable and lonely. The Buddha used this example to explain to people:
 -“It is not right to gossip about other people. Indeed, it is a foolish thing to do, because it harms other people and makes us unhappy at the same time.

BÀI 14
SỰ NGU DẠI CỦA DI ĐA

Di Đa là một chàng trai lắm chuyện, rất thích moi móc và nói về chuyện người khác. Do đó, mọi người đều ghét anh; hễ thấy anh đến thì ai nấy đều tránh mặt hoặc xua đuổi, không một người não muốn gần gũi anh hết. Vì thế, Di Đa vô cùng buồn khổ.Nhân đó, Phật Đà nói với đại chúng:
“Thích nói chuyện người khác là một việc làm không tốt, nếu không bảo là ngu dại, vì vừa gây họa cho người, vừa làm khổ mình.”
 
 

Lesson 15
The Ants who were Rescued from the Floods

1-15Once upon a time in a small village, there was a tall tree growing on the bank of a stream. At the foot of the tree was a large anthill. One rainy day, the water level suddenly rose. Taken totally by surprise, the panic-stricken ants worked frantically to evacuate the colony and save everyone from drowning. While one team of ants set about transferring their eggs, another group carried off the provisions A little boy was watching the ants frenzied efforts and took pity on them. He found a large leaf and placed it across the stream to make a bridge. Thanks to this makeshift bridge, all the ants crossed safely to the other bank. Not one was drowned or wounded on the way. The whole colony of ants was delighted, and warmly thanked the little boy for his kindness.

BÀI 15
BẦY KIẾN ĐƯỢC CỨU

Trong một xóm nhỏ, nơi gốc cây nằm cạnh mé sông, có một ổ kiến lớn.
Một hôm nước sông dâng cao bất ngờ, cả gia đình kiến hốt hoảng, chúng làm việc trong tình trạng vội vã, hoang loạn và nước mắt:
Toán này gắp trứng, nhóm nọ lo truyền thức ăn...
Thấy vậy, một cậu bé liền dùng một ngọn lá lớn, bắt ngang qua dòng nước nhỏ để làm cầu. Nhờ thế, cả gia đình kiến đều lần lượt qua được bờ bên kia một cách an toàn, không con nào chết hoặc bị thương cả.
Cả nhà kiến vui mừng hớn hở và không quên lòng tốt của cậu bé.
 
 

Lesson 16
The Consequences of Wastefulness

1-16Long ago, there lived a very rich man who lead a wasteful and squanderous life. He was so extravagant and profligate that the waste-pipe leading out of his house was full of grains of white rice A Buddhist monk who lived nearby was so shocked by this wastefulness that he made a habit of fishing the rice out of the drainpipe, drying it in the sun and storing it away. As time passed, the monk accumulated quite a large quantity of rice. A few years later, the rich man met with bad luck and lost all his fortune. He became so poor that he and his family had to beg for food. One day, the man and his wife came to beg at the pagoda. The Buddhist monk who was once their neighbor gave them all the rice he had collected over the years and explained where he had found it. The rich man and his wife were deeply ashamed, and truly regretted their squanderous lifestyle.

BÀI 16
QỦA BÁO CỦA SỰ LÃNG PHÍ

Ngày xưa, trong xứ nọ có một nhà giàu sang, sinh hoạt hết sức xa xí, phí phạm, trong ống cống dẫn nước từ nhà này ra thường có rất nhiều cơm trắng...
Gần đấy có một vị Tăng sĩ thấy thế, tiếc quá, nên thường tìm cách vớt cơm lên, vút sạch, phơi khô và cất giữ được khá nhiều.
Cách ít năm sau, vì gặp nhiều việc xui xẻo nên gia đình ông phú hộ trở thành nghèo cùng, đến nỗi họ phải đi xin ăn qua ngày.
Một hôm vợ chồng ông tới chùa xin. Nhà sư ngày trước đem cơm khô cho họ và nói rõ về lai lịch của số cơm khô này, vợ chồng phú hộ vừa xấu hổ, vừa hối hận...

Written in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner and illustrated by Quang Đặng

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 27935)
20/07/2010(Xem: 19740)
05/12/2015(Xem: 14657)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)