Video Song Ngữ: Ngoại Cảm Và Thần Thông Trong Đạo Phật

25/04/20224:43 SA(Xem: 868)
Video Song Ngữ: Ngoại Cảm Và Thần Thông Trong Đạo Phật

NGOẠI CẢM VÀ THẦN THÔNG TRONG ĐẠO PHẬT
Extrasensory Perception (ESP)
and Supernatural Powers in Buddhism

 

What is ESP?  

ESP is a special ability of humans, which until now has not been scientifically proven. Some call it the sixth sense.

ESP ESP is related to Buddhism’s Divine Eye and Divine Ear, which means boundless seeing and hearing.

Ngoại cảm là gì?

Ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người, mà cho tới bây giờ khoa học chưa chứng minh được. Còn gọi là giác quan thứ 6.

Ngoại cảm liên hệ đến Thiên Nhãn ThôngThiên Nhĩ Thông trong Phật Giáo, có thể nhìn và nghe xuyên suốt không giới hạn.

--
Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.
Wisdom Today
Vietnamese-English YouTube Channel


Bài đọc thêm:
Đức Phật Sử Dụng Thần Thông, Phép Lạ Như Thế Nào (Thích Nữ Liên Trí)Tạo bài viết
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).
Nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử, cũng như các hoạt động mang tính nội bộ, đặc thù của Tăng sĩ Phật giáo nói riêng và Tăng đoàn nói chung. Giới luật ấy chia làm hai phần, gồm giới và luật. Hai phần này có quan hệ khắng khít, mật thiết với nhau trong quá trình hành và trì giới luật của các vị thọ Đại giới: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.
Sáng 21-4 (21-3-Nhâm Dần), tại chùa Thiên Mụ - TP.Huế, môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 30 năm (1992-2022) ngày ngài viên tịch.