Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải Diễn Nghĩa Quyển 1, 2 & 3

03/01/20244:46 SA(Xem: 1257)
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải Diễn Nghĩa Quyển 1, 2 & 3
Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢI DIỄN NGHĨA
Quyển 1  2 &  3
Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng
Diệu Âm - Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết

LỜI GIỚI THIỆU

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý liên hữu đồng tu,

Đối với người tu pháp môn Niệm Phật hiện nay, hầu như ai cũng biết Hòa thượng Hải Hiền đã vãng sinh vào năm 2013, khi Ngài 112 tuổi: Hòa thượng Hải Hiền đã từng khai thị rằng: Tôi không biết giảng gì cả, lão Hòa thượng, lão Pháp sư Tịnh Không giảng kinh, giảng được hơn bốn mươi năm rồi, đúng không? Tôi đây thì chưa từng giảng kinh, cũng không biết chữ. Học Phật thật tốt, niệm Phật thật tốt là đúng rồi. Niệm Phật thật tốt đều có thể thành Phật cả. Học theo lão Hòa thượng Tịnh Không niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật thật tốt thì thành Phật rồi. Khi vãng sinh, Ngài lưu lại toàn thân kim cang. Như vậy, những lời Ngài nói đã hoàn toàn được xác thực. Do vậy, hiện nay có rất nhiều liên hữu đồng lắng nghe những lời pháp nhũ của lão Hòa thượng Tịnh Không. Những bài giảng của Hòa thượng thật quá hay và cũng tương đối khá dài, rất khó cho người hiện đại có đủ thời gian để nghe và thâm nhập hết trọn vẹn.

Để các đồng tu có thể tiếp cận những khai thị vàng ngọc của Hòa thượng thượng nhân mà không tốn nhiều thời gian để nghiên cứu, Phật tử Diệu Hạnh (tức Diệu Âm Phổ Hạnh) đã cố công ghi chép lại từ băng giảng và cô đọng những lời giảng của Hòa thượng về Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, lần thứ mười và lần thứ mười một (dưới tựa đề là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa), cùng phối hợp trích lược từ sách chú giải kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi thiết nghĩ: Khi các đồng tu đọc, nghe qua tập sách này cũng có thể nắm được toát yếu những lời giảng của Hòa thượng Ân Sư, nương vào đó để tu tập, hành trì, chắc chắn sẽ được lợi ích rất lớn lao.

Ngoài những lời thuyết giảng của Hòa thượng, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng đã khéo dung hội những quan điểm khác nhau giữa Thiền, Tịnh, Mật khiến người đọc thấy rõ được pháp vị dung thông, nhất như giữa các pháp môn. Chúng tôi càng cảm động hơn, khi Phật tử Diệu Hạnh đã hơn bảy mươi tuổi mới bắt đầu thực hiện bộ sách này và mất hơn sáu năm mới hoàn thành được hơn một ngàn sáu trăm trang (cho Quyển một và Quyển hai của Kinh Vô Lượng Thọ Diễn Nghĩa). Phật tử Diệu Hạnh nhờ chúng tôi viết lời giới thiệu, chúng tôi cũng mạo muội đặt bút viết đôi dòng giới thiệu đến các đồng tu. Mong rằng khi các đồng tu đọc hoặc nghe bộ sách này được đầy đủ thiện duyên, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nguyện thiết, đồng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, đồng được vãng sinh, đồng thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chùa Duy Trung, mùa hạ năm Tân Sửu 2021
Sa-môn Thích Chơn Hạnh Kính cẩn đề bútGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.