Duy Tín Sao 唯信鈔 Việt Dịch: Quảng Minh

10/03/20244:37 SA(Xem: 990)
Duy Tín Sao 唯信鈔 Việt Dịch: Quảng Minh
THÁNH GIÁC THƯỢNG NHÂN SOẠN 
DUY TÍN SAO 
 唯信鈔 
VIỆT DỊCH: QUẢNG MINH

DuyTinSaoPDF icon (4)Duy Tín Sao

DẪN NHẬP
Duy Tín Sao (唯信鈔) có 1 quyển, do ngài Thánh Giác (1167- 1235)1 của Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chánh Tạng, tập 83, số 2675. Đây là cuốn sách được chính Thân Loan Thánh nhân sao chép nhiều lần, đưa cho các học trò của mình và giới thiệu cho họ, đồng thời nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tác giả Thán Dị Sao (歎異抄). Nội dung trình bày ý nghĩa trọng yếu của sự niệm Phật cầu vãng sanh. Sau khi Tổ Nguyên Không (Pháp Nhiên) viên tịch, đối với giáo nghĩa Tịnh độ có rất nhiều quan điểm khác nhau, như Nhất niệm vãng sanh, Đa niệm vãng sanh, v.v.., nên ngài Thánh Giác mới chép lại nghĩa chân thực của Thầy mình truyền lại để bài trừ những thiên chấp đó mà soạn thành sách này, mong có thể dẫn mọi người vào chánh tín. Về các bản chú thích sách này thì có: Duy Tín Sao Văn Ý (唯信鈔文意), 1 quyển; Duy Tín Sao Nghi (唯信鈔儀),1 quyển; Duy Tín Sao Chú Giải (唯信鈔註解), 7 quyển.

Thánh Giác Pháp Ấn cùng với Luật sư Long Khoan là những đệ tử được Pháp Nhiên Thượng nhân rất tin tưởng. Trong cuốn sách này, Thánh Giác trình bày những yếu nghĩa của “Niệm Phật vãng sanh” mà ông kế thừa từ bậc Thầy của mình, và giải thích rằng, chỉ có tín tâm là chìa khóa để thực hành niệm Phật, như tiêu đề của cuốn sách đã nêu.

Nửa đầu cuốn sách bắt đầu bằng việc giải thích, có hai môn đi vào Phật đạo: Thánh đạo mônTịnh độ môn, và Tịnh độ môn phù hợp nhất cho chúng sanh trong thời kỳ Mạt pháp. Trong Tịnh độ môn chia ra hai loại thực hành vãng sanh: một là, Chư hành vãng sanh, tức là nguyện vãng sanh bằng chư hành; hai là, Niệm Phật vãng sanh, tức là nguyện vãng sanh bằng xưng danh niệm Phật. Tư lực chư hành thì khó được vãng sanh, còn tha lực niệm Phật thì dễ vãng sanh bởi nương tựa hoàn toàn vào bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Có hai sự thực hành liên quan đến Niệm Phật vãng sanh: Chuyên tuTạp tu, cả hai đều tin tưởng vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, tuy nhiên, chỉ có Nhất hạnh niệm Phật của sự chuyên tuthù thắng, vì nó đầy đủ ba tín tâm: Chí thành tâm, Thâm tâmHồi hướng phát nguyện tâm.

Ở nửa sau cuốn sách, tác giả giải thích rõ ràng bốn điểm còn tranh cãi: (1) Niệm Phật khi lâm chungniệm Phật lúc bình thường; (2) Nguyện lực của Đức Phật A Di Đàtội nghiệp của chúng sanh trong quá khứ; (3) Niệm Phậttúc thiện; (4) Những hoài nghi về nhất niệm và đa niệm. Bốn điểm này được phân tích rõ ràng để quyết định lựa chọn. Nói cách khác, nửa đầu cuốn sách là phần Hiển chánh, còn nửa sau là phần Phá tà. Thân Loan Thánh nhân rất tôn trọng cuốn sách này từ thời ông còn sống ở vùng Kanto và ông thường khuyên các học trò của mình nên đọc kỹ cuốn sách này. Hơn nữa, sau khi trở về Kyoto, ông đã viết một bài chú thích cho cuốn sách này, tựa đề Duy Tín Sao Văn Ý, để thuyết minh thêm ý nghĩa của nó.

PL.2567, San Francisco, 10/3/2024
Chuyển dịch nhân Đại tường của Mẹ Phật tử Quảng Minh
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.