A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn

12/03/20244:49 SA(Xem: 414)
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn
A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA HỘI BỔN 
Diễn nghĩa: Cổ Đức pháp sư
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Đã là Tịnh nghiệp hành nhân, có lẽ không ai không từng đọc tụng và nghe giảng kinh Di Đà, và ai cũng biết hai tác phẩm chú giải trọng yếu nhất là A Di Đà Kinh Sớ Sao và A Di Đà Kinh Yếu Giải. Có lẽ vì nội dung quá rộng, văn từ quá nhiều, hầu như bộ Sớ Sao rất ít khi được giảng trọn vẹn tại Việt Nam. Cho đến khi có cơ duyên được đọc bài giảng của lão pháp sư Tịnh Không, chúng tôi mới biết bộ Sớ Sao còn có một tác phẩm chú giải nữa là Sớ Sao Diễn Nghĩa do môn nhân và thị giả của tổ Liên Trìpháp sư Cổ Đức biên soạn. Trước đó, tác phẩm này hầu như ẩn kín trong Vạn Tục Tạng, rất ít được lưu thông. Chính nhờ công sức hoằng truyền của lão hòa thượng, bản Diễn Nghĩa này đã được ấn hành lưu thông rộng rãi.
Thoạt đầu, bản Diễn Nghĩa được in riêng thành một tập. Vào thời cổ, có lẽ do phương tiện ấn loát hạn chế, khi chú giải, các vị tổ sư đại đức thường ít dẫn toàn bộ nguyên văn mà chỉ chép vài chữ đầu, và vài chữ cuối của đoạn kinh văn được chú giải. Do đó, khi nghiên cứu, học tập một bản chú giải, người học sẽ tốn rất nhiều công sức đối chiếu với nguyên tác kinh văn để biết lời chú giải ấy dành cho một đoạn kinh văn nào. Nhất là đối với bộ Diễn Nghĩa này, vốn là chú giải của chú giải, cho nên người học khi học phải đối chiếu từng đoạn của chánh kinh và Sớ Sao với phần Diễn Nghĩa, sẽ càng phải tốn công sức gấp bội. Vì thế, hòa thượng Tịnh Không đã từ bi, bỏ công sức đối chiếu, đặt tương ứng từng phần Diễn Nghĩa với lời Sao và lời Sớ để học nhân có thể đọc một mạch, không cần phải tốn thời gian đối chiếu, dò tìm.

Do cổ văn thường không chấm câu, hòa thượng lại từ bi chấm câu, khiến cho văn nghĩa rõ ràng, rất tiện lợi cho người học duyệt đọc. Ngài đặt tên bản tổng hợp này là Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản nhằm phân biệt với bản Diễn Nghĩa gốc. Sau khi bài giảng A Di Đà Kính Sớ Sao của hòa thượng vào năm 1984 được chuyển ngữ, chúng tôi đã nhận được thư của một số liên hữu yêu cầu gom riêng những phần chánh văn của bộ Sớ Sao Diễn Nghĩa để tiện học tập và tra cứu, vì nếu phải tìm từng đoạn trong chín quyển bài giảng sẽ quá tốn thời gian. Khi xem lại nguyên tác, chúng tôi cũng nhận thấy trong khi giảng, Hòa Thượng đã lược đi khá nhiều đoạn Diễn Nghĩa cũng như một số đoạn Sao. Vì thế, chúng tôi đã dịch bổ sung những phần không được nhắc tới trong bài giảng, hiệu chỉnh một số chỗ chưa rõ ràng trong lời dịch để tạo thành quyển sách này.
Nếu việc làm thô vụng, liều lĩnh này đem lại phần nào lợi lạc cho các liên hữu thì xin hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sanh đều được tín tâm kiên cố, đạo nghiệp tinh chuyên, cùng được siêu thăng Cực Lạc. Cũng xin hồi hướng bệnh dịch tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, tinh tấn tu hành. Nguyện cho cha mẹ quá khứ hiện tiền, sư trưởng, thiện ác tri thức, cừu gia oán đối, lũy thế oán thân trái chủ đều thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, cùng nhau hội ngộ tại Liên Bang.

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa đê đầu kính bạch.Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.