Bài Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc - Đại Sư Tông Khách Ba - Việt Dịch: Tuệ Uyển

05/09/201012:00 SA(Xem: 25245)
Bài Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc - Đại Sư Tông Khách Ba - Việt Dịch: Tuệ Uyển
 
 BÀI PHÁT NGUYỆN VÃNG SINH CỰC LẠC 
Tác giả: Đại Sư Tông Khách Ba, sơ tổ Tông Hiền Nhân (Gelugpa), viết năm 1395
Anh ngữ: Robert Thomas hiệu đính - Việt ngữ: Tuệ Uyển
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kính lạy Phật A Di Đà,

blankNhững công hạnh diệu kỳ của Đức Thế Tôn ban cho chúng sinh vinh quang bất tận

Những giáo huấn của Đấng Điều Ngự xua tan nổi kinh khủng của Thần Chết

Đấng Thiện Thệ xem mỗi chúng sinh như đứa con của Ngài với lòng yêu thương liên tục.

Kinh lạy Đức Phật A Di Đà, Đấng Vô Lượng Thọ, Đấng Thiên Nhân Sư

Với lòng kính mến, con sẽ làm thể hiện rõ ràng trong khả năng bậc nhất

Phát lời nguyện này để được vãng sinh về Cực Lạc Thế Giới
Cảnh giới siêu tuyệt diệu kỳ được tán dương
Vô lượng lần bởi những đấng Thánh Chúa Hiền Nhân

Tình trạng của tốt và xấu chướng ngại bởi sương mù của vô minh si ám
Đời sống của uy lực khởi lên từ vũ khí của hận thù
Bao vây bởi ngục tù của luân hồi bởi xích xiềng của tham áidục vọng
Quét vào trong đại dương của vòng sinh tử bởi những dòng sông tiến hóa
Quẳng lên bởi nhiều ngọn sóng của khổ đau của bệnh tật và hư rã.
Nghiền nát bởi sức nặng của những khổ đau ngoài ý muốn,
Cắt xé trong nanh vuốt của những con cá sấu vô tình của Thần Chết.
Đây là lời than khóc khổ đau của con, ngưởi không ai bảo vệ
Con xin tôn kính Đấng Thánh Chúa chứng giám lời nguyện cầu của con.

Đức Phật Phật A Di Đà, Đấng Vô Lượng Quang, Giáo Chủ, người bạn duy nhất của chúng sinh khốn khổ.
Và Đức Bồ Tát Quán Tự Tại
Cùng Đức Đại Thế Chí, với hàng tùy tùng theo các Ngài
Những bậc không bao giờ quên lời hứa nguyện của nhận thức tâm linh siêu việt của các Ngài
Vì lợi ích của chúng con trong vô vàn kiếp sống
Như chúa của loài chim vỗ cánh bay ngang bầu trời
Xin các Ngài hãy đến đây do lòng từ bi yêu thương và những năng lực kỳ vĩ của các Ngài.

Lệ thuộc vào năng lực của sự tập trung kết hợp trên những đại dương của hai chướng ngại (phiền nãosở tri) của chính con và những kẻ khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khi con tiếp cận với cái chết, nguyện cho con được nhìn thấy trực tiếp Đức Giáo Chủ A Di Đà vây quanh với hàng Thánh chúng của Ngài như hai đứa con đầy năng lực của Ngài (Quán ÂmThế Chí), và nguyện cho con cảm thấy niềm tin mãnh liệt đến Đấng Chiến Thắng với hàng Thánh chúng.

Nguyện cho con được tự tại với khổ đau day dứt, và cắt xé; và nguyện cho con nhớ lại mà không quên niềm tin và những đối tượng (nguyện cầu), và vì thế vào thời điểm sau khi chết, nương tựa vào năng lực kỳ diệu của tám vị Bồ tát chỉ cho con con đường rõ ràng đi đến Cực Lạc Thế Giới, nguyện cho con hóa sinh trong hoa sen báu trong Thế Giới Cực Lạc như một người với những năng lực thông tuệ trong dòng giống Đại Thừa.

Ngay từ lúc hóa sinh ở đấy, nguyện cho con đạt đến chính tư duy, chính định, tâm linh không điều kiện của giác ngộ, vô tận biện tài, và vô số kho tàng của tuyệt diệu như thế, làm hoan hỉ Đấng Đạo Sư Vô Tỉ A Di Đà và những Đức Phật cùng những Bồ Tát khác trong mười phương, nguyện cho con chân thành vui thích với Thánh giáo của Đại Thừa.

Nguyện cho con thông hiểu những lời dạy của các Ngài một cách trực tiếp, và rồi thì trong mỗi thời khắc tiến tới không có chướng ngại bởi năng lực thần thông vô thượng của Thế Giới Chư Phật, nguyện cho con hoàn toàn đầy đủ năng lực mãnh liệt của Bồ tát
 

Sau đấy mặc dù được sinh ra trong thế giới tịnh độ, con vẫn với động cơ của khuynh hướng từ bi yêu thương bậc nhất, nguyện cho con hành động một cách chính yếu đến thế giới bất tịnh bởi những phương tiện của những năng lực thần thông không chướng ngại, và tùy thuộc vào sự giáo hóa theo căn cơ mỗi người theo Giáo Pháp tùy theo sự tham gia của người ấy, nguyện cho con khai mở cho người ấy trên con đường tịnh độ được tán dương bởi Đấng Chiến Thắng!

Và bởi hoàn thành một cách nhanh chóng những công hạnh diệu kỳ này, nguyện cho con đạt đến Phật Quả Vô Thượng vì lợi ích của vô lượng chúng sinh.

Khi năng lượng hữu vi của đời sống được phát ra
Nguyện cho con được tận mắt thấy rõ ràng ngay trước mắt con,
Đức Phật A Di Đà vây quanh bởi hải hội thánh chúng của Ngài
Và nguyện cho sự hiện diện của con được tràn đầy với niềm tin và từ bi!

Từ lúc khi cảnh tượng của thân trung ấm khởi lên
Nguyện cho tám vị Bồ Tát chỉ cho con đường chính xác
Và, được sinh ra ở Cực Lạc Quốc Độ, do phát xuất từ đấy
Nguyện cho con hướng dẫn tất cả chúng sinh của thế giới nhiễm ô!

Và trong tất cả những đời sống trước khi đạt đến quả vị giải thoát siêu việt ấy, nguyện cho con chỉ đạt đến hóa thân thuận tiện để thực hành sự học hỏi, suy tư, và thiền quán toàn hảo trên những giáo huấn bằng ngôn ngữthực chứng của Đấng Chiến Thắng!

Nguyện cho những hóa thân như thế không thiếu sự trang nghiêm của bảy điều tuyệt vời của vị trí uy thế!

Và trong tất cả những hoàn cảnh ấy, nguyện cho con đạt đến ký ức của những đời sống và nhớ lại một cách chính xác tất cả những đời sống quá khứ.

Và trong tất cả những đời sống ấy, nguyện cho con chứng nghiệm sự trống rỗng trong tất cả những sự hiện hữu và được thúc đẩy bởi những tư tưởng hấp dẫn bởi sự tuyệt diệu của giải thoát, nguyện cho con từ bỏ thế gian trong những nguyên tắc tín ngưỡng được Đức Thế Tôn giáo hóa trọn lành!

Đã viễn ly, nguyện cho con khám phá tâm linh giác ngộ vĩ đại được hoàn thành một cách căn bản những công hạnh của đạo đức, không bị nhiễm ô bởi những lỗi lầm dù nhỏ nhất, và nguyện cho con trở thành một tu sĩ vững vàng không gì lay chuyển được!

Xa hơn thế, trong tất cả những đời sống ấy, thông hiểu những tiến trình nhiễm ô và tịnh hóa một cách chính xác, nguyện cho con đạt đến sự ghi nhớ toàn hảo để ghi nhớ mà không quên sót tất cả những ngôn từ, nghĩa lý, và phương tiện của giáo huấn, những nhân tố của toàn thiện!

Nguyện cho con đạt đến biện tài thuần khiếtchướng ngại để giáo hóa những chúng sinh khác những gì mà con đã thông hiểu! Hơn thế nữa, trong tất cả những đời sống ấy, nguyện cho con chẳng bao giờ thiếu sự đạt đến những tam muội môn chẳng hạn như “Bước Chân Hùng Lực,” những đôi mắt, và những kiến thức siêu việt như kiến thức của thần thông kỳ diệu.

Nguyện cho con đạt đến tuệ trí trong sáng mà có thể phân biệt một cách chính xác mà không nhầm lẫn đến tình trạng vi tế nhất của những khía cạnh vi tế nhiễm ôthanh khiết.

Nguyện cho con nhanh chóng đạt đến tuệ trí có thể hoàn toàn chấm dứt ngay thời khắc sinh khởi của tất cả những sự không thông hiểu, hiểu lầm lẫn, và tư tưởng nghi ngờ!

Nguyện cho con đạt đên tuệ trí vững vàng mà có thể thâm nhập những ngôn từ những ý nghĩa bí ẩn trong kinh điển mà sự đo lường của chúng không thể được những người khác hiểu nổi.

Tóm lại, nguyện cho con trở nên giống như Mạn Thù Thất Lợi Thánh Thiện người hoàn bị tất cả những hành vi của Bồ Tát qua tuệ trí thiện xảo trong kỷ năng giải thoát nhận thức rõ ràng những ngôn từý nghĩa của những lời giáo huấn, một tuệ trí thoát khỏi tất cả những sai lầm của tuệ trí quyền thừa!

Do thế có thể tìm thấy một cách dễ dàng tuệ trí sâu thẩm, nhanh chóng, trong sáng, và vĩ đại, nguyện cho con đạt đến tính thiện xảo siêu việt trong giải thích, biện luận, và trước tác liên hệ đến tất cả những lời dạy của tất cả những đấng Chiến Thắng, những điều tương ứng đến những nhân tố thể hiện thuận lợi, thanh lọc những triết lý sai lầm, và làm vui lòng bậc thông tuệ!

Xa hơn thế, trong tất cả những đời sống lưu lại tất cả những khái niệm thủ hộ những mục tiêu quan trọng nhất của con và tất cả những cảm giác lười biếng và thiếu can đảm về hành vi đầy năng lực của những vị Bồ Tát, trong khi đạt đến căn bản của trái tim siêu việt đầy quyền năng có thể gánh vác những mục tiêu cho kẻ khác, nguyện cho con trở thành giống như Thánh Quán Tự Tại, người hoàn bị tất cả những hành vi của Bồ Tát qua tâm linh giác ngộ là điều hoàn hảo trong kỷ năng giải thoát!

Hơn thế nữa, nguyện cho con đạt đến căn bản trong những hành vi của Bồ Tát bằng thiện xảo đầy đủ trong kỷ năng giải thoát để chinh phục tất cả tà ma, những kẻ cố chấp, những kẻ đối kháng, trong khi con dấn thân trong những mục tiêu của chính con và những người khác, trở nên giống như Thánh Chúa của Mật Thừa, Kim Cương Thủ!

Trong tất cả những đời sống, nguyện cho con tìm thấy đại giác ngộ qua nổ lực to lớn mà chẳng bao giờ chệch hướng một chốc lát khỏi tầm quan trọng của nhận thức tâm linh để hoàn thiện những hành vi của Bồ Tát, mà năng lượng của các Ngài từ bỏ tất cả những sự lười biếng, và nguyện cho con trở thành như Vô tỉ Vương của dòng Thích Ca!

Nguyện cho con trong tất cả những đời sống giống như Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, có thể chửa lành tất cả những đau đơn của thân thể, lời nói, và tâm thức, chỉ bằng xưng danh hiệu của Ngài, bằng sự chinh phục tất cả những bệnh khổ của tâm thức vả thân thể làm chướng ngại cho việc đạt đến giác ngộ!

Nguyện cho con trong tất cả những đời sống giống như Đấng Chiến Thắng Vô Lượng Thọ, có thể vượt thắng tất cả sự chết không đúng thời chỉ bằng việc xưng danh hiệu của Ngài, qua việc đạt đến căn bản trong việc tự ý kiểm soát tuổi thọ!

Khi một chướng ngại của đời sống tiến đến gần, nguyện cho con nhìn thấy sự nương tựa của con trong sự quán tưởng biểu hiện thân tướng của Đức Phật Vô Lượng Quang, điều thích nghi với Trì giới ba la mật bằng những phương tiện bốn hành vi của Ngài, và nguyện cho tất cả những chướng ngại như vậy được trừ tiệt ngay thời khắc con thấy được thân tướng ấy!

Về phần sự biểu hiện thân tướng của Ngài qua quán tưởng theo việc Trì Giới ba la mật, nguyện cho con nhận thức thân tướng ấy như Đấng Thủ Hộ Vô Lượng Thọ và phát sinh một niềm tin vững chãi chân thật, và bằng năng lực ấy, nguyện cho con không bao giờ quên rằng có việc làm của Đấng Chiến Thắng Vô Lượng Quang một cách công khai như vị thiện tri thức tâm linh trong tất cả những đời sống của con!

Hơn thế nữa, nguyện cho tất cả những thiện hữu trưởng thành tâm linh Đại Thừa, gốc rễ của tất cả những đạo đức của trần gian và siêu việt, hài lòng với con và trông nom con xuyên suốt tất cả những đời sống của con!

Trong khi Ngài quán sát trông nom con, nguyện cho con đạt đến niềm tin không thể lay chuyển trong vị thiện hữu tâm linh ấy, và nguyện cho con chỉ làm vui lòng Ngài qua tất cả những cánh cửa của hành vi! Nguyện cho con không đem đến ngay cả trong một khoảnh khắc làm Ngài không toại ý!

Nguyện cho con không được chỉ dẫn không hoàn toàn bởi tất cả những lời cố vấn và chỉ dạy của vị thiện hữu tâm linh!

Nguyện cho con có thể thông hiểu một cách đúng đắn tất cả những ý nghĩa của những lời giáo huấnhoàn thiện chúng qua thực tập!

Nguyện cho con không bị ảnh hưởng bởi những người bạn không tâm linh và tội lỗi ngay cả trong một khoảnh khắc!

Trong tất cả mọi đời sống, nguyện cho con thực chứng niềm tin vững chắc trong những tác động của tiến hóa, tâm niệm viễn ly, tâm linh giác ngộ, và quan điểm toàn hảo, và nguyện cho con thể nhập không đứt đoạn vào trong sự thể chứng không mệt mõi!

Bất cứ gốc rễ nào của đạo hạnh con đã tạo nên qua thân thể, lời nói, và tâm ý xuyên suốt tất cả những đời sống của con, nguyện cho điều ấy thể hiện như nguyên nhân chỉ vì những mục tiêu cho những người khác và sự giác ngộ thuần khiết!
 

PRAYER FOR REBIRTH IN SUKHAVATI
Written by the learned Easterner, Tsong Khapa Losang Drakpae Pal, at Dzing-ji Temple, in 1395
Trích từ quyển “Life and Teachings of Tsong Khapa”
 

HƯỚNG NGUYỆN A DI ĐÀ PHẬT

Kính lạy Phật A Di Đà,

Thật diệu kỳ, 
Kính lạy, Đấng Giác Ngộ của ánh sáng vô tận,Vô Lượng Quang, với Đại sĩ Đại từ bi Quán Thế Âm bên phải và Đại sĩ Đại hùng lực Đại Thế Chí bên trái, chung quanh vô số Phật và Bồ tát.Ở cõi Tịnh độ, hạnh phúcvui sướng diệu kỳ, cõi Cực lạc, ngoài sự tính toán và suy lường. Ngay khi chúng con và những chúng sinh khác giả từ cuộc đời này, xin cho chúng con được vãng sinh trực tiếp về Cực lạc, không có sự chậm trể nào do nguyên nhân của một sự tái sinh nào khác, chỉ vãng sinh Cưc lạc mà thôi. Khi đã ở Cực lạc xin cho chúng con được tận mắt thấy Phật Di Đà, ngay trước mặt. Cầu xin tất cả Phật và Bồ tát trong mười phương gia hộ cho những lời phát nguyện của chúng con được trở thành hiện thực và không có chướng ngại.

Nam mô A Di Đà Phật cùng Quán Âm Thế Chí bồ tát hộ trì!

Tất cả các Đấng Tối Thắng và các hàng quyến thuộc của các Ngài trong muôn phương, hãy thương tưởng chúng con. 

- Chúng con vui mừng trong sự hoàn toàn của hai sự tích tập phứơc và tuệ. Bất cứ đức hạnh gì chúng con đã thu hoạch trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng con xin cúng dường Ba ngôi tôn quý.

- Xin giáo nghĩa của Phật pháp được lan tỏa, truyền bá. Chúng con xin dâng hiến tất cả đạo nghiệp cho tất cả chúng sinh

- Xin cho tất cả chúng sinh đạt được Phật quả

- Tập họp tất cả cội nguồn đạo nghiệp của chúng con, xin cho tất cả đều chín muồi trong tất cả chúng con. 

- Xin cho hai sự mờ tối của xúc cảm được tịnh hóa và sự tích tập được hoàn toàn đầy đủ. 

- Xin cho chúng con được sống trường thọ và sự nhận thức liễu ngộ về giáo nghĩa ngày càng tăng tiến.

- Xin cho chúng con được bước lên địa vị của hàng thập địa bồ tát ngay trong kiếp sống này.

Ngay khi từ bỏ kiếp sống này, xin cho chúng con được sinh về Cực lạc, khi ở đấy, xin cho chúng con được sinh trong hoa sen nở và đạt được Phật tính ngay trong thân thể ấy.

Sau khi giác ngộ, và từ khi ấy chúng con xin hướng đạo chúng sinh với những thệ nguyện của chúng con.

Chúng con xin dâng hiến tất cả đạo nghiệp này với sự thành thật nhất trong con đường sẽ làm nó phát triển bội phần hơn, theo khuôn mẫu rạng rở, lẩy lừng, vinh quang, can trường thiết lập bởi Đại tuệ Văn Thù Sư LợiĐại hạnh Phổ Hiền

Thông qua sự gia hộ siêu tuyệt diệu kỳ hiện diện bởi ba thân Phật, sự gia hộ của của sự thật thường hằng bất biết của vạn pháp và sự gia hộ của sự chân thành cầu nguyện Tổ chức Tăng già luôn luôn hòa hiệp, xin cho lời cầu nguyện này được hoàn toàn toại nguyện.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát
Nam Mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp,
chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Phàm tăng chứng minh gia hộ.
 

Tuệ Uyển chuyển ngữ
Trích dịch từ bài giảng của Tai Situ Rinpoche
 

12-28-2009 06:23:34

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)