Quan Điểm Phật Giáo Về Nữ GiớiSo Sánh Luật Tỳ KheoTỳ Kheo Ni Dựa Trên Giới Bổn Tiếng Hoa - Tỳ-kheo-ni In Young Chung - Thích Nữ Liên Hiếu Dịch

05/09/201012:00 SA(Xem: 19844)
Quan Điểm Phật Giáo Về Nữ Giới – So Sánh Luật Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni Dựa Trên Giới Bổn Tiếng Hoa - Tỳ-kheo-ni In Young Chung - Thích Nữ Liên Hiếu Dịch
Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.