07-khai Thị Cho Thị Giả Đẳng Ngu

20/09/201012:00 SA(Xem: 21207)
07-khai Thị Cho Thị Giả Đẳng Ngu

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN 

Việt dịch: Thích Hằng Đạt

Khai thị cho thị giả Đẳng Ngu. (7/21) 3-7

Tự tâm niệm Phật, niệm Phật niệm tâm; tâm Phật không hai; niệm niệm nếu không trụ, năng niệm không thể lập. Sở niệm tánh không; tánh không vốn tịch tĩnh. Năng và sở đều mất, gọi là tức tâm thành tự tánh Phật. Một niệm quên mất, bèn đọa vào nghiệp ma.

Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.