Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật

12/10/201012:00 SA(Xem: 56614)
Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật

LỜI KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư 
Người dịch : Thích Đạt Dương

Phật Lịch 2512
In tại ấn quán: Nam - Trung - Bắc, 134 Lý Thái Tổ, Sài Gòn, Việt Nam
Tạo bài viết