Lợi Ích Của Sự Niệm Phật

14/10/201012:00 SA(Xem: 54953)
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật


LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT

Hòa thượng Tịnh Không giảng 


tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003

Tạo bài viết