Bốn Phương Pháp Buông Bỏ - Ajahn Brahm Giảng Pháp

10/02/20221:00 SA(Xem: 7168)
Bốn Phương Pháp Buông Bỏ - Ajahn Brahm Giảng Pháp
BỐN PHƯƠNG PHÁP BUÔNG BỎ 
AJAHN BRAHM GIẢNG PHÁPAjahn Brahm là học trò xuất sắc của Ajahn Chah trong 9 năm ở Thái Lan. Hiện tại Ajahn Brahm là Trụ trì của Tu viện Bodhinyana, Australia. Bốn cách buông bỏ:
1. Hãy quẳng các gánh lo ra khỏi cuộc đời bạn

2. Đừng than phiền và đừng tìm lỗi của người khác
3. Hãy cho đi và không mong cầu đền đáp lại
4. Đừng dính vào bất cứ thứ gì kể cả kiến thứckiến thức có thể che lâp thực tại.

7:40 (cách 1) 29:55 (cách 2) 44:21 (cách 3) 54:15 (cách 4) 1:10:06 (tóm tắt 4 cách).
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13121)
23/02/2023(Xem: 2699)
29/12/2022(Xem: 3586)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana