Pháp Khí Mật Tông Instruments In Tibetan Buddhism (Video song ngữ)

02/09/20224:11 SA(Xem: 4670)
Pháp Khí Mật Tông Instruments In Tibetan Buddhism (Video song ngữ)
PHÁP KHÍ MẬT TÔNG
INSTRUMENTS IN TIBETAN BUDDHISM


Rites and rituals are an essential part of Tibetan Buddhism; therefore they use and possess many instruments to placate deities, to precipitate rain, to avert diseases and death, to ensure good harvests, to exorcise demons and evil spirits, and of course to destroy the passions of the mind and then the ego.
Các nghi lễ và tế lễ là một phần thiết yếu của Phật GiáoTây Tạng, do đó họ sử dụngsở hữu nhiều Phật Khí để thực hiện hộ mệnh cho các vị thần, cầu mưa, ngăn ngừa bệnh tật và chết, và cũng để đảm bảo mùa màng thu nhập tốt, xua đuổi ma quỷtà ma, và tất nhiên là để tiêu diệt những đam mê của tâm trícuối cùngbản ngã.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13078)
23/02/2023(Xem: 2680)
29/12/2022(Xem: 3552)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana