Tập Thiền Mùa An Cư HT Giới Đức

29/08/20224:23 SA(Xem: 4898)
Tập Thiền Mùa An Cư HT Giới Đức
.
Tập Thiền Mùa An Cư | Buổi 5 | HT Giới Đức | Ngày 09/08/2022
Tập Thiền Mùa An Cư | Buổi 4 | HT Giới Đức | Ngày 30/07/2022
Tập Thiền Mùa An Cư | Buổi 3 | HT Giới Đức | Ngày 26/07/2022
Tập Thiền Mùa An Cư | Buổi 2 | HT Giới Đức | Ngày 23/07/2022
.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13084)
23/02/2023(Xem: 2683)
29/12/2022(Xem: 3560)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana