Floating Clouds - Phù Vân (Video song ngữ Vietnamese-English)

29/10/20223:55 SA(Xem: 3585)
Floating Clouds - Phù Vân (Video song ngữ Vietnamese-English)
FLOATING CLOUDS - PHÙ VÂN
by Wisdom Today

Clouds are created when water evaporates from bodies of water. Energy from the sun melts the clouds. Clouds appear, then disappear, reappear and disappear again; this is impermanence. Human life is also fleeting!
What does Buddha teach us about impermanence?
Nước bốc hơi tạo thành mây… Hơi nóng mặt trời làm tan phù vân. Phù vân có đó rồi mất đó. Mất đó rồi lại hiện ra, hiện ra rồi lại biến mất, đó là phù vân, đó là vô thường. Cuộc sống nhân sinh chúng ta cũng thoáng hiện và thoáng mất giống như vậy.
Giáo lý Phật Giáo dạy ta làm thế nào để đối phó với vô thường?


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13129)
23/02/2023(Xem: 2701)
29/12/2022(Xem: 3595)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana