Tại Vườn Lộc Uyển: Nghĩ về "Nghệ thuật thuyết phục" của Đức Phật | Nhà báo Phan Đăng

14/01/20234:41 SA(Xem: 4013)
Tại Vườn Lộc Uyển: Nghĩ về "Nghệ thuật thuyết phục" của Đức Phật | Nhà báo Phan Đăng
TẠI VƯỜN LỘC UYỂN:
NGHĨ VỀ "NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC" CỦA ĐỨC PHẬT
Nhà báo Phan Đăng

Tại vườn Lộc Uyển - Vườn Nai, Đức Phật lần đầu chuyển pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như, chính thức đánh dấu sự lan toả của giáo pháp. Tại đây, Nhà báo Phan Đăng ngẫm ngợi về biệt tàinăng lượng đặc biệt của Đức Phật khi thuyết phục/chuyển pháp cho những người vốn có những định kiến rất xấu với mình. 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/04/2024(Xem: 15376)
Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm.
...Trước hết bài nói truyện của thưọng tọa Thích Chân Tính đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp Đầu Đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khich của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý Trung Đạo. Trong bài nói truyện này, vô tình hay cố ý thượng tọa Thích Chân Tính đã cho rằng hạnh Đầu Đà (dhutanga) mà sư Minh Tuệ đang hành trì “không phải là giáo Phật giáo chính thống vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp Trung Đạo nên mới chứng ngộ giải thoát”...