Bồ Tát Thích Quảng Đức "60 Năm Sáng Mãi Lửa Từ Bi"

09/06/20234:12 SA(Xem: 8524)
Bồ Tát Thích Quảng Đức "60 Năm Sáng Mãi Lửa Từ Bi"
blank
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
"60 NĂM SÁNG MÃI LỬA TỪ BI"

(Phật sự Online)

Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, Bồ tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì sự độc lập, thống nhất đất nước, nhất là sự tồn vong của Đạo pháptự do tín ngưỡng được ghi trong bản tuyên ngôn 5 nguyện vọng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam phải được thực thi. Bồ tát đã mượn ngọn lửa thiêng để tự thiêu thân bảo tồn Phật Pháp. Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, từ bi cao ngất tòa sen, đã nâng hình hài Bồ tát vào thế giới bất diệt, hình ảnh ấy đã in đậm trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam và đã đánh động lương tri nhân loại trên thế giới biết đến thực trạng khổ đau của nhân dân Việt NamPhật giáo Việt Nam.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13097)
23/02/2023(Xem: 2687)
29/12/2022(Xem: 3567)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana