Chùa Pháp Bảo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

02/08/201212:00 SA(Xem: 13477)
Chùa Pháp Bảo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

thungochuaphapbao
chuaphapbao-dongnai_2chuaphapbao-dongnai_1
chuaphapbao-dongnai_3
Thượng Tọa Trụ Trì Thích Huệ Quang
Tạo bài viết
18/11/2020(Xem: 2344)
06/12/2020(Xem: 1747)