Chùa Khánh Sơn Dak Lak

03/07/201112:00 SA(Xem: 13519)
Chùa Khánh Sơn Dak Lak

chuakhanhson-daklac-01

chuakhanhson-daklac-07chuakhanhson-daklac-06

Khung cảnh buổi lễ đại trùng tu chùa Khánh Sơn và hình ảnh thầy trụ trì Đại Đức Thích Nhuận Đài cùng hai Cư Sĩ.

chuakhanhson-daklac-05chuakhanhson-daklac-04


chuakhanhson-daklac-03chuakhanhson-daklac-02

Đang thi công Ngôi Chánh Điện để làm nơi thò cúng tạm thời cho phật tử lễ bái.

chuakhanhson-daklac-08
Tạo bài viết
18/11/2020(Xem: 2346)
06/12/2020(Xem: 1751)