Tự Điển Phật Học Online

08/09/201610:22 SA(Xem: 84463)
Tự Điển Phật Học Online
TỰ ĐIỂN PHẬT HỌC ONLINE
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp,

hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.


Tạo bài viết
Theo The Insider (Anh Quốc) vào ngày 18/1/2021, tại The Tampak Siring Temple ở Bali, Nam Dương, người ta cột con dao vào chân con gà trong trận đá gà truyền thống của người Balines Ấn Độ. Đây là một bộ phận của nghi lễ tôn giáo để thanh tẩy và trừ tà bằng máu của các con vật qua cuộc đá gà. Đá gà không phải lễ nghi tôn giáo được coi là cờ bạc tại Nam Dương.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.