Tự Điển Phật Học Tuệ Quang

06/10/20154:06 SA(Xem: 17492)
Tự Điển Phật Học Tuệ Quang

TỰ ĐIỂN PHẬT HỌC TUỆ QUANG
Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

 Việt-Anh Phật Học Tự Điển (Vietnamese-English Buddhist Dictionary) by Thiện Phúc


Chú thích chữ Hán, hình ảnh và video links (Chinese Annotations, Photos and Video Links) by Nguyên Tánh


WORK IN PROGRESS.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana