Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu

30/01/201112:00 SA(Xem: 41130)
Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu

TÌM HIỂU DO ĐÂU CHÚ ĐẠI BI IN THIẾU
Phúc Trung

quantheambotat-02Trong bài Chú Đại Bi hay Đại Bi Thần Chú, chúng tôi nhận thấy hầu hết kinh tụng chữ Việt ngày nay đều bị thiếu 5 âm Na ma bà tát đa (那摩婆萨多), Vấn đề này, chúng tôi đã có đề cập tới trong một bài viết cách nay hơn mười năm, nhưng bài viết ấy chưa được phổ biến rộng rãi, cho nên đến nay trên những kinh vẫn còn thiếu 5 chữ này.

Để kiểm chứng lại, trước tiên chúng tôi lên Mạng, tìm nguyên bản chữ Phạn, bản phiên âm chữ Hán, để thấy những bản đó đã ghi đầy đủ.

Chúng ta biết rằng Chú Đại Bi vốn lấy ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, hiện nay chúng tôi tìm thấy có ba bản dịch:

a) Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, có thể xem tại:

http://www.buddhismtoday.com/viet/niemphat/thienthuthiennhan.htm

b) Bản bài giảng của Hòa Thượng Tuyên HóaVạn Phật Thánh Thành (chỉ có 5 phần, nên còn thiếu), có thể xem tại đây:

http://www.dharmasite.net/daibidalani1.htm

a) Bản dịch của Bồ Tát Giới Tại Gia, Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận, có thể xem tại:

http://dharmasound.net/Tripitaka/Viet/?f=Kinh-Thien-Thu-Thien-Nhan-Quan-The-Am-Bo-Tat-Quang-Dai-Vien-Man-Vo-Ngai-Dai-Bi-Tam-Da-La-Ni

Ba Bản dịch này đều có đủ 5 âm nêu trên.

Chúng tôi cũng tra cứu những kinh tụng in từ trước cho đến hiện nay, có ba loại: một loại có in bài Chú Đại Bi đầy đủ, một loại có in bài Chú Đại Bi nhưng thiếu 5 âm và một loại không có in bài Chú Đại Bi, cụ thể như sau:

1) Chúng tôi có những Kinh, in Chú Đại Bi đầy đủ là:

- Kinh DI ĐÀ - HỒNG DANH – VU LAN - PHỔ MÔN, không thấy ghi tác giả, chỉ có ghi Pháp danh THIỆN HIỂN “Hộ Niệm” dưới có hàng chữ Kinh Này Ấn Tống (không được phép bán), In Tại Nhà In THẠNH MẬU 147 đường Quản hạt số 1 GIA ĐỊNH (Có thể là đường Nơ Trang Long ngày nay ?). Quyển Kinh này trong phần Khai kinh có in ĐẠI BI CHÚ ở trang 9, có đủ 5 âm, mà những kinh khác sau này in thiếu: … Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu, …

- KINH THỦY SÁM, dịch giả THIỀU CHỬU, chùa ĐỨC HÒA, Suối Lồ Ồ, Biên Hòa Ấn Tống, in Phật Lịch 2514.

NGHI THỨC TỤNG NIỆM, Chùa Việt Nam SEATTLE, in Phật Lịch 2532 – 1988 (Quyển này tái bản từ bản Kinh của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, có thêm Hòa Thượng Thích Thiện Hòa chứng minh và thêm 5 âm thiếu của bản gốc)

2) Những kinh in thiếu 5 âm trong Chú Đại Bi, chúng tôi có gồm:

NGHI THỨC TỤNG NIỆM, của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Xuất Bản, do Hội Phật Học Nam Việt Ấn Hành. Đây là quyển Kinh tái bản in chui sau nằm 1975, nên không có ghi năm in, và in tại nhà in nào, nhưng chắc chắn bản gốc in trước năm 1964, vì Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập từ năm 1951 đến cuối năm 1963.

Bản này không rõ vị nào soạn nhưng được ghi chư Hòa Thượng chứng minh: Thích Tịnh Khiết, Thích Giác Nhiên, Thích Khánh Anh, Thích Giác Nguyên.

TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM, dịch giả Thích Huyền Dung, Thích Tuệ Hải xuất bản, in Phật lịch 2506 - 1962

- KINH NHỰT TỤNG, in Phật Lịch 2531 và quyển khác in Phật Lịch 2533, cả hai quyển này dành cho tu sĩ, ngoài Nghi thức Hồng Danh Sám Hối, Cầu An, Cầu Siều, Vu Lan, còn có Công Phu Khuya, An Vị Phật, Quá Đường, Cúng Ngọ, Phóng Sanh

NGHI THỨC TỤNG NIỆM, Chùa Vĩnh Nghiêm, Pamona, Cali, in Phật Lịch 2530 - 1986

- KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM , Trí Quang dịch, Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản, in Phật Lịch 2534 – 1990

- CỐT TỦY NGHI LỄ PHẬT GIÁO, soạn giả Thích Tín Nghĩa, Hội Phật Giáo Ba La Mật in Phật lịch 2535 – 1991

NGHI THỨC TỤNG NIỆM, Của Gia Đình Phật Tử, NXBTPHCM, in năm 1998.

3) Những kinh tụng in không có bài Chú Đại Bi, như:

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, Thích Trí Tịnh, Nhà in Sen Vàng tái bản, in năm 1967

KINH PHÁP HOA, Thích Trí Tịnh, Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản, in Phật Lịch 2537 – 1993

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH, Thích Trí Tịnh, THPGTPHCM, in Phật lịch 2538 – 1994

Theo sự phân chia bài Chú thành 84 hàng thì hàng thứ 16 bản phiên âm chữ Việt thiếu 5 âm so với các bản dịch và các bản Kinh tụng xưa.

………
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa Na ma bà tát đa
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
………

Câu hỏi đặt ra là vì sao bài Chú in thiếu ? Chúng ta nên nhớ rằng trước khi có máy vi tính, muốn in một bản văn, người ta phải sắp chữ - chữ được đúc chì từng mẫu tự, những mẫu tự nào có dấu, chẳng hạn như á, ạ, ã, ă, â, ắ, ằ … đều phải đúc riêng như một mẫu tự hay phụ âm - sắp chữ là lấy những mẫu tự cái hay có dấu và phụ âm xếp thành chữ đặt vào khung, sau khi xếp chữ vào khung thành bản văn, từ khung đó đặt vào máy in, đó là in thường hoặc từ bản in thường thưòng người ta chụp hình làm ra phim rồi làm bản kẻm để in typo (mỗi lần in một màu) hay in offset (một lần in nhiều màu).

Do từ bản in sai đầu tiên, những bản sau người ta sắp chữ theo đó rồi in sai theo hoặc những bản sau do chụp ảnh làm bản kẽm từ bản sai nên in sai. Nguyên do có thể vì tin vào bản của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam là đúng là mẫu mực đã được bốn vị Hòa Thượng chứng minh, nhất là trong đó có Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, do vậy mà đã bị sai dây chuyền.

Chúng tôi viết bài này, mong được sự quan tâm của chư Tôn đức Tăng, Ni quý Cư sĩ in ấn Kinh, quan tâm bổ khuyết cho sự thiếu sót kể trên, để những bản kinh in sau này đúng với nguyên bản, kinh điển được in trang trọng hơn, không bị nạn “tam sao thất bổn” như trong thời gian qua.

Bởi vì Chú Đà La Ni là câu nói phát ra từ sự tu thiền định của chư Phật và Bồ Tát, đó là định lực của chư Phật và Bồ Tát để hộ trì cho người trì tụng chú, cho nên không thể thiếu được.

Có người cho rằng không cần thiết để bổ sung, vì từ gần nữa thế kỷ qua, người ta vẫn in thiếu vẫn đọc thiếu có sao đâu? Chúng tôi xin phép, nhắc lại một sự kiện:

Trong kiết tập lần thứ nhất, ngài Đại Ca Diếp đưa ra ý kiến : "Nếu chúng ta xem học pháp là những giới nhỏ nhặt, có thể loại bỏ thì các Tỳ Kheo khác sẽ bảo: Bốn giới Ba La Đề Đề Xá Ni cũng là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ. Nếu chúng ta bảo bốn giới Ba La Đề Đề Xá Ni là những giới nhỏ nhặt, thì các Tỳ Kheo khác sẽ bảo : Các giới Ba Dật Đề cũng là những giớ nhỏ nhặt... Giờ đây chúng ta không thể khẳng định, giới nào là giới nhỏ nhặt mà loại bỏ một cách tùy tiện thì bọn ngoại đạo sẽ bảo : "Pháp của sa môn Thích tử giống như mây khói, khi thầy còn sống thì những pháp do thầy chế định các đệ tử tuân thủ một cách nghiêm túc, nhưng sau khi thầy nhập niết bàn, họ không chịu thực hành nữa" Do vậy, tôi khẳng định lại : "Những gì không do Phật chế thì không được tự ý chế định, và những gì do Phật chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì mà Phật đã truyền dạy".

chúng tôi cũng kèm theo những bản Chú, đã tìm thấy trên các Trang Mạng để quý vị độc giả khỏi phải tìm kiếm.

Louisville, ngày 5 tháng 1 năm 2011

Phạn ngữ

http://daitangkinhvietnam.org/nghien-cuu-phat-hoc/phat-hoc-can-ban/7235-chu-dai-bi-dien-nghia.html

नीलकण्ठ धारनी Nīlakantha Dhāranī

namo ratnatrayāya namah ārya avalokiteśvarāya

नमो रत्नत्रयायनमह् अर्यअवलोकितेश्वराय

bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya

बोधिसत्त्वायमहासत्वाय महाकारुनिकाय

oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam

ॐसर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वाइमम्

āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.

आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमोनरकिन्दि।

hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.

ह्रिह् महावधसमसर्व अथदु शुभुं अजेयं।

sarva satya nama, vastya namo vāka, mārga dātuh.

सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्गदातुह्। tadyathā

oṃ avaloki locate karate, e hrih

ॐ अवलोकि लोचते करते एह्रिह्

mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam,

महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिमहृदयम्

kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate,

कुरु कुरुकर्मुं धुरु धुरु विजयतेमहाविजयते

dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vimala muktele,

धरधर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले

ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.

एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषंप्राशय |

huru huru mara hulu hulu hrih

हुरु हुरु मर हुलु हुलुह्रिह्

sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya

सर सर सिरि सिरि सुरुसुरु बोधिय बोधिय

bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi

बोधय बोधय । मैत्रियनारकिन्दि

dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā

धर्षिनिन भयमान स्वाहासिद्धाय स्वाहा

mahāsiddhāy svāhā siddhayogeśvarāya svāhā

महासिद्धाय्स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा

narakindi svāhā māraṇara svāhā

नरकिन्दिस्वाहा मारणर स्वाहा

śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā

शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धायस्वाहा

cakra asiddhāya svāhā padma hastrāya svāhā

चक्र असिद्धाय स्वाहापद्म हस्त्राय स्वाहा

nārakindi vagalaya svāhā mavari śankharāya svāhā

नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खरायस्वाहा

namaH ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā

नमः रत्नत्रयायनमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā

ॐ सिधयन्तुमन्त्र पदायस्वाहा

大悲咒(梵汉对照版) (Chú Đại Bi Phạn Hán Đối Chiếu)

http://www.diendanphatphaponline.com/trangchu/vuonhoagiaoluu/latest/show/sel-720.html


Maha^ka^run!ikacitta-dha^ran!i^。

1.NangMa-ohRaTa-nangTa-raYa-ahrYa
〈梵〉namoratna-trayaya
〈汉〉南无喝罗怛那哆罗夜耶
2.NangMa-arhAhrRa-ya-ahr
〈梵〉namoarya
〈汉〉南无阿唎耶
3.BaLa-ohKa-eeTa-ehShia-vaRa-ahrYa
〈梵〉valokite-svaraya
〈汉〉婆卢羯帝 烁钵罗耶
4.Ba-ohDaha-eeSaTa-va-ahrYa
〈梵〉bodhisattvaya
〈汉〉菩提萨埵婆耶
5.MaHaSaTa-va-ahrYa-ahr
〈梵〉mahasattvaya
〈汉〉摩诃萨埵婆耶
6.MaHa-ahrKa-ahrRa-ouNa-eeKa-ahrYa
〈梵〉mahakarunikaya
〈汉〉摩诃迦卢尼迦耶
7.O-anm
〈梵〉om
〈汉〉唵
8.SaRa-vaRaBahaYa-eh
〈梵〉sarvaraviye
〈汉〉萨皤罗罚曳
9.Shia-ouDahaNang-ahrDahrSa-ya
〈梵〉sudhanadasya
〈汉〉数怛那怛写
10.NangMaSa-ka-reTa-va-ahrEeMa-oh-anm
AhrRa-ya-ahr
〈梵〉namaskrtva imam arya
〈汉〉南无悉吉栗埵伊蒙阿唎耶
11.BaLa-ohKa-eeTa-ehShia-vaRa-ahr
La-anmDahaVa
〈梵〉valokite-svararamdhava
〈汉〉婆卢吉帝 室佛罗楞驮婆
12.NangMa-ohNangLa-ahrKa-eeDaha-ee
〈梵〉namonarakindi
〈汉〉南无那罗谨墀
13.Ha-re-ahrRi-eeMaHa-ahrVaDahaShaMa-eh
〈梵〉hrihmahavat-svame
〈汉〉醯唎摩诃皤哆沙咩
14.SaRa-vaAhrTuh-ahrDahr-ouShia-ouBaha-wu-anm
〈梵〉sarvaarthatosubham
〈汉〉萨婆阿他豆输朋
15.AhrZha-ehYa-anm
〈梵〉ajeyam
〈汉〉阿逝孕
16.Sa-ouRa-vaSaTa NangMa-ohBa-ahrSa-ta
NangMa-ohBaGa-ahr
〈梵〉sarvasat. namovasat. namovaka
〈汉〉萨婆萨哆 那摩婆萨哆 那摩婆伽
17.MaVaDahr-ouDaha-ou
〈梵〉mavitato
〈汉〉摩罚特豆
18.TaDahr-yaTuh-ahr
〈梵〉tadyatha
〈汉〉怛侄他
19.O-anmAhVaRa-ohKa-eh
〈梵〉om.avaloki
〈汉〉唵.阿婆卢醯
20.La-ohKaTa-eh
〈梵〉lokate
〈汉〉卢迦帝
21.KaRa-ahrTa-ahr
〈梵〉krate
〈汉〉迦罗帝
22.Eh-aiHa-re-eh
〈梵〉ehrih
〈汉〉夷醯唎
23.MaHaBa-ohDaha-eeSaTa-va-ahr
〈梵〉mahabodhisattva
〈汉〉摩诃菩提萨埵
24.Sa-ouRa-vaSa-ouRa-va
〈梵〉sarvasarva
〈汉〉萨婆萨婆
25.MaLaMaLa
〈梵〉malamala
〈汉〉摩罗摩罗
26.MaHa-ehMaHa-reDahrYa-anm
〈梵〉mahimahrdayam
〈汉〉摩醯摩醯唎驮孕
27.Ka-wuRa-ouKa-wuRa-ouKaRa-ma-anm
〈梵〉kurukurukarmam
〈汉〉俱卢俱卢羯蒙
28.Daha-ouRa-ouDaha-ouRa-ouBaZhaYaTa-ee
〈梵〉dhurudhuruvijayate
〈汉〉度卢度卢罚闍耶帝
29.MaHaBaZhaYaTa-ai
〈梵〉mahavijayate
〈汉〉摩诃罚闍耶帝
30.DahaRaDahaRa
〈梵〉dharadhara
〈汉〉陀罗陀罗
31.Daha-eeRa-eeNa-ee
〈梵〉dhrni
〈汉〉地唎尼
32.Shia-vaRa-ahrYa
〈梵〉svaraya
〈汉〉室佛罗耶
33.JiaLaJiaLa
〈梵〉calacala
〈汉〉遮罗遮罗
34.MaMaBa-ahrMaRa-ahr
〈梵〉mamavimala
〈汉〉麼麼罚摩罗
35.Ma-ouKa-ta-ehLa-eh
〈梵〉muktele
〈汉〉穆帝隶
36.EhHa-ehEhHa-ee
〈梵〉ehiehi
〈汉〉伊醯伊醯
37.Jia-eeNang-dahrJia-ee-anmDahr
〈梵〉sinasina
〈汉〉室那室那
38.AhrRa-sha-anmPar-raZhaLa-ee
〈梵〉arsamprasali
〈汉〉阿罗参佛罗舍利
39.BaShrBaShr-anm
〈梵〉visavisam
〈汉〉罚沙罚参
40.Par-raShia-ahrYa
〈梵〉prasaya
〈汉〉佛罗舍耶
41.Ha-ouRa-ouHa-ouRa-ouMaLa-ahr
〈梵〉huluhulumara
〈汉〉呼卢呼卢摩罗
42.Ha-ou-owRa-ouHa-ou-owRa-ouHi-ra-llalelue
〈梵〉huluhuluhrih
〈汉〉呼卢呼卢醯利
43.SaRa-ahrSaRa-ahr
〈梵〉sarasara
〈汉〉娑罗娑罗
44.Sa-eeRa-eeSa-eeRa-ee
〈梵〉sirisiri
〈汉〉悉唎悉唎
45.Sa-ouRa-ou-ahrSa-ouRa-ou
〈梵〉suru suru
〈汉〉苏嚧 苏嚧
46.Ba-ohDaha-eeYa-ahrBa-ohDaha-eeYa-ahr
〈梵〉bodhiya bodhiya
〈汉〉菩提夜 菩提夜
47.Ba-ohDahr-dahaYaBa-ohDahr-dahaYa-ahr
〈梵〉bodhayabodhaya
〈汉〉菩驮夜菩驮夜
48.Ma-aiTa-ra-eeYa
〈梵〉maitreya
〈汉〉弥帝唎夜
49.NangLaKa-ee-anmNang-ee-dahr-ee
〈梵〉narakindi
〈汉〉那罗谨墀
50.DahaRa-shr-eeNa-eeNang
〈梵〉dhrsnina
〈汉〉地利瑟尼那
51.ParYaMaNang
〈梵〉vayamana
〈汉〉婆夜摩那
52.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
53.Sa-ehDahr-daha-ahrYa
〈梵〉siddhaya
〈汉〉悉陀夜
54.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
55.MaHaSa-ehDaha-ahrYa
〈梵〉mahasiddhaya
〈汉〉摩诃悉陀夜
56.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
57.Sa-eeDahr-daha-ahrYa-ohGa-eh
〈梵〉siddhayoge
〈汉〉悉陀喻艺
58.Shia-vaRaYa
〈梵〉svaraya
〈汉〉室皤罗夜
59.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
60.NangRa-ahrKa-ee-anmNang-ee-dahr-ee
〈梵〉narakindi
〈汉〉那罗谨墀
61.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
62.MaRaNangRa
〈梵〉maranara
〈汉〉摩罗那罗
63.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
64.Sa-eeRaSa-anmAhrMa-ouKahaYa
〈梵〉sirasimhamukhaya
〈汉〉悉罗僧阿穆佉耶
65.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
66.SaRa-vaMaHa-ahrAhSa-eeDahr-daha-ahrYa
〈梵〉sarvamahaasiddhaya
〈汉〉娑婆摩诃阿悉陀夜
67.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
68.JiaKa-raSa-ehDahr-daha-ahrYa-ahr
〈梵〉cakraasiddhaya
〈汉〉者吉罗阿悉陀夜
69.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
70.ParDahr-maKaSa-ta-raYa
〈梵〉padmakasiddhaya
〈汉〉波陀摩羯悉陀夜
71.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
72.NangLa-aiKaNang-ee-dah-eeVaGa-ahrRaYa
〈梵〉narakindivagalaya
〈汉〉那罗谨墀皤伽罗耶
73.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
74.MaBa-ahrRa-llalelueShiaNia-kaRa-ahrYa
〈梵〉mavarisankharaya
〈汉〉摩婆利胜羯罗夜
75.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
76.NangMa-ohRaTa-nangTa-raYa-ahrYa
〈梵〉namoratna-trayaya
〈汉〉南无喝罗怛那哆罗夜耶
77.NangMa-arhRa-ya-ahr
〈梵〉manoarya
〈汉〉南无阿利耶
78.Ba-ahrRa-ohKa-ehTa-eh
〈梵〉valokite
〈汉〉婆罗吉帝
79.Shia-vaRa-ahrYa
〈梵〉svaraya
〈汉〉烁皤罗夜
80.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
81.O-anmSa-eeDahr-daha-ya-anmNang-ta-ou
〈梵〉om sidhyantu
〈汉〉唵 悉殿都
82.MaNang-ta-ra
〈梵〉mantra
〈汉〉漫多罗
83.ParDaYa-ahr
〈梵〉padaya
〈汉〉跋陀耶
84.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆PHẢN HỒI TỪ ĐỘC GIẢ

Về việc Chú Đại Bi thiếu vài chữ hầu như các bậc tôn túc đều biết cả . Cách đây mấy chục năm tôi có đem việc này ra hỏi , nhiều vị nói là mục đích của việc tụng chú là để có định mà thôi và. vỉ phật tủ đã quen đọc như thế rồi nên không muốn sửa đổi lại. Tuy thiếu vài chữ nhưng với lòng tin tuyệt đối của người đọc, hiệu lực của Chú vẫn phi thường. Đây có thể là một lý do tại sao không sửa lại chú Đại Bi .

Các kinh sách in về sau này tại các chùa , thường căn cứ vào chú Đại Bi trong Nghi Thức Tụng Niệm, nên thiếu mấy chữ là vì thế.

Trong Tự Điển Phật Học của Đoàn Trung Còn in năm 1963, Chú đại Bi được in đầy đủ.

 

Xem thêm:
Những Hạt Đậu Biết Nhảy - Tác giả: Lâm Thanh Huyền - Dịch giả: Phạm Huê
Thần Chú Đại Bi, Đủ Hay Thiếu? - Hạo Nhiên

VN
Một Độc Giả Của TVHS.

Thuỷ lục chư khoa là các khoa nghi được dùng trong một Thuỷ lục trai đàn. Bản Thuỷ Lục Chư Khoa được in năm 1840, thời vua Thành Thái, có in chú Đại bi ở phần đầu Khai Phương Khoa, tôi dò xét lại vẫn không có 5 chữ “Na ma bà tát đa”. Chú đại bi trong NGHI THỨC TỤNG NIỆM, của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Xuất Bản, do Hội Phật Học Nam Việt Ấn Hành, có thiếu 5 chữ, thì cũng là quí ngài dựa theo các bản kinh xưa lưu truyền, chí ít từ thời nhà Nguyễn. Còn lý do tại sao thiếu thì xin các học giả nghiên cứu.

Quảng Minh

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/08/2017(Xem: 9568)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.