Tịnh Từ Yếu Ngữ

21/11/201012:00 SA(Xem: 21568)
Tịnh Từ Yếu Ngữ


TỊNH TỪ YẾU NGỮ

Nguyên tác: Thiền sư Nguyên Hiền - Việt dịch: Thích Minh Thành


Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo 2005

blank
Tạo bài viết