Con Tàu Giải Thoát Chúng Sinh

19/05/201112:00 SA(Xem: 43704)
Con Tàu Giải Thoát Chúng Sinh

CON TÀU GIẢI THOÁT CHÚNG SINH
Một con sóng những điều ước nguyện dựa trên giáo khoa
của Truyền thống Shangpa Kagyu Vinh quang
Kalu Rinpoche - Thanh Liên dịch

Đức Phật Kim vajradharaCương Trì

 

 Ôi Đức Vajradhara (1) và hai dakini hiện thân sự nhận thức nguyên sơ,

Khyungpo Naljor, (2) các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa,

Ôi Samvara, Hevajra, Guhyasamaya, và Mahamaya,

Ôi các dakini của năm bộ, Đấng Bảo hộ Hành động-Nhanh chóng và Remati,

Bốn thị giả vâng lời và tập hội như đại dương những vị bảo hộ kết buộc lời thệ nguyện,

Mọi suối nguồn của sự quy y, Tam BảoTam Căn,(3)

Con khẩn cầu, xin nghĩ tưởng tới con từ phạm vi của sự vô hình.

 

Nhờ năng lực của chân lý trong sự gia hộlòng bi mẫn của ngài

Và nhờ năng lực của mọi đức hạnh mà con tích tập trong ba thời,

Con khẩn cầu, xin nhanh chóng đáp ứng mọi ước nguyện con biểu lộ

Trong đời này và mọi cuộc đời sắp tới của con.

 

Sự sinh ra cao quý, tự dothuận lợi này thật khó có được.

Cầu mong con không lãng phísử dụng nó một cách có ý nghĩa.

Trong việc quán chiếu về những điều phù du, không bền vững, và biến đổi,

Nguyện con không màng đến sự nhàn nhã và cắt đứt những mối bận tâm.

 

Bằng cách đi đến chỗ nhận thức sâu sắc những kết quả của thiện hạnhác hạnh, bất kể tầm quan trọng của chúng,

Nguyện con có thể duy trì những hoạt động của nhân và quả.

Bằng cách thấu hiểu nỗi khổ trong ba cõi sinh tử,

Nguyện con phát triển sự xả ly để lìa bỏ phạm vi sinh tử luân hồi,

 

Trong đời này, trong những đời sau, và trong bardo,(4) trong mọi lúc,

Nguyện con và những người khác tìm ra nơi trú ẩn trong việc quy y Tam BảoTam Căn.

Nguyện lòng từ và bi phát khởi tận đáy lòng con

Đối với tất cả sáu loài chúng sinh, những cha mẹ của con, bao la như bầu trời vô hạn.

 

Ở một chốn không người trong núi non, nơi có đủ mọi điều kiện thuận lợi

Nguyện con nhất tâm thực hànhđạt được chóp đỉnh của kinh nghiệmchứng ngộ.

Nguyện các Lạt ma linh thánh phú tặng những năng lực viên mãn

Xin đoái tưởng tới con trong mọi cuộc đời sắp tới.

 

Nguyện trong tim con phát khởi lòng tôn kính và sùng mộ không giả tạo

Đối với Lạt ma gốc (Bổn sư), thân tướng thực sự của Đức Phật.

Mạn đà la của các Bổn Tôn xuất hiện tự nhiên và luôn luôn hiện diện;

Khi hiểu rằng con là mạn đà la này, nguyện con củng cố hình tướng chói lọi của nó.

Chỉ bằng cách thực hiện các thực hành nghi lễ của các Lạt ma, Bổn Tôn, dakini và vị bảo hộ,

Nguyện con diện kiến các ngài thật rõ ràng.

 

Với hỉ lạc và hơi ấm không thể cưỡng nổi hừng hực trong thân con

Nguyện thiền định về lạc-không được củng cố trong tâm con.

Nhờ thấu hiểu rằng mọi hiện tượng như những giấc mộngmê hoặc

Nguyện sự mê lầm và bám chấp vào các ý niệm về thực tại hoàn toàn bị tiêu diệt.

Vào ban đêm nguyện con nhận ra rõ ràng trạng thái mộng mà không cần nỗ lực

thực hành sự tinh lọc, tăng trưởng, hóa hiện, chuyển hóa, và chính xác trong việc tri giác các đối tượng đặc biệt.

 

Trong bóng tối sâu dày của vô minh, ngu si và giấc ngủ

Nguyện con nhận ra và trì giữ các trạng thái sâu xachói sáng của sự quang minh tuyệt đối,

Nguyện con thông suốt những loại khác nhau của sự chuyển di,

Pháp Thân, Lạt ma, Bổn Tôn, ánh sáng Pháp giới, cõi trời, và những thứ khác.

Nhờ sự xuất hiện tự nhiên của mỗi một trong ba thân và bằng việc thực hành không trệch hướng

Nguyện ba thân được thể nhập trong trạng thái hiện hữu trung gian.

 

Bốn lỗi lầm lắng dịu một cách tự nhiên, bốn thân hiện diện đầy đủ:

Trong đời này nguyện con trực tiếp thấu suốt mahamudra (Đại Ấn), bản tánh của sự hiện hữu.

Nhờ sự tôn kính và sùng mộ Lạt ma của con, nhờ hiểu rõ các hình tướngâm thanh là các Bổn Tôn và thần chú,

Và nhờ hiểu rằng các hình tướngtrạng thái tâm thì giống như những mê hoặcgiấc mộng,

Nguyện con đưa mọi kinh nghiệm vào con đường tâm linh.

 

Nhờ các nữ hoàng tôn quý nhảy múa trong cõi lạc-không

Nguyện con thông suốt con đường phát triển và thành tựudu hành tới cõi linh thiêng của các ngài.

Thân xác tự nó không có sự sống, tâm thức thấu rõ sự bất sinh bất tử:

Nguyện con trực tiếp thấu hiểu sự bất tử và kết quả không sai lạc.

 

Nguyện con nhìn thấy rõ ràng thân tướng cao quý của Lạt ma và vị bảo hộ là một

đạt được thành tựu siêu việtthành tựu bốn loại hoạt động.

 

Bằng phương tiện của các năng lực làm an địnhgia hộ ngang bằng chư Phật,

Nguyện con xua tan mọi bệnh tật và thống khổ của chúng sinh.

Nguyện cuộc đời, công đức, năng lực, ảnh hưởng, kinh nghiệm, và sự hiểu biết trực tiếp của con

Dâng trào như những con sông trong mùa mưa lũ.

Để con là sự hỗ trợ tối hảo cho Giáo lýchúng sinh

Nguyện năng lực của con trải rộng khắp ba cõiba thế giới.

Để có thể tiêu diệt những kẻ thù phát triển khắp mười lãnh vực

Nguyện sức mạnhnăng lực của con trong các thần chú phẫn nộ hừng hực như lửa đỏ.

 

Nguyện con và chúng sinh hoàn toàn tịnh hóa mọi hành vi bất thiện

Mà chúng con đã mắc phạm, dù là sự bất thiện trong bản chất hay bởi việc thọ giới.

 

Nguyện con có thể làm cho nhiều chúng sinh được hạnh phúc

Bằng cách hiến tặng họ của cải, Giáo Pháp, và sự an toàn.

Nguyện con luôn luôn có thể duy trì các kỷ luật đức hạnh

Của các giới nguyện giải thoát cá nhân (Biệt giải thoát) và sự thọ giới Bồ Tát và những hứa nguyện Kim Cương thừa.

Ngay cả vì lợi lạc của một chúng sinh duy nhất, nguyên con nhẫn nại kham chịu

Việc bằm nát thân con thành mười triệu mảnh trong vô số kiếp.

Trong việc thực hành con đường siêu việt dẫn tới tự do cho tất cả chúng sinh

Nguyện con cũng có sự kiên trì nồng nhiệt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nguyện con củng cố sự tĩnh lặng, nội quánthiền định vững chắc

Trong Pháp Thân, hiện thể thuần tịnh của tâm, sự quang minh tuyệt đối không giới hạn.

Nguyện con có một trí tuệ viên mãn như Đức Văn Thù

Về mọi hiện tượng trong sinh tửniết bàn.

 

Nguyện con viên mãn mọi Giáo Pháp mà con thực hành,

Dù đó là Kinh điển hay Mật điển của Tân Phái hay Cựu Phái.

Nguyện con có một thân tướng hảo hạng, ngôn ngữ du dương, một cuộc đời vinh quang,

Năng lựccủa cải, một trái tim từ ái, và cuốn hút tất cả những ai nhìn thấy con.

 

Nguyện con trở thành sáu viên bảo ngọc của thế giới và như tám người đánh xe

Cho Giáo lý của Đấng Chiến Thắng và đặc biệtdòng truyền thừa Shangpa.

 

Vào lúc chết, nguyện không có nỗi thống khổ,

Với những cầu vồng và xá lợi xuất hiện, nguyện con là một người dẫn dắt chúng sinh.

Ngay khi con lìa bỏ cuộc đời, nguyện con được sinh ra

Trong Cõi Cực lạc trước sự hiện diện của Khyungpo (1) và con cái ngài.

Ngay khi con sinh ra ở đó, nguyện con thành tựu quả vị thứ mười (thập địa)

Và sau đó đạt được giác ngộ siêu việt viên mãn.

 

Không ngơi nghỉ trong các trạng thái tận diệt của sự hiện hữu hay an bình,

Nguyện con làm lợi ích tất cả chúng sinh như các Đấng Chiến Thắng và con cái của các ngài.

Nguyện tất cả những ai có mối quan hệ với con

Qua việc nhìn thấy, lắng nghe, hồi tưởng, xúc chạm, qua thực phẩm hay Giáo Pháp

Được sinh trong hàng đệ tử đầu tiên được điều phục của con.

Nguyện con đổ xuống một trận mưa giáo lý Đại thừa

con đường trực tiếp của Kim Cương thừa trên tất cả những ai được điều phục.

Cuối cùng, nguyện một mình con an lập

Mỗi một và mọi chúng sinh trong Phật quả.

Chừng nào con và những người khác chưa đạt được Phật quả

Nguyện chúng con không gặp các chướng ngại về Giáo Pháp dù chỉ trong chốc lát.

 

Nguyện tất cả sáu loài chúng sinh nhận được

Mọi hạnh phúcđức hạnh mà con có.

Trên nền tảng của hạnh phúcđức hạnh đã có được như thế

Nguyện họ luôn luôn hạnh phúc và hỉ lạc.

Nguyện mọi hành vi bất thiện, che chướng và đau khổchúng sinh

Được thẩm thấu trong con; nguyện con kinh nghiệm khổ đau.

Bởi con kinh nghiệm khổ đau đó, nguyện tất cả chúng sinh

Không bao giờ gặp khổ đau, điều bất thiện hay sự che chướng.

 

Nhờ cảm hứnggia hộ của Tam BảoTam Căn,

Nhờ sức mạnhnăng lực của các dakini, các vị bảo trợHộ Pháp,

Nhờ năng lực của điều bất biếnchân thực tối thượng

Nguyện mọi ước nguyện mà con đã biểu lộ được đáp ứng nhanh chóng.

 

Con hồi hướng những hạt giống đức hạnh của sự hình thành các ước nguyện như thế

Cho tất cả những bà mẹ của con như không gian vô hạn.

Nguyện tất cả chúng con thoát khỏi đau khổ, đạt được hạnh phúc siêu phàm,

Và đồng thành tựu Phật quả.

 

Lời cầu nguyện này được biên soạn vào năm Thổ Thìn (1928) bởi Karma Rangjung Kunchab (Kalu Rinpoche), người giữ vị trí cuối cùng trong dòng truyền thừa của Truyền thống Shangpa Vinh quang.

Cầu mong lời nguyện này mang lại lợi ích to lớn cho chúng sinh.

 

 MANGALAM

Chú thích:

(1) Vajradhara (Kim Cương Trì): hiển lộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kim Cương thừa. Ngài có sắc xanh dương và cầm một chày và chuông bắt chéo trên trái tim, tượng trưng cho sự hợp nhất của phương tiện thiện xảotrí tuệ. Trong các truyền thống Kagyu và Shangpa Kagyu, đệ tử đồng nhất Lạt ma của họ với hiển lộ này của tâm giác ngộ.

(2) Khyungpo Naljor: Đạo sưhọc giả Tây Tạng thế kỷ mười một, người thiết lập truyền thống Shangpa Kagyu trên nền tảng các giáo lý ngài đã nhận từ Niguma, Sukhasiddhi và những vị Thầy khác ở Ấn Độ.

(3) Tam Căn: Ba Cội gốc, đó là Guru (Đạo sư), cội gốc của các sự gia hộ; Yidam (Bổn Tôn), cội gốc của sự thành tựu; và Dakini, cội gốc của hoạt động giác ngộ.

(4) Bardo: Theo “Giải thoát nhờ sự Lắng nghe Trong Trạng thái Trung gian” do Đức Liên Hoa Sanh biên soạn, có sáu bardo (trạng thái trung gian): bardo lúc chết, bardo kinh nghiệm thực tại, bardo tái sinh, bardo cuộc đời (hay bardo tâm thức bình thường khi thức), bardo thiền định và bardo giấc mộng.

Nguyên tác: “The Chariot for Travelling the Path to Freedom – The Life Story of Kalu Rinpoche”
Kenneth I. McLeod dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ và chú giải.
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ
Tạo bài viết
28/09/2010(Xem: 67119)
30/09/2012(Xem: 21807)
08/10/2013(Xem: 7491)
05/02/2014(Xem: 8218)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.