Đại Chân Thật - Vô Huệ Nguyên Dịch

23/09/201012:00 SA(Xem: 66089)
Đại Chân Thật - Vô Huệ Nguyên Dịch

Đại Chân Thật

Bài đạo ca Đại Chân Thật được trích từ pho sách “Trăm Ngàn Bài Ca của Milarepa – The Hundred Thousand Songs of Milarepa” do Garma C.C. Chang chuyển qua Anh ngữ. Ấn bản của Oriental Studies Foundation 1962, trang 51-54. Nguyên tựa đề tiếng Anh của bài đạo ca này là “The Immutable and Real Dharma on the Twenty-Seven Vanishments.” Cư sĩ Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ và đổi tựa đề thành Đại Chân Thật ( The Ultimate Truth – 1999 . Viet Nalanda Foundation ấn tống tháng 10/2006

Trong ngày thiền định thứ hai ở Linba Draug, một bà thần cốc, Draug Srin Mo, hiện ra quấy phá Milarepa. Sau một vài lời đe dọa và lắng nghe những bài đạo ca của Milarepa, bà thần cốc này đã tôn Milarepa làm thầy và xin qui y. Cảm hứng sự qui thuận của bà, Milarepa liền hát bài ca sau đây:

 Hỡi Phật tổ
 Hỡi thầy tôn kính Marpa
 Con kính lạy dưới chân Ngài.*

 Ta không phải một ca sĩ
 Nhưng vì ngươi, hỡi loài yêu tinh
 Hôm nay ta hát cho ngươi
 Bài ca “Đại Chân Thật”.

 Sấm sét, tia sáng và những đám mây
 Đang diễn ra trong bầu trời
 Lóe lên rồi lịm tắt (trong bầu trời).

 Cầu vồng, sương mù và hơi nước
 Đang khởi lên trong bầu trời
 Rồi tan biến đi.

 Mật ngọt, cây trái và ngũ cốc
 Từ đất mà sinh ra
 Rồi lại trở về đất.

 Hoa lá và rừng rậm
 Mọc lên từ đất
 Cũng lại trở về đất.

 Những làn sóng biển và những ngọn thủy triều
 Nhấp nhô trong đại dương
 Rồi lại tĩnh lặng như nước.

 Những ý tưởng, những bám chấp và những tham vọng
 Chúng khởi phát ra từ A Lại Da Thức
 Bùng lên rồi lại về đó.

__________________________________
* Nguyên văn tiếng Anh là “ To a secret Buddha with a human body/To the incomparable Translator, Marpa, my father Guru/ At your feet I bow, oh Gracious One! ” Câu này dịch gỉa quyết định dịch thoát ý là Phật-Tổ nhưng không ám chỉ đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chính là Phật Tính (Buddha Nature) – Phật Tổ của chúng sinhthị hiện ra thân xác phàm của Marpa, một bậc thầy vô song, để giáo huấn Milarepa.

 Tự tỉnh thức, tự chiếu sáng và tự giải thoát
 Chúng xuất hiện từ bản tính của tâm
 Khuấy động lên rồi lại trở về tâm.

 Cái gì không khởi phát ra
 không dập tắt đi
 Và không được diễn tả
 Cái đó được phát xuất từ Pháp Tính
 Tất cả lại trở về Pháp Tính.
 
 Những ảo tưởng, ảo giác và huyễn hoặc
 Tất cả đều là sản phẩm của Yoga
 Chúng xuất hiện rồi lại trở về đó.

 Kẻ nào vướng mắc trong huyễn ảo
 Kẻ đó lầm lạc trong thiền định.
 Để Không-Tánh hiển lộ,
 Nếu ngươi không biết tất cả chướng ngại
 Đều là sự thị hiện của tâm rỗng lặng
 Thì ngươi đã bị phỉnh lừa trong thiền định.
 Đó là căn nguyên của tất cả lầm lạc
 Tất cả đều xuất hiện từ tâm.
 Kẻ nào phát hiện được tông tích của tâm
 Sẽ thần cảm được điều không đến và không đi.
 Hãy quan sát tính thể của sắc tướng
 Ngươi sẽ hiểu được
 Chúng là huyễn ảo của tâm
 Lúc đó ngươi sẽ thấu triệt được cả Không và Sắc.

 Lại nữa,
 Thiền định là một ảo nghĩ
 Không thiền định cũng là một ảo tưởng
 Chúng giống nhau cho dù ngươi thiền hay không thiền.
 
 Trí phân biệt là mầm mống của mọi sai lầm.
 Trong tất cả chẳng có gì là tất cả
 Trong quan điểm chẳng có gì là quan điểm.
 Đó là tính thể của tâm.
 Lời dạy bảo về quán sát Pháp Tính
 Là nhìn thấu suốt vào không gian.
 Draug Srin Mo, ngươi hãy nhìn qua bờ bên kia của ý tưởng
 Mà đi vào cõi tịch liêu của thiền định.
 Ngươi hãy hành động tự nhiên
 Hãy để tự khởi phát
 Như ý thức của nguyên lý.

 Bên ngoài ngôn ngữ là sự thành đạt
 Tự do bên ngoài hy vọngsợ hãi.
 Ta không có thì giờ để hát cho vui
 Và đùa nghịch lời vô nghĩa.
 Hãy trôi chảy theo Pháp.
 Đừng hỏi và nêu nhiều ý kiến
 Hãy ngồi thoải mái
 Và tĩnh lặng an nhiên !!!


 Đây là những lời khùng điên
 Ta ca hát theo lời ngươi cầu khẩn.
 Nhưng nếu ngươi chân thành thực hành chúng
 Niềm Đại An Lạc sẽ đến với ngươi
 Khi khổ đau và đói khát.
 Hãy chia sẻ và giúp đỡ
 Những người đến với ngươi.

 Vô Huệ Nguyên dịch

 

THE ULTIMATE TRUTH


To the secret Buddha with a human body,
To the incomparable Translator, Marpa,
my father Guru,
At your feet I bow, oh Gracious One!

I am not a singer who wishes to display his art,
But you, specter, entreat me to sing and sing again.
Today I will sing to you of the Ultimate Truth.

Thunder, lightning, and the clouds,
Arising as they do out of the sky,
Vanish and recede back into it.

The rainbow, fog, and mist,
Arising as they do from the firmament,
Vanish and recede back into it.

Honey, fruit, and crops grow out of the earth;
All vanish and recede back into it.

Flowers, leaves, and forests,
Arising as they do out of the earth,
Vanish and return back into it once more.

The ripple, tide, and flux,
Arising as they do from the great ocean,
Also vanish and into it return.

Habitual-thinking, clingings, and desires,
Arising as they do from the Alaya Consciousness,
All vanish and return to the Alaya.

Self-awareness, self-illumination, and self-liberation,
Arising as they do from the Mind-Essence,
All vanish and dissolve back into mind.

Non-arising, Non-extinction, and Non-description,
Arise from the Dharmata
And all return to it again.

Phantasms, hallucinations, and visions of demons,
All are produced from Yoga,
And all go back and vanish into it again.

Should one cling to the reality of visions,
He would be confused in his meditation.
If he knew not that all obstacles
Reveal the Void, the manifestation of Mind,
He would be misled in his meditation.
The very root of all confusion
Also comes out of the mind.
He who realizes the nature of that mind,
Sees the great Illumination without coming and going.
Observing the nature of all outer forms,
He realizes that they are but illusory visions of mind.
He sees also the identity of the Void and Form.

Moreover, to meditate is an illusory thought;
Not to meditate is illusory, too.
It is the same whether or not you meditate.

Discrimination of “the two” is the source of all wrong views.
From the ultimate viewpoint there is no view whatsoever.
This is the nature of Mind.
The teaching of observation of
The Dharma-nature is illustrated through the simile of space.
You, Draug Srin Mo, should look into the meaning of beyond-thoughts;
You should enter the non-distracted realm in meditation;
You should act naturally and spontaneously,
Ever conscious of the Essence.

Beyond words is the Accomplishment, free from hope and fear.
I have no time to sing for fun, chatting with empty words.
Oh, spirit! Think of the auspicious Dharma.
Ask little, do not raise so many questions;
But be relaxed and sit at ease!

I sing as you requested;
There are my mad words.
If you can practice them,
You will eat the food of Great Bliss
when hungry,
And drink the Nectar when thristy.
Then you can help yogis by your actions.

Milarepa

Bài đạo ca Đại Chân Thật được trích từ pho sách “Trăm Ngàn Bài Ca của Milarepa – The Hundred Thousand Songs of Milarepa” do Garma C.C. Chang chuyển qua Anh ngữ. Ấn bản của Oriental Studies Foundation 1962, trang 51-54.

Nguyên tựa đề tiếng Anh của bài đạo ca này là “The Immutable and Real Dharma on the Twenty-Seven Vanishments.” Cư sĩ Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ và đổi tựa đề thành Đại Chân Thật ( The Ultimate Truth – 1999 ).------------ www.vohuenguyen@yahoo.com

Viet Nalanda Foundation ấn tống tháng 10/2006 ----- www.vietnalanda.org

Tạo bài viết
28/09/2010(Xem: 67857)
30/09/2012(Xem: 22999)
08/10/2013(Xem: 8049)
05/02/2014(Xem: 8879)
Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây:
Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi cho biết, tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp khi nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, và khẳng định rằng Ấn Độ đã chỉ ra cách đối mặt thử thách với khó khăn nhất, bằng cách tuân lời vàng ngọc của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật.
Xin Phổ Biến Rộng Rãi Số Phone Cần Thiết Cung Cấp Oxy , Mai Táng, Cấp Cứu Miển Phí Không Đồng Trong Mùa Dịch 1-Cung Cấ́p Oxy :Miễn Phí Số Đt. 077.7755.222 Cô Hạnh 0918.999.651 2-Mai Táng Không Đồng Từ A-Z Số Đt. 0949.050.789 Cô Cúc 0705.705.115 3-Cứu Thương Không Đồng, Oxy Miễn Phí Số Đt. 0824.606 606 0582.464 646 Chú 8 Sang 0906 963 943