Động Lực Của Ta Là Để Dành Cho Những Người Hy Vọng Nơi Chúng Ta

30/09/201012:00 SA(Xem: 55428)
Động Lực Của Ta Là Để Dành Cho Những Người Hy Vọng Nơi Chúng Ta
ĐỘNG LỰC CỦA TA LÀ ĐỂ DÀNH CHO
NHỮNG NGƯỜI HY VỌNG NƠI CHÚNG TA

Bài giảng của Jetsunma Ahkon Lhamo
Việt Dịch: Thanh Liên
Tạo bài viết
28/09/2010(Xem: 67927)
30/09/2012(Xem: 23080)
08/10/2013(Xem: 8110)
05/02/2014(Xem: 8962)