Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng

24/09/201012:00 SA(Xem: 77010)
Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng
Tạo bài viết
28/09/2010(Xem: 68442)
30/09/2012(Xem: 23784)
08/10/2013(Xem: 8517)
05/02/2014(Xem: 9434)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.