Nhật Liên Tông Nhật Bản

23/12/201012:00 SA(Xem: 25186)
Nhật Liên Tông Nhật Bản
NHẬT LIÊN TÔNG NHẬT BẢN
Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Chùa Viên Giác, Đức Quốc 2009


nhatlientong-nhatban_17

nhatlientong-nhatban_18

nhatlientong-nhatban_19

nhatlientong-nhatban_20


Xem Nội Dung: Nhật Liên Tông Nhật Bản, Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana