Nhật Liên Tông Nhật Bản

23/12/201012:00 SA(Xem: 23879)
Nhật Liên Tông Nhật Bản
NHẬT LIÊN TÔNG NHẬT BẢN
Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Chùa Viên Giác, Đức Quốc 2009


nhatlientong-nhatban_17

nhatlientong-nhatban_18

nhatlientong-nhatban_19

nhatlientong-nhatban_20


Xem Nội Dung: Nhật Liên Tông Nhật Bản, Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.