Bilingual. 304. Mr. and Mrs. Ambassador Tran Van Chuong (parents of Madame Nhu) told General Lansdale: The US must act firmly and quickly to replace both Diem and Nhu with a new government.

03/10/20234:06 SA(Xem: 1576)
Bilingual. 304. Mr. and Mrs. Ambassador Tran Van Chuong (parents of Madame Nhu) told General Lansdale: The US must act firmly and quickly to replace both Diem and Nhu with a new government.

 

blank
Bilingual. 304. Mr. and Mrs. Ambassador Tran Van Chuong (parents of Madame Nhu) told General Lansdale: The US must act firmly and quickly to replace both Diem and Nhu with a new government. The Vietnamese people are aroused far more than ever before, and it is too late even to save Diem as a figure-head. You must go to Saigon fast and tell Diem and the Nhu’s to leave the country now. The people hate them and they shouldn’t stay for the people to kill them. They will surely be killed if they stay, and nobody at the Palace now is telling them how the people really feel. They are cut off from reality. // Ông Bà Đại sứ Trần Văn Chương (ba mẹ của Bà Nhu) nói với Tướng Lansdale: Mỹ phải hành động kiên quyết và nhanh chóng để thay thế cả ông Diệm và ông Nhu bằng một chính phủ mới. Người dân Việt Nam đang tỉnh thức hơn bao giờ hết và thậm chí đã quá muộn để cứu ông Diệm làm người đứng đầu [chính phủ]. Ông [Lansdale] phải về Sài Gòn nhanh và bảo ông Diệm và ông bà Nhu rời khỏi nước ngay. Người dân ghét họ và họ không nên ở lại để người ta giết họ. Họ chắc chắn sẽ bị giết nếu ở lại VN, và hiện tại không ai ở Phủ Tổng Thống nói cho họ biết mọi người thực sự cảm thấy thế nào. Họ bị cắt đứt khỏi thực tế.

 

 

CIA logo304. Memorandum for the Record by the Secretary of Defense’s Assistant for Special Operations (Lansdale)1

 

Washington, August 27, 1963.

SUBJECT

Vietnam

At the invitation of Mme. Tran Van Chuong, I visited her at the Vietnamese Embassy this evening. Shortly after I arrived, Ambassador Chuong joined us and remained for much of my visit. The highlights remarks are:

Both: The US must act firmly and quickly to replace both Diem and Nhu with a new government. The Vietnamese people are aroused far more than ever before, and it is too late even to save Diem as a figure-head. The people, seeing VN special forces and police with US weapons and equipment, knowing that Diem can only stay in power with US support, will turn against the US unless there is a change of the whole top of government. If the US is satisfied merely with a change of Diem policy towards Buddhists and students, including release of Buddhist and student prisoners, this will not change the hate of the Vietnamese people for the acts already committed.

Amb. Chuong: The US will sell out the Vietnamese people to the Communists if there is any truth to the story that the US is getting ready to place Buu Hoi in as Premier under Diem as a figure-head President. Buu Hoi, with his Communist connections, would be a Vietnamese version of Souvanna Phouma and the Communists would take over. Admittedly, this would give the US “grandeur” of looking like it was solving a hard Vietnamese problem, without being directly responsible for sell-out-but the Vietnamese people would know.

Mme. Chuong (privately): You must go to Saigon fast and tell Diem and the Nhu’s to leave the country now. The people hate them and they shouldn’t stay for the people to kill them. They will surely be killed if they stay, and nobody at the Palace now is telling them how the people really feel. They are cut off from reality. Why do they need power, after nine years of it, if the family is killed? The US told Syngman Rhee to leave. Why not Diem and Nhu?

Both: We will reside in the Embassy until Ly, the new Ambassador, arrives from New Delhi, then stay in the Washington area as private citizens. Tran Van Dinh, now in Saigon [less than 1 1ine not declassified], was expecting to return to Washington as charge; [2-1/2 lines not declassified].

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, Memos and Miscellaneous. Secret. Lansdale passed this memorandum to Forrestal on August 28 and wrote on an attached covering note: “You might find this of interest.” Forrestal passed it on to Bundy on the same day with the written comment: “Mac: This is not hard stuff.”

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d304

 

.... o ....

 

304. Biên bản ghi nhớ của Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng
về các hoạt động đặc biệt (Tướng Edward Lansdale)(1)

 

Washington, ngày 27 tháng 8 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

Theo lời mời của Bà Trần Văn Chương, tôi đã đến thăm bà tại Đại sứ quán Việt Nam chiều nay. Ngay sau khi tôi đến, Đại sứ Chương đã đến cùng chúng tôi và ở lại trong phần lớn thời gian tôi đến thăm. Những nhận xét nổi bật là:

Cả hai ông bà Trần Văn Chương (LND: ba mẹ ruột của bà Ngô Đình Nhu): Mỹ phải hành động kiên quyết và nhanh chóng để thay thế cả ông Diệm và ông Nhu bằng một chính phủ mới. Người dân Việt Nam đang tỉnh thức hơn bao giờ hết và thậm chí đã quá muộn để cứu ông Diệm làm người đứng đầu [chính phủ]. Người dân nhìn thấy lực lượng đặc biệt và cảnh sát VN với vũ khí, trang thiết bị của Mỹ, biết rằng ông Diệm chỉ có thể nắm quyền với sự hỗ trợ của Mỹ, sẽ quay lưng lại với Mỹ trừ khi có sự thay đổi toàn bộ lãnh đạo chính phủ. Nếu Mỹ chỉ hài lòng với sự thay đổi chính sách của Diệm đối với Phật tử và sinh viên, trong đó có việc thả tù nhân Phật giáo và sinh viên, thì điều này sẽ không thay đổi được sự căm ghét của người dân Việt Nam đối với những hành vi đã phạm.

Ông Đại sứ Trần Văn Chương: Mỹ sẽ bán đứng người dân Việt Nam cho Cộng sản nếu có bất kỳ sự thật nào trong câu chuyện Mỹ chuẩn bị đưa Bửu Hội vào làm Thủ tướng dưới quyền của ông Diệm với tư cách là Tổng thống. Bửu Hội, với những mối quan hệ với Cộng sản, sẽ là phiên bản Souvanna Phouma của Việt Nam và Cộng sản sẽ chiếm toàn bộ VN. Phải thừa nhận rằng điều này sẽ khiến Mỹ có vẻ “vĩ đại” như đang giải quyết một vấn đề khó khăn của Việt Nam mà không phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bán tháo – nhưng người dân Việt Nam sẽ biết.

Bà Chương (một cách riêng tư): Ông [Lansdale] phải về Sài Gòn nhanh và bảo ông Diệm và ông bà Nhu rời khỏi nước ngay. Người dân ghét họ và họ không nên ở lại để người ta giết họ. Họ chắc chắn sẽ bị giết nếu ở lại VN, và hiện tại không ai ở Phủ Tổng Thống nói cho họ biết mọi người thực sự cảm thấy thế nào. Họ bị cắt đứt khỏi thực tế. Tại sao họ lại cần quyền lực, sau chín năm tồn tại, nếu gia đình đó bị giết? Mỹ đã yêu cầu Syngman Rhee rời đi. Tại sao không bảo Diệm và Nhu đi? (LND: Syngman Rhee là Tổng Thống Nam Hàn từ 1947 tới 1948.)

Cả hai ông bà Chương: Chúng tôi sẽ cư trú tại Đại sứ quán cho đến khi ông Lý, Đại sứ mới, từ New Delhi đến, sau đó [ông bà Chương sẽ] ở lại khu vực Washington với tư cách là công dân bình thường. Trần Văn Định, hiện đang ở Sài Gòn [chưa đến 1 dòng không được giải mật], đang dự kiến trở về lại Washington để nhận tiếp trách nhiệm; [2-1/2 dòng không được giải mật].

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Việt Nam Country Series, 24/8/63-8/31/63, Bản ghi nhớ và các hồ sơ khác. Bí mật. Tướng Edward Lansdale chuyển bản ghi nhớ này cho Michael Forrestal (Hội đồng An ninh Quốc gia) vào ngày 28 tháng 8 và viết trên một ghi chú đính kèm: “Bạn có thể thấy điều này đáng quan tâm.” Forrestal đã chuyển qua cho William Bundy (Phụ tá Thứ trưởng Quốc phòng) cùng ngày với lời nhận xét bằng văn bản: "Mac: Đây không phải là việc khó."

(LND: chữ "Mac" nơi dòng cuối không rõ nghĩa, nhưng có một nghĩa của "Mac" là "Bạn ơi" cách gọi nhau giữa nam giới, đồng nghĩa với chữ 'buddy'.)

 

.... o ....

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.