Phật Giáo Việt Nam 1963 - Song Ngữ

04/06/20234:17 SA(Xem: 3872)
Phật Giáo Việt Nam 1963 - Song Ngữ
blank
phat giao viet


LỜI BAN BIÊN TẬP


Trong năm 1963, Phật giáo Việt Nam đã trải qua một số sự kiện quan trọng và khó khăn do tình hình chính trị và xã hội diễn ra trong giai đoạn đó. Dưới đây là một tóm lược về lịch sử Phật giáo Việt Nam trong năm 1963 qua các văn kiện trao đổi giữa sứ quán Hoa kỳ tại Sài Gòn và Bộ Ngoại Giao Mỹ:

Xảy ra cuộc biểu tình của các Phật tử tại Huế: Vào tháng 5 năm 1963, một cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại Huế, do các Phật tử yêu cầu chính quyền miền Nam Việt Nam (do chính phủ của Ngô Đình Diệm lãnh đạo) tôn trọng quyền tự do tôn giáochấm dứt việc áp bức Phật giáo. Cuộc biểu tình này đã bị đàn áp bởi quân đội và cảnh sát, dẫn đến nhiều người thiệt mạng.

Sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức: Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm ở Gia Định (nay thuộc TP.HCM), đã vị pháp thiêu thân để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ miền Nam Việt Nam. Hình ảnh cảnh sát và quân đội miền Nam Việt Nam đứng bất động trước sự kiện bi hùng này đã lan truyền khắp thế giới, gây chấn động và thu hút sự chú ý quốc tế đối với tình hình tôn giáo tại Việt Nam.

Đối đầu giữa Phật giáo và chính quyền: Trong giai đoạn này, chính quyền miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện một số biện pháp cưỡng chế và kiểm soát với Phật giáo. Các chính sách bắt buộc như việc cấm treo cờ Phật giáo tại các chùa, không xem Phật giáo là một giáo hội tôn giáo và đặt Phật giáo dưới quyền kiểm soát của nhà nước đã gây phản đối mạnh mẽ từ các nhà sưPhật tử.

Sự ảnh hưởng của sự kiện lên Phật giáo: Cuộc biểu tìnhsự kiện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã gây ra sự chấn động mãnh liệt và tăng cường sự phản đối chính sách của chính phủ miền Nam Việt Nam. Các nhà sưPhật tử tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do tôn giáocông bằng xã hội.

Tóm lại, năm 1963 là một năm đầy biến động và khó khăn cho Phật giáo Việt Nam, với những sự kiện quan trọng như cuộc biểu tình tại Huế và sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, tạo nên một cảnh quan chính trị và tôn giáo nổi bật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Dưới đây là các văn kiện trao đổi giữa tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng như các tư liệu liên quan đến Phật giáo trong năm 1963 đã được giải mật, được dịch giả Nguyên Giác chuyển ngữ với phần audio qua giọng đọc nam và nữ gốc Mỹ.01- Bilingual: Vietnam 1963: Who Is Mr. William C. Trueheart 
02- Bilingual: 140. Telegram From The Embassy In Vietnam To The Department Of State
03- Bilingual: 141. Telegram From The Embassy In Vietnam To The Department Of State
04- Bilingual: 142. Telegram From The Embassy In Vietnam To The Department Of State
05- Bilingual: Recalling A 60-year-ago Event: Most Venerable Thích Quảng Đức Burnt Himself To Safeguard The Dharma
06- Bilingual: 143. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam
07- Bilingual: 144. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
08- Bilingual: 145. Current Intelligence Memorandum Prepared In The Office Of Current Intelligence, Central Intelligence Agency
09- Bilingual: 146. Telegram From The Embassy In Vietnam To The Department Of State
10- Bilingual: 147. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam
11- Bilingual: 148. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam
12- Bilingual: 149. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
13- Bilingual: 150. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
14- Bilingual: 151. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
15- Bilingual: 152. Letter From the Director of USIA to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs
16- Bilingual: 153. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
17- Bilingual: 154. Editorial Note / Ghi chú của người biên tập
18- Bilingual: 155. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
      Bilingual: The Quảng Đức Flame / Ngọn Lửa Quảng Đức
19- Bilingual: 157. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
20- Bilingual: 158. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam
21- Bilingual: 159. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam
22- Bilingual: 160. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
23- Bilingual: 161. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
24- Bilingual: 162. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
25- Bilingual: 163. From the Embassy: Venerable Quang Duc set himself on fire / HT Quảng Đức tự thiêu.
26- Bilingual: 164. From the Embassy: Sinh viên Phật tử cố thủ ở Chùa Xá Lợi / Buddhist students formed cordon around Xa Loi Pagoda
27- Bilingual: 165. From the Embassy: Tham mưu trưởng KQVN Đỗ Khắc Mai lộ ý đảo chính / VNAF Chief of Staff (Lt. Col. Do Khac Mai) hinted of a coup
28- Bilingual: 166. From the Embassy: than phiền vì kỳ thị tôn giáo / grievance at religious discrimination
29- Bilingual: 167. From the Department of State: Năm điểm PG đề nghị là hợp lý và đúng đắn / The five points suggested by Buddhists are reasonable and proper rights
30- Bilingual: 168. From the Embassy: Hue delegation arrived at Xa Lợi Pagoda / Phái đoàn Huế tới Chùa Xá Lợi
31- Bilingual: 169. From the Embassy: Tiếp tục bắt Phât tử ở Huế, Đà Nẵng/ Arrests were continuing in Danang and Hue
32- Bilingual: 170. From the Embassy. Thích Tịnh Khiết was very weak after 5-day fast / Thầy Tịnh Khiết yếu sức sau 5 ngày tuyệt thực
33- Bilingual: 172. From the Embassy: Buddhists to avoid all manifestations / Phật tử sẽ tránh mọi biểu hiện
34- Bilingual: 173. From Prince Sihanouk to President Kennedy / Từ Hoàng tử Sihanouk gửi Tổng thống Kennedy
35- Bilingual: 177. From the Embassy: riot instigated by approximately 250 students / Bạo động bùng phát với 250 sinh viên
36- Bilingual: 180. From the Embassy: Diem suffered severe loss of confidence in Vietnam / TT Diệm mất sự tin tưởng từ dân VN
37. Bilingual: 182. Thông điệp của Tổng thống [Hoa Kỳ] Kennedy gửi Hoàng thân [Cam Bốt] Sihanouk
38. Bilingual: 183. Research: Coup Prospects / Triển vọng đảo chánh
39. Bilingual: 184. From the Embassy: a campaign by the Nhus to sabotage the agreement / ông bà Nhu phá hoại thỏa thuận với Phật Giáo
40. Bilingual: 185. From the Embassy: serious loss of support for GVN at home and abroad / Chính phủ Diệm mất sự ủng hộ nghiêm trọng cả trong và ngoài VN
41. Bilingual: 186. From the Embassy: Thuan: how stubborn Diem was / [Bộ Trtưởng] Thuần: Diệm cứng đầu
42. Bilingual: 187. From the Department: Peril of the present situation / Sự nguy hiểm của tình hình hiện tại
43. Bilingual: 190. CIA Report: Sinh viên bị giam vì biểu tình chưa được thả / Students detained for protests have not been released yet
44. Bilingual: 191. From the Department: Deadline passed; US urges Diem to implement the agreement with Buddhists / Hạn chót đã qua; Mỹ hối thúc Diệm thực thi thỏa thuận với Phật Giáo
45. Bilingual: 192. From the Embassy: Talking around for two and a half hours, Diem avoided the question of Buddhism / Nói quanh co trong 2 giờ rưỡi, Diệm tránh câu hỏi về Phật giáo
46. Bilingual: 193. From the Embassy. The US received news that Tran Kim Tuyen was planning a coup / Mỹ nghe tin Trần Kim Tuyến dự định đảo chánh
47. Bilingual. 194. From the Embassy: GVN not intending to live up to its end of bargain / Chính phủ Diệm không có ý định tôn trọng thỏa thuận với PG
48. Bilingual: 196. From the Department: US urges Diem to fulfill his promise to Buddhism / Mỹ hối thúc Diệm thực hiện lời hứa với Phật Giáo
49. Bilingual: 198. From the Embassy: Article openly dared Buddhists to carry out further burnings immediately / Bài báo của Ngô Đình Nhu thách Phật tử công khai tự thiêu tức khắc
50. Bilingual: 199. From the Department. ...critical of religious situation in Viet-Nam / chỉ trích về đàn áp tôn giáo tại VN
51. Bilingual: 200. From the Embassy. Diem stays silent, not promising to implement the agreement with Buddhism / Diệm I'm lặng, không hứa thực thi thỏa thuận với Phật Giáo
52. Bilingual. 201. Letter. The US asked Diem to give a speech on religious tolerance / Mỹ yêu cầu TT Diệm đọc bài diễn văn về bao dung tôn giáo
53. Bilingual. 202. Memo from NSC to President Kennedy: Our policy is still to discourage a coup / Thư NSC trình TT Kenney: chính sách chúng ta là ngăn cản đảo chính.
54. Bilingual: 203. From the Embassy. Thuan: Diem was probably going to do nothing / Thuần: có lẽ TT Diệm sẽ không làm gì hết (không thực hiện thỏa thuận đã ký với PG)
55. Bilingual: 204. From The Embassy. [trueheart] Put Off Request For Appointment With Nhu / [quyền Đại Sứ Trueheart] Hủy Yêu Cầu Hẹn Gặp Với Ông Ngô Đình Nhu
56. Bilingual: 205. Memo. President Kennedy And The Conversation About Gvn’s Buddhist Policy / TT Kennedy: Thảo Luận Về Chính Sách Phật Giáo Của TT Diệm
57. Bilingual. 208. Memo. Nolting: the more Diem was prodded the slower he went / Đại sứ Nolting: càng hối thúc, TT Diệm càng trì trệ
58. Bilingual: 210. From the Embassy: Altercation between Vietnamese plainclothes police and American correspondents / Xô xát giữa giữa cảnh sát chìm VN và phóng viên Mỹ
59. Bilingual. 211. Telegram from 4 US reporters to President Kennedy / Điện văn từ 4 phóng viên Mỹ gửi TT Kennedy
60, Bilingual. 212. Report. CIA: There are 3 groups planning a coup / CIA: Thấy có 3 nhóm dự tính đảo chính
61. Bilingual: 213. From the Embassy. Buddhists asked the US military to protect Xa Loi Pagoda / Phật tử xin quân lực Mỹ bảo vệ Chùa Xá Lợi.
62. Bilingual. 214. From the Embassy. Diem was silent, Times of Vietnam attacked Buddhists / Diệm im lặng, báo Times of Vietnam tấn công Phật tử
63. Bilingual: 215. Memo. Forrestal: Diem will probably adopt more rigorous and oppressive policies toward the activist Buddhist leadership / Forrestal: có lẽ ông Diệm sẽ hà khắc và đàn áp hơn đối với giới lãnh đạo Phật giáo
64. Bilingual. 216. From the Embassy in the Philippines. Bowles: Diem regime is probably doomed / Bowles: Chế độ Diệm có lẽ sắp sụp đổ
65. Bilingual: CIA: Diem is unlikely to fulfill his commitment to the Buddhists; Expected to have a coup / CIA: ông Diệm lộ vẻ sẽ không thực hiện cam kết với Phật tử; dự kiến sẽ có đảo chính
66. Bilingual: 218. Ambassador Nolting arrived in Vietnam and tried to play it down / Đại sứ Nolting đến VN, cố gắng làm dịu tình hình
67. Bilingual: 219. Nolting: Diem is not completely in control of his government’s actions (Nhus) / Nolting: Diệm không hoàn toàn kiểm soát được hành động của chính phủ Diệm (ông bà Nhu)
68. Bilingual. 220. Memo. CIA: Nhu is Planning a Coup against President Diem / CIA: Nhu đang lên kế hoạch đảo chính lật đổ TT Diệm
69. Bilingual: 221. Telegram. Over 100 bonzes gathered before Ambassador’s residence / Hơn 100 nhà sư biểu tình trước tư gia Đại sứ Mỹ
70, Bilingual: 222. Nolting: personal action by Diem required / Nolting: cần ông Diệm hành động trực tiếp
71, Bilingual. 224. Nolting urged Diem to deliver a speech for the implementation June 16 agreements / Nolting hối thúc TT Diệm đọc diễn văn thi hành thỏa thuận đã ký với Phật tử ngày 16/6/1963
72. Bilingual: 225. President Kennedy: difficulties between the Buddhists and the South Vietnamese Government were impeding / TT Kennedy: khó khăn giữa Phật tử và Chính phủ Nam VN đang cản trở...
73. Bilingual. 226. Nhu: there was a kind of bad U.S. conscience about this war / Nhu: có một kiểu lương tâm của Hoa Kỳ nghĩ xấu về cuộc chiến này
74. Bilingual. 227. Nolting: police attacked protesters, but GVN news reports say protesters attacked police / Nolting: cảnh sát tấn công người biểu tình, nhưng bản tin chính phủ VNCH nói người biểu tình tấn công cảnh sát
75. Bilingual. 228. President Diem broadcast a message / Tổng thống Diệm gửi thông điệp toàn dân
76. Bilingual. 229. Nolting: Saigon pagodas still barricaded, detained demonstrators still held / Nolting: Các chùa Sài Gòn vẫn còn bị rào phong tỏa, người biểu tình bị giam vẫn chưa thả
77. Bilingual. 230. Rusk: These Buddhist demands seem reasonable even if motivated by political aims / Các đòi hỏi này của Phật tử có vẻ hợp lý ngay cả khi được thúc đẩy bởi mục tiêu chính trị.
78. Bilingual. Bowles: We cannot achieve our objectives in Southeast Asia as long as Diem and his family run Vietnam / Bowles: Mỹ không thể đạt được mục tiêu ở Đông Nam Á chừng nào ông Diệm và gia đình ông Diệm còn cai trị VN
79. Bilingual: 232. Nolting: GVN has badly underestimated and mishandled Buddhist problem./ Nolting: Chính phủ VN đã đánh giá thấp và xử lý sai vấn đề Phật giáo.
80. Bilingual. 233. Department of State: Waiting to see if Diem releases those arrested in demonstrations, lifts barricades / Bộ Ngoại giao Mỹ: Chờ xem Diệm có thả những người bị bắt trong biểu tình, gỡ bỏ rào chắn quanh chùa hay không
81Bilingual. 234. Rusk: Continuing GVN failure act promptly enough to meet legitimate Buddhist grievances and to show true spirit of conciliation / Ngoại trưởng Rusk: Chính phủ Diệm không chịu kịp thời đáp ứng các bất bình chính đáng của Phật giáo và để thể hiện tinh thần hòa giải thực sự
82. Bilingual. 235. Nolting: chances of survival of this government has risen / Nolting: cơ hội tồn tại của chính phủ Diệm đã tăng lên
83. Bilingual. 236. Lansdale: saw the steady deterioration in the Diem regime over a period of years / Lansdale: đã thấy sự suy thoái đều đặn của chế độ Diệm qua nhiều năm
84. Bilingual. 237. Nolting: we should maximize this government’s chances of survival / Nolting: chúng ta nên tối đa hóa cơ hội sống sót của chính phủ ông Diệm
85. Bilingual. 238. Us: Encouraging Diem And Nhu To Seek As Much Contact With The Correspondents As Possible / Hoa Kỳ: Khuyến Khích Diệm Và Nhu Liên Lạc Với Các Phóng Viên Mỹ Càng Nhiều Càng Tốt
86. Bilingual. 239. Report sent to President Kennedy about American reporters in Vietnam / Bản báo cáo gửi lên Tổng Thống Kennedy về các phóng viên Mỹ tại VN
87. Bilingual. 240. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State
88. Bilingual. 241. Big demonstration planned by Buddhists for Tuesday, July 30, 1963; Self-sacrifice of Buu Hoi’s mother also forecast by her for this date. / Phật tử lên kế hoạch biểu tình lớn vào Thứ Ba 30/7/1963; Ni trưởng Diệu Huệ, mẹ của Bửu Hội (Đại sứ VN tại Mỹ) dự tính tự thiêu ngày này.
89. Bilingual.243. WAH said he ought to be recalled at once / Thứ trưởng Ngoại giao W. Averell Harriman nói Đại sứ Nolting nên bị triệu hồi về Mỹ ngay
90. Bilingual. 245. Novice Bonze Huyhn Van Le Burned Himself To Death / Sa Di Huỳnh Văn Lễ (bồ Tát Thích Nguyên Hương) Tự Thiêu
91. Bilingual. 247. Nolting: If He Was Telling Me The Truth, He Is A Most Misunderstood Man / Nolting: Nếu Ông Nhu Đang Nói Sự Thật Với Tôi, Nhu Là Người Bị Hiểu Lầm Nhiều Nhất
92. Bilingual. 248. Mrs. Nhu: Mr. Diem wants to reconcile with Buddhism because he wants the circle to have corners / Bà Nhu: Ông Diệm muốn hòa giải với Phật giáo là muốn vòng tròn có góc

93. Bilingual. 249. Mrs. Nhu: all the Buddhists had done was to “barbecue a bonze” with “imported gasoline.” The US asked Diem to send her out of the country. / Bà Nhu: tất cả những gì Phật tử đã làm là “nướng sư” bằng “xăng nhập cảng.” Mỹ yêu cầu ông Diệm đưa bà Nhu ra khỏi VN.
94. Bilingual. 250. Tran Van Chuong (Madame Nhu’s father) scolded Mrs. Nhu. Possibilities: Further church admonition to Archbishop Thuc; “Leave of absence” for Madame Nhu, perhaps in Rome / Đại sứ Trần Văn Chương (thân phụ của bà Nhu) rầy bà Nhu. Có thể: Giáo hội CG sẽ có thêm lời rầy đối với TGM Ngô Đình Thục; Đưa bà Nhu "nghỉ phép," có lẽ ở Rome.
95. Bilingual. 251. Thuan: Madame Nhu had organized a secret police squad of her own, headed by her brother, Tran Van Khiem, and that already “illegal arrests” have been made by this group / Thuần: Bà Nhu lập 1 đơn vị mật vụ cho riêng bà, do em trai bà là Trần Văn Khiêm chỉ huy, và nhóm này đã “bắt trái luật” một số người rồi.
96. Bilingual. 252. Tho appears indicate GVN intends prosecute Buddhists for May 8 affair, which is in direct conflict with Buddhist insistence GVN officials responsible for May 8 deaths/Thơ lộ vẻ cho thấy Chính phủ VN dự định truy tố các Phật tử về vụ ngày 8 tháng 5/1963, mâu thuẫn trực tiếp với yêu cầu của PG quy trách nhiệm các quan chức phải chịu trách nhiệm về những cái chết ngày 8 tháng 5 tại Huế.
97. Bilingual: 253. Nolting: Tension In Hue Was Mounting And More Buddhist Monks And Nuns Were Volunteering To Sacrifice Themselves / Nolting: Căng Thẳng Ở Huế Tăng Cao, Có Thêm Nhiều Tăng Ni Tình Nguyện Hy Sinh
98. Bilingual. 256. CIA: A change of government in Vietnam could occur at any time, with little or no warning and in an orderly or disorderly fashion. A coup d’etat may be engineered by the army, or by Ngo Dinh Nhu..
99. Bilingual. 258. Senator Mansfield: Viet Nam is not central to our defense interest or any other American/ TNS Mansfield: VN không phải là trung tâm của lợi ích quốc phòng Hoa Kỳ hay bất kỳ lợi ích nào khác của Mỹ mà đúng ra, VN nằm ngoài các lợi ích của Mỹ.
100. Bilingual. 261. President Diem decreed martial law, ordered the army to besiege pagodas nationwide / TT Diệm ban lệnh thiết quân luật, ra lệnh quân đội bao vây các chùa toàn quốc
101. Bilingual. 262. Police and army personnel raided Buddhist pagodas in Saigon and Hue yesterday using arms, grenades and tear gas. A number of Buddhists were reported killed or wounded, and many others were arrested./Cảnh Sát Và Quân Đội Đã Đột Kích Các Ngôi Chùa Phật Giáo Ở Sài Gòn Và Huế Ngày Hôm Qua Bằng Vũ Khí, Lựu Đạn Và Hơi Cay. Báo Cáo Cho Biết Nhiều Phật Tử Chết Hoặc Bị Thương, Và Nhiều Người Khác Đã Bị Bắt.
102. Bilingual. 263. Hue’s main pagodas are reported to have been largely destroyed inside by combat police. A problem in US-Vietnamese relations has been created by the escape of two Buddhist priests from Xa Loi Pagoda into the adjacent USOM building where they sought and obtained refuge./Các ngôi chùa chính ở Huế đã bị cảnh sát chiến đấu phá hủy phần lớn bên trong. Một vấn đề trong quan hệ Mỹ-Việt gây ra do việc 2 nhà sư trốn thoát từ chùa Xá Lợi vào tòa nhà USOM gần bên, nơi 2 nhà sư vào xin trú ẩn.
103. Bilingual. 264. Director of the Defense Intelligence Agency: Army and combat police elements assaulted Buddhist pagodas in Saigon and other principal cities. A number of Buddhist priests were reportedly killed or injured, and many others were arrested./

Tình Báo Quốc Phòng Hoa Kỳ: Quân Đội Và Cảnh Sát Chiến Đấu Tấn Công Các Chùa Ở Sài Gòn Và Các Thành Phố Chính Khác. Nhiều Tu Sĩ Phật Giáo Đã Bị Giết, Bị Thương, Và Nhiều Người Khác Bị Bắt.

104. Bilingual. 265. Colby: endeavor to induce the GVN quickly to take a series of favorable actions respecting the Buddhists / Colby (CIA): cố gắng thuyết phục Chính phủ VN nhanh chóng thực hiện một loạt hành động có lợi nhằm tôn trọng Phật tử105

105. Bilingual. 266. CIA: Student participation in these demonstrations is also increasing, particularly in Hue, where the firing this week of the university rector, who is known to be sympathetic to the Buddhists, has led to the resignation of many faculty members / CIA: Sinh viên tham dự biểu tình ngày càng đông, đặc biệt là ở Huế, nơi bãi chức Viện trưởng Đại học Huế (LM Cao Văn Luận), người có thiện cảm với Phật tử, đã làm nhiều giảng viên từ chức tập thể.
106. Bilingual. 267. Ball: I think we ought to go slow on advising Cabot to “eliminate the Nhus” as one of his first acts.,Thứ trưởng Ngoại giao Ball: tôi nghĩ chúng ta [Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ] nên chậm rãi trong việc khuyên Đại sứ Cabot Lodge “loại bỏ ông bà Ngô Đình Nhu” như một trong những hành động đầu tiên của ông Lodge.
107Bilingual. 268. Ball: Regardless of who is running the show, we should continue to seek the same objectives. We may deem it useful to throw our influence toward reducing or eliminating the power of the Nhus / Thứ trưởng Ngoại giao Ball: Bất kể ai đang điều hành VN, Hoa Kỳ nên tiếp tục tìm cùng mục tiêu. Có thể sẽ hữu dụng nếu chúng ta áp lực VN làm giảm hay gỡ bỏ quyền lực của ông bà Ngô Đình Nhu
108. Bilingual. 260. Lodge: Tone of Army radio broadcasts has a strong Nhu flavor; it is also to be noted that within 24 hours of coup, radio broadcast lengthy Nhu directive calling on Republican Youth to support government action./Đại sứ Lodge: Đài phát thanh Quân đội mang đầy giọng điệu ông Nhu; Trong vòng 24 giờ đầu cuộc đảo chính, đài phát thanh đã phát đi chỉ thị dài dòng của Nhu kêu gọi Đoàn Thanh niên Cộng hòa ủng hộ hành động của chính phủ.
109. Bilingual. 271. Nhu denied this amounted to a coup, but warned it could become one if Diem vacillated or compromised on the Buddhist issue. Ambassador Lodge notes that the resignation of Foreign Minister Mau ‘obviously caught the government flatfooted’./Nhu nói rằng điều này không phải là một cuộc đảo chính, nhưng cảnh báo nó có thể trở thành một cuộc đảo chính nếu TT Diệm có ý dao động hoặc thỏa hiệp về vấn đề Phật giáo. Đại sứ Lodge ghi nhận: việc Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu từ chức “rõ ràng đã khiến chính phủ VN chùn bước”.
110. Bilingual. 272. Ambassador Lodge has not yet been able to present his credentials owing to the unexpected resignation of Foreign Minister Maul According to CAS, Vice President Tho’s assistant also indicated that Tho may decide to resign “at the right moment."/Đại sứ Lodge vẫn chưa thể trình ủy nhiệm thư do Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu bất ngờ từ chức. Theo CAS (nguồn tin Hoa Kỳ kiểm soát), phụ tá của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ cũng nói rằng Phó Tổng Thống Thơ có thể sẽ quyết định từ chức “vào thời điểm thích nghi”.
111. Bilingual. 273. President had sent Madame Nhu, on 23 August, a letter in which he ordered her to make no public statements and give no press conferences. The President also instructed General Oai and the Director General of Information not to print any statement she might make. Both Counselor Nhu and Madame Nhu were “furious.” Thuan: Generals did not know beforehand of the planned raid on Xa Loi,/TT Diệm đã gửi bà Nhu, vào ngày 23 tháng 8, một lá thư trong đó ông Diệm cấm bà Nhu không được tuyên bố công khai nào và cấm bà họp báo. TT Diệm cũng chỉ đạo Tướng Trần Tử Oai và GĐ Tổng nha Thông tin không được in bất kỳ tuyên bố nào mà bà Nhu có thể đưa ra. Cả Cố vấn Nhu và Bà Nhu đều “nổi giận”. Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần: Các tướng không biết trước kế hoạch tấn công Chùa Xá Lợi, Thuần cũng vậy.
112. Bilingual. 274. General Kim: 1426 people (Buddhist monks and laymen) have been arrested. All of explosives and arms found in pagodas were planted./Tướng Kim: 1426 người (tu sĩ Phật giáo và cư sĩ) đã bị bắt. Tất cả chất nổ và vũ khí tìm thấy trong chùa đều do người ông Nhu chở vào [để vu khống].
113. Bilingual. 275. Generals told President that morale of troops was deteriorating, and in fact they feared that one military post was near state of desertion. Generals said that wives of soldiers and junior officers were getting upset. President is still in the saddle what is going on now is being controlled by Nhu./ Các tướng nói với Tổng thống Diệm rằng tinh thần quân đội đang sa sút, và thực tế họ lo ngại rằng một đồn quân sự sắp rơi vào tình trạng đào ngũ toàn bộ. Các tướng nói rằng vợ của quân nhân và sĩ quan cấp dưới đang rất bất mãn. Tổng thống Diệm vẫn đang nắm quyền nhưng những gì đang diễn ra hiện nay đều do Nhu kiểm soát.
114Bilingual. 276. Vo Van Hai, Chief of Diem ‘s private staff, although a long-time Diem loyalist, Hai confided that he feared for his life and thought he was under surveillance by Nhu’s agents. Hai told Kattenburg that Nhu had “carefully stage-managed” the crackdown on the Buddhists./ Võ Văn Hải, Chánh Văn Phòng Riêng Của Tt Diệm, Dù Là Người Trung Thành Lâu Năm Với Ông Diệm, Hải Tâm Sự Rằng Hải Lo Sợ Cho Tính Mạng Của Hải Và Nghĩ Rằng Hải Đang Bị Mật Vụ Của Nhu Theo Dõi. Hải Nói Với Kattenburg Rằng Nhu Đã “Quản Lý Một Cách Cẩn Thận” Cuộc Đàn Áp Phật Tử.
115. Bilingual. 277. Mecklin: The senior officer told me that things were going exceptionally well. After he left, his deputy told me that the situation was rapidly deteriorating. MACV says the war is developing favorably. David Halberstam of the New York Times recently wrote to the contrary.
116. Bilingual. 278. Memorandum to President Kennedy: Brother Nhu is the mastermind behind the whole operation against the Buddhists and is calling the shots. There is disagreement on whether Diem has any political viability left, and on whether he could ever be brought to acquiesce in the removal of his brother.
117. Bilingual. 281. Ball: USG cannot accept actions against Buddhists taken by Nhu and his collaborators under cover martial law. Prompt dramatic actions redress situation must be taken, including repeal of decree 10,6 release of arrested monks, nuns, etc. We wish give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but if he remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious implication that we
118. Bilingual. 282. Krulak: US officials discussed a coup that derived from recommendations made by Thuan; General Taylor stated that we should give Diem an adequate chance to do what we want.
119. Bilingual. 283. Admiral Felt: Don indicated we must continue support Diem, forcing him to clean house. His suggestion was for the duration of the crisis to have an interim mixed Cabinet, military and civilian. Military should have three Cabinet posts. Don hopes U.S. will truly try bear down on Diem by delegating authority of [to?] Ministers and broadening his narrow outlook.
120. Bilingual. 284. CIA: General Khanh said the Army will take over the country if the politicians decide to seek an agreement with the DRV or even with Communist China for a neutralization of Viet Nam.
121. Bilingual. 285. Lodge asked permission from President Kennedy for him to go straight to Generals and tell them that the US prepared to have Diem without Nhus, but it is in effect up to them whether to keep Diem, and to insist Generals take steps to release Buddhist leaders and carry out the June 16 agreement.
122Bilingual. 287. VOA Broadcast: Vietnam’s secret police under the control of Ngo Dinh Nhu—not the Army—made the raids against Buddhist pagodas last week. Thousands of Buddhists were reported arrested, and at least four killed. America may cut its aid to Vietnam if President Diem does not get rid of the police officials responsible.
123. Bilingual. 288. LODGE: The VOA broadcast eliminated the surprise factor of the generals' effort, tending to increase the chance of bloodshed should there be a violent reaction to what is building up. Obviously the VOA statement cuts right across tactics I had planned. This is a time which calls for action and very few words. CIA: Nhu reportedly ordered the arrest of civilian oppositionists.
124. Bilingual. 289. President Kennedy asked if we are adequately prepared for protecting and/or evacuating U.S. citizens in Vietnam. Admiral Felt said that unless the Nhus were eliminated the middle-level enlisted men would soon lose their interest in fighting.
125. Bilingual. 290. Colonel Conein will tell General Khiem and General Khanh: Nhus must go; Retaining Diem or not up to them; Bonzes and other arrestees must be released immediately and five-point agreement of 16 June be fully carried out;
126. Bilingual. 291. General Khiem replied to Colonel Conein as follows: Generals were in accord with points expressed; Nhu has certain officers on General Don’s staff; Colonel Conein should stand by for later pickup by jeep that will take Colonel Conein to immediate future meeting with General Duong Van Minh; General Khiem concurred in contact with General Khanh about the secret mission
127. Bilingual. 292. Lodge told Diem: "It was interesting to me that people whom I had known all my life in politics thought that Madame Nhu was the Chief of State of Viet-Nam//Đại sứ Lodge nói với Tổng Thống Diệm: "Điều thú vị đối với tôi là những người mà tôi quen biết cả đời trong lĩnh vực chính trị lại nghĩ rằng Bà Ngô Đình Nhu là Quốc trưởng của VN (Chief of State of Viet-Nam)
128. Bilingual. 294. General Khanh told CAS officer: Khanh was not ready move now. Plan was to wait until Nhu moved in direction rapprochement with DRV then strike//Tướng Nguyễn Khánh nói với viên chức CIA: Khánh chưa sẵn sàng đảo chánh. Kế hoạch là chờ cho tới khi ông Ngô Đình Nhu tiến hành hòa giải với Bắc Việt thì sẽ đảo chánh.
129. Bilingual. 295. General Taylor asked General Harkins: Why was the Embassy's emergency plan to rely on commercial air to evacuate Americans, both civilians and military, out of Vietnam?
130. Bilingual. 296. Memorandum from Forrestal to President Kennedy
131. Bilingual. 298. Lodge’s report of one hour meeting with Nhu. Lodge said that no long range foreign policy could be carried out by the U.S. Government without the support of Congress and public opinion.
132. Bilingual. 299. General Khiem told Colonel Conein about the planning. A committee of Generals headed by General Duong Van Minh agreed that a coup will take place within one week.//Tướng Khiêm nói với Đại Tá Conein về kế hoạch đảo chánh. Một ủy ban các Tướng lĩnh do Tướng Dương Văn Minh đứng đầu đồng ý rằng cuộc đảo chính sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ nữa.
133. Bilingual300. Telegram From General Harkins: I am in direct liaison Embassy E & E officer on details.
134. Bilingual. 302. Memorandum From Forrestal to President Kennedy: A committee of generals has been formed for the purpose of bringing about a military coup within a week.
135. 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana