Bilingual. 307. Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Situation here has reached point of no return. Saigon is armed camp. Current indications are that Ngo family have dug in for last ditch battle.

05/10/20234:52 SA(Xem: 1628)
Bilingual. 307. Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Situation here has reached point of no return. Saigon is armed camp. Current indications are that Ngo family have dug in for last ditch battle.

blank
Bilingual. 307. Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency.  Situation here has reached point of no return. Saigon is armed camp. Current indications are that Ngo family have dug in for last ditch battle. It is our considered estimate that General officers cannot retreat now. If General Dinh primarily and Tung secondly cannot be neutralized at outset, there may be widespread fighting in Saigon and serious loss of life. Situation has changed drastically since 21 August. If the Ngo family wins now, they and Vietnam will stagger on to final defeat at the hands of their own people and the VC. Bloodshed can be avoided if the Ngo family would step down before the coming armed action. If General Dinh would join with the other Generals, it is conceivable Ngo family might surrender without a final fight. Up to now, Dinh has remained firmly on the family’s side. It is obviously preferable that the generals conduct this effort without apparent American assistance. Otherwise, for a long time in the future, they will be vulnerable to charges of being American puppets, which they are not in any sense. If this attempt by the generals does not take place or if it fails, we believe it no exaggeration to say that VN runs serious risk of being lost over the course of time. // Phòng Tình báo CIA ở Sài Gòn gửi về Trung ương. Tình hình ở đây đã đến mức không thể quay trở ngược lại. Sài Gòn đã là trại vũ trang. Dấu hiệu hiện tại cho thấy gia đình họ Ngô đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Theo ước tính của chúng tôi, các tướng không thể rút lui lúc này. Nếu từ lúc khởi đầu, các tướng không vô hiệu hóa được, trước tiên là Tướng Đính, sau nữa là Đại tá Lê Quang Tung, thì có thể sẽ xảy ra giao tranh trên diện rộng ở Sài Gòn và sẽ có thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Tình hình đã thay đổi triệt để kể từ ngày 21 tháng 8. Nếu nhà Ngô chiến thắng bây giờ, họ và Việt Nam sẽ loạng choạng đi đến thất bại cuối cùng dưới tay chính người dân của họ và VC. Có thể tránh được đổ máu nếu gia đình Ngô chịu từ chức trước cuộc hành động vũ trang sắp tới. Nếu Tướng Đính tham gia cùng các Tướng khác, có thể họ Ngô sẽ đầu hàng mà không có trận chiến cuối cùng. Đến nay, Tướng Đính vẫn đứng về phe gia đình nhà Ngô. Hiển nhiên là các tướng tiến hành nỗ lực này mà không có sự hỗ trợ rõ ràng của Mỹ sẽ tốt hơn. Nếu không, trong một thời gian dài về sau, họ sẽ dễ bị chụp mũ là bù nhìn của Mỹ, điều mà họ thực sự không hề có chút gì. Nếu nỗ lực này của các tướng không diễn ra hoặc bị thất bại, chúng tôi tin rằng không quá lời khi nói rằng sẽ có nguy cơ mất trọn VN theo thời gian.

 

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2307. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency 1

 

Saigon, August 28, 1963.

[document number not declassified] Situation here has reached point of no return. Saigon is armed camp. Current indications are that Ngo family have dug in for last ditch battle. It is our considered estimate that General officers cannot retreat now. Conein’s meeting with Gen. Khiem [document number not declassified]2 reveals that overwhelming majority of General officers, excepting Dinh and Cao, are united, have conducted prior planning, realize that they must proceed quickly, and understand that they have no alternative but to go forward. Unless the generals are neutralized before being able to launch their operation, we believe they will act and that they have good chance to win. If General Dinh primarily and Tung secondly cannot be neutralized at outset, there may be widespread fighting in Saigon and serious loss of life.

We recognize that crucial stakes are involved and have no doubt that the generals do also. Situation has changed drastically since 21 August. If the Ngo family wins now, they and Vietnam will stagger on to final defeat at the hands of their own people and the VC. Should a generals’ revolt occur and be put down, GVN will sharply reduce American presence in SVN. Even if they did not do so, it seems clear that American public opinion and Congress, as well as world opinion, would force withdrawal or reduction of American support for VN under Ngo administration.

Bloodshed can be avoided if the Ngo family would step down before the coming armed action. If General Dinh would join with the other Generals, it is conceivable Ngo family might surrender without a final fight. Up to now, Dinh has remained firmly on the family’s side. [2 sentences not declassified]

[3 sentences not declassified] It is obviously preferable that the generals conduct this effort without apparent American assistance. Otherwise, for a long time in the future, they will be vulnerable to charges of being American puppets, which they are not in any sense. Nevertheless, we all understand that the effort must succeed and that whatever needs to be done on our part must be done. If this attempt by the generals does not take place or if it fails, we believe it no exaggeration to say that VN runs serious risk of being lost over the course of time.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, CIA Cables. Secret. Also printed in Pentagon Papers: Gravel Edition, Vol. II, p. 736.

(2) Document 299.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d307

 

.... o ....

 

307. ĐIỆN VĂN TỪ PHÒNG TÌNH BÁO CIA Ở SÀI GÒN GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 8 năm 1963.

[số tài liệu chưa được giải mật] Tình hình ở đây đã đến mức không thể quay trở ngược lại. Sài Gòn đã là trại vũ trang. Dấu hiệu hiện tại cho thấy gia đình họ Ngô đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Theo ước tính của chúng tôi, các tướng không thể rút lui lúc này. Cuộc gặp của Conein với Tướng Trần Thiện Khiêm [số tài liệu không được giải mật] (2) tiết lộ rằng đại đa số các tướng, ngoại trừ Tướng Tôn Thất Đính và Tướng Huỳnh Văn Cao, đều đoàn kết, đã lập kế hoạch từ trước, nhận ra rằng họ phải tiến hành nhanh chóng và hiểu rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xúc tiến [đảo chánh]. Trừ khi các tướng bị vô hiệu hóa trước khi có thể phát động xuất quân, chúng tôi tin rằng họ sẽ hành động và có cơ hội chiến thắng cao. Nếu từ lúc khởi đầu, các tướng không vô hiệu hóa được, trước tiên là Tướng Đính, sau nữa là Đại tá Lê Quang Tung, thì có thể sẽ xảy ra giao tranh trên diện rộng ở Sài Gòn và sẽ có thiệt hại nặng nề về nhân mạng.

Chúng tôi nhận ra rằng sẽ phải trả giá rất lớn, chắc chắn rằng các tướng cũng nhận ra như thế. Tình hình đã thay đổi triệt để kể từ ngày 21 tháng 8. Nếu nhà Ngô chiến thắng bây giờ, họ và Việt Nam sẽ loạng choạng đi đến thất bại cuối cùng dưới tay chính người dân của họ và VC. Nếu một cuộc nổi dậy của các tướng xảy ra và bị dập tắt, Chính phủ Việt Nam sẽ giảm mạnh sự hiện diện của Mỹ ở Nam VN. Ngay cả khi họ không làm như vậy thì có vẻ rõ ràngdư luận và Quốc hội Mỹ cũng như dư luận thế giới sẽ buộc Mỹ phải rút lui hoặc giảm bớt sự ủng hộ đối với VN dưới chính quyền nhà Ngô.

Có thể tránh được đổ máu nếu gia đình Ngô chịu từ chức trước cuộc hành động vũ trang sắp tới. Nếu Tướng Đính tham gia cùng các Tướng khác, có thể họ Ngô sẽ đầu hàng mà không có trận chiến cuối cùng. Đến nay, Tướng Đính vẫn đứng về phe gia đình nhà Ngô. [2 câu chưa được giải mật]

[3 câu chưa được giải mật] Hiển nhiên là các tướng tiến hành nỗ lực này mà không có sự hỗ trợ rõ ràng của Mỹ sẽ tốt hơn. Nếu không, trong một thời gian dài về sau, họ sẽ dễ bị chụp mũ là bù nhìn của Mỹ, điều mà họ thực sự không hề có chút gì. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều hiểu rằng nỗ lực đó phải thành công và bất cứ điều gì cần làm về phía chúng ta đều phải được thực hiện. Nếu nỗ lực này của các tướng không diễn ra hoặc bị thất bại, chúng tôi tin rằng không quá lời khi nói rằng sẽ có nguy cơ mất trọn VN theo thời gian.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Việt Nam Country Series, 24/8/63-8/31/63, CIA Cables. Bí mật. Cũng được in trong Hồ sơ Lầu Năm Góc: Gravel Edition, Vol. II, tr. 736.

(2) Văn bản 299.

 

.... o ....

 

 

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.