Bilingual. 40. From the Department of State to the Embassy in Vietnam. It seems to me that we must keep our eye fixed on the main purpose of our presence in South Viet-Nam

27/10/20238:20 CH(Xem: 1200)
Bilingual. 40. From the Department of State to the Embassy in Vietnam. It seems to me that we must keep our eye fixed on the main purpose of our presence in South Viet-Nam

blank
Bilingual. 40. From the Department of State to the Embassy in Vietnam. It seems to me that we must keep our eye fixed on the main purpose of our presence in South Viet-Nam and everyone on the US side needs to review the bidding on this elementary purpose: why we are there, why are we asking our fellows to be killed and what is getting in the way of accomplishing our purpose. The actions of the GVN and the Nhus have eroded this purpose-inside Viet-Nam and internationally and they have also eroded our capacity to provide political leadership in the US necessary to support the effort in Viet-Nam. He must make a systematic effort to improve his international position, and a demonstration to the American people that we are not asking Americans to be killed to support Madame Nhu’s desire to barbecue bonzes.// Từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ gửi Đại sứ Lodge. Đối với tôi, có vẻ như chúng ta phải tập trung vào mục đích chính của sự hiện diện của chúng ta ở miền Nam Việt Nammọi người ở phía Mỹ cần duyệt lại mục đích cơ bản này: tại sao chúng ta có mặt ở đó, tại sao chúng ta lại yêu cầu chiến binh của mình tham chiến để bị giết và điều gì đang cản trở việc hoàn thành mục đích của chúng ta. Các hành động của Chính phủ VN và ông bà Nhu đã làm xói mòn mục đích này ở VN và ở quốc tế, và cũng làm xói mòn khả năng của chúng ta trong việc cung cấp sự lãnh đạo chính trị cần thiết ở Hoa Kỳ để hỗ trợ nỗ lực ở VN. Diệm phải thực hiện một nỗ lựchệ thống để cải thiện vị thế quốc tế của mình, và chứng minh cho người dân Mỹ thấy rằng chúng ta không yêu cầu người Mỹ phải bị giết để ủng hộ mong muốn nướng thịt các nhà sư của Bà Nhu.

 

the Department of State 240. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam1

 

Saigon, August 31, 1963—10:49 p.m.

295. For Ambassador Lodge from the Secretary. Re Deptel 294.2

It seems to me that we must keep our eye fixed on the main purpose of our presence in South Viet-Nam and everyone on the US side needs to review the bidding on this elementary purpose: why we are there, why are we asking our fellows to be killed and what is getting in the way of accomplishing our purpose. The actions of the GVN and the Nhus have eroded this purpose-inside Viet-Nam and internationally and they have also eroded our capacity to provide political leadership in the US necessary to support the effort in Viet-Nam. To raise these questions is not merely an emotional reaction to two individuals. They [Page 79]involve the fundamental requirement of political leadership in Viet-Nam which is necessary to coalesce the Vietnamese people in a war effort which we can support. Diem must realize that his obligation of political leadership runs to the solidarity of his people which may require conciliatory actions which are distasteful to him personally. He must make a systematic effort to improve his international position, and a demonstration to the American people that we are not asking Americans to be killed to support Madame Nhu’s desire to barbecue bonzes.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Top Secret; Emergency; Eyes Only. Drafted by Rusk and approved by Hilsman. Repeated to CINCPAC POLAD exclusive for Felt.

(2) Supra.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d40

 

.... o ....

 

40. ĐIỆN VĂN TỪ BỘ NGOẠI GIAO
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN (1)

 

Sài Gòn, ngày 31 tháng 8 năm 1963— lúc 22:49 giờ tối

295. Từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ gửi Đại sứ Lodge. Tham khảo điện văn Deptel 294.(2)

Đối với tôi, có vẻ như chúng ta phải tập trung vào mục đích chính của sự hiện diện của chúng ta ở miền Nam Việt Nammọi người ở phía Mỹ cần duyệt lại mục đích cơ bản này: tại sao chúng ta có mặt ở đó, tại sao chúng ta lại yêu cầu chiến binh của mình tham chiến để bị giết và điều gì đang cản trở việc hoàn thành mục đích của chúng ta. Các hành động của Chính phủ VN và ông bà Nhu đã làm xói mòn mục đích này ở VN và ở quốc tế, và cũng làm xói mòn khả năng của chúng ta trong việc cung cấp sự lãnh đạo chính trị cần thiết ở Hoa Kỳ để hỗ trợ nỗ lực ở VN. Việc nêu ra những câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một phản ứng cảm xúc đối với hai cá nhân. Chúng liên quan đến yêu cầu cơ bản về lãnh đạo chính trị ở Việt Nam, điều cần thiết để đoàn kết người dân Việt Nam trong một nỗ lực chiến tranh mà chúng ta có thể hỗ trợ. Diệm phải nhận ra rằng nghĩa vụ lãnh đạo chính trị của Diệm hướng tới sự đoàn kết của người dân, điều có thể đòi hỏi những hành động hòa giải gây khó chịu cho cá nhân Diệm. Diệm phải thực hiện một nỗ lựchệ thống để cải thiện vị thế quốc tế của mình, và chứng minh cho người dân Mỹ thấy rằng chúng ta không yêu cầu người Mỹ phải bị giết để ủng hộ mong muốn nướng thịt các nhà sư của Bà Nhu.

Rusk (Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet. Bí mật hàng đầu; Khẩn cấp; Chỉ để đọc. Do Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk soạn thảo và được Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) duyệt lại. Lặp lại với CINCPAC POLAD dành riêng cho Đô đốc Harry Felt.

(2) Xem hồ sơ trước (số 39).

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.