Bilingual. 68. From the Director of the Bureau of Intelligence and Research. Two intelligence reports received today reflect the heightened contempt which Ngo Dinh Nhu, his wife, and other close confidants of the Ngo family hold for the United States

14/11/20234:16 SA(Xem: 1157)
Bilingual. 68. From the Director of the Bureau of Intelligence and Research. Two intelligence reports received today reflect the heightened contempt which Ngo Dinh Nhu, his wife, and other close confidants of the Ngo family hold for the United States

blank
Bilingual. 68. From the Director of the Bureau of Intelligence and Research. Two intelligence reports received today reflect the heightened contempt which Ngo Dinh Nhu, his wife, and other close confidants of the Ngo family hold for the United States as a result of recent developments in South Vietnam. Tran Van Khiem (Madame Nhu’s brother) showed Denis Warner (an Australian correspondent) a list of United States Embassy, USIS, USOM, and MACV personnel he was planning to assassinate. The last we have heard of Khiem was on August 11 when Secretary of State for the Presidency Thuan informed Ambassador Nolting that Madame Nhu had organized her own secret police squad headed by Khiem. She is reported to have also stated that most of South Vietnam’s troubles resulted from false reporting by the American press and from American interference. She even charged that Ambassador Lodge was planning to have her removed or murdered. On September 2 the Times of Vietnam published a front-page story under a headline entitled “CIA Financing Planned Coup D’Etat,” which had as its central premise that the CIA in conjunction with the Viet Cong spent millions of dollars to try to overthrow the Diem government on August 28. // Từ Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu. Hai bản báo cáo tình báo nhận được ngày hôm nay phản ánh sự khinh miệt ngày càng tăng mà Ngô Đình Nhu, vợ Nhu và những người thân cận khác của gia đình họ Ngô dành cho Hoa Kỳ do những diễn biến gần đây ở miền Nam VN. Trần Văn Khiêm đã cho phóng viên Úc Denis Warner xem danh sách các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ, USIS, USOM và MACV mà Khiêm lên kế hoạch ám sát. Lần trước đó, chúng tôi nghe nói về Khiêm là vào ngày 11 tháng 8 khi Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần thông báo với Đại sứ Nolting rằng Bà Nhu đã tổ chức một đơn vị cảnh sát mật của riêng bà do Khiêm đứng đầu. Báo cáo cũng ghi rằng bà Nhu đã tuyên bố rằng hầu hết các rắc rối của miền Nam VN là do báo chí Mỹ đưa tin sai và do sự can thiệp của Mỹ. Bà thậm chí còn buộc tội rằng Đại sứ Lodge đang lên kế hoạch loại bỏ hoặc sát hại bà. Vào ngày 2 tháng 9, tờ Times of Vietnam đăng một bản tin trên trang nhất với tựa đề “Cuộc đảo chính được lập kế hoạch với tài trợ của CIA”, với tiền đề chính là CIA kết hợp với Việt Cộng đã chi hàng triệu đô la để cố gắng lật đổ chính quyền Diệm vào ngày 28 tháng 8.

  

CIA logo68. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Hughes) to the Secretary of State1

 

Washington, September 6, 1963.

SUBJECT

State of Mind of the Nhus

Two intelligence reports received today2 reflect the heightened contempt which Ngo Dinh Nhu, his wife, and other close confidants of the Ngo family hold for the United States as a result of recent developments in South Vietnam.

1. The first report (TDCS DB-3/656,446) relates to an interview of Madame Nhu’s brother, Tran Van Khiem, on August 31 by Denis Warner, a reliable Australian correspondent. Warner informed an American official that Khiem showed him a list of United States Embassy, USIS, USOM, and MACV personnel he was planning to assassinate. Warner indicated that the assassination of Americans would result in the landing of United States Marines within hours to which Khiem replied that there are 20,000 Vietnamese troops in Saigon to meet this eventuality. However, Khiem seemed impressed with Warner’s counter that a division of Marines would quickly wipe out any opposing forces.

We do not think that the Vietnamese Government would at this time sanction such acts against American officials. However, we can expect that the current anti-American campaign as reflected in the government-controlled press and in official statements will continue; anti-American rallies or demonstrations are also possible. Khiem is the brother of Madame Nhu, and his own father, the former Vietnamese Ambassador to Washington, Tran Van Chuong, has denounced him as incompetent, corrupted, and cowardly. The last we have heard of Khiem was on August 11 when Secretary of State for the Presidency Thuan informed Ambassador Nolting that Madame Nhu had organized her own secret police squad headed by Khiem. Thuan stated that Nhu himself was possibly also involved. Nolting subsequently raised this point with Diem-the latter denied it flatly. The above report [Page 123]would indicate that Khiem may actually have some “special security” responsibilities and that Diem was either lying or had been kept ignorant of the development.

2. The second report (TDCS DB-3/656,445) relates to the September 2 article in Times of Vietnam3 which charged the United States, and specifically the Central Intelligence Agency, with an attempt to inspire a coup. On September 5, the First Secretary of the German Embassy, passing on information given to him by a Der Spiegel correspondent who had interviewed Madame Nhu, told an American official that Madame Nhu admitted she had written most, if not all, of the article. She is reported to have also stated that most of South Vietnam’s troubles resulted from false reporting by the American press and from American interference. She even charged that Ambassador Lodge was planning to have her removed or murdered. She added that Diem was too weak and was dependent upon her for support and strength to carry out the struggle against the Viet Cong and other enemies.

We have suspected that the Times of Vietnam article was written, or at least inspired, by the Nhus. Of course, Madame Nhu is aware that we want her to leave, and she probably feels she would be a main target in any coup attempt against the regime. Her statement on Diem recalls a similar public statement of hers about a month ago and one which touched Diem on a very sensitive point.

NOTES:

(1) Source: Library of Congress, Harriman Papers, Vietnam-Policy. Secret; Limit Distribution; No Foreign Dissem/No Dissem Abroad/Background Use Only. Drafted by Allen S. Whiting, Director of the Office of Research and Analysis for the Far East, and Leo G. Sarris of that office.

(2) Both dated September 5, neither printed. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Cables)

(3) On September 2 the Times of Vietnam published a front-page story under a headline entitled “CIA Financing Planned Coup D’Etat,” which had as its central premise that the CIA in conjunction with the Viet Cong spent millions of dollars to try to overthrow the Diem government on August 28. See Mecklin, Mission in Torment, pp. 201-203, regarding the role of the Times of Vietnam and its acting editor, Ann Gregory, in Vietnamese politics.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d68

 

.... o ....

 

68. Bản ghi nhớ của Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu (Thomas Hughes)
gửi Bộ trưởng Ngoại giao(1)

 

Washington, ngày 6 tháng 9 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Tâm trạng của Nhu

Hai bản báo cáo tình báo nhận được ngày hôm nay(2) phản ánh sự khinh miệt ngày càng tăng mà Ngô Đình Nhu, vợ Nhu và những người thân cận khác của gia đình họ Ngô dành cho Hoa Kỳ do những diễn biến gần đây ở miền Nam VN.

1. Bản báo cáo đầu tiên (TDCS DB-3/656,446) liên quan đến cuộc phỏng vấn Trần Văn Khiêm, anh ruột của bà Nhu, vào ngày 31 tháng 8 bởi Denis Warner, một phóng viên đáng tin cậy người Úc. Warner thông báo với một quan chức Mỹ rằng Khiêm đã cho Warner xem danh sách các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ, USIS, USOM và MACV mà Khiêm lên kế hoạch ám sát. Warner chỉ ra rằng vụ ám sát người Mỹ sẽ dẫn đến việc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ trong vòng vài giờ và Khiêm trả lời rằng có 20.000 quân Việt Nam ở Sài Gòn để ứng phó với tình huống này. Tuy nhiên, Khiêm có vẻ ấn tượng với câu trả lời của Warner rằng một sư đoàn Thủy quân lục chiến sẽ nhanh chóng quét sạch mọi lực lượng chống trả.

Chúng tôi [tình báo Mỹ] không nghĩ rằng vào thời điểm này Chính phủ VN sẽ thực hiện những hành vi như vậy đối với các quan chức Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta có thể kỳ vọng rằng chiến dịch chống Mỹ hiện tại được phản ánh trên báo chí do chính phủ kiểm soát và trong các tuyên bố chính thức sẽ tiếp tục; các cuộc biểu tình hoặc biểu tình chống Mỹ cũng có thể xảy ra. Khiêm là anh của bà Nhu, và thân phụ của Khiêm là cựu Đại sứ Việt Nam tại Washington, Trần Văn Chương, đã chỉ trích Khiêm là người bất tài, hư hỏng và hèn nhát. Lần trước đó, chúng tôi nghe nói về Khiêm là vào ngày 11 tháng 8 khi Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần thông báo với Đại sứ Nolting rằng Bà Nhu đã tổ chức một đơn vị cảnh sát mật của riêng bà do Khiêm đứng đầu. Thuần cho rằng bản thân Nhu cũng có thể có liên quan. Nolting sau đó đã nêu chuyện này với Diệm nhưng Diệm đã thẳng thừng phủ nhận. Báo cáo trên sẽ chỉ ra rằng Khiêm thực sự có thể có một số trách nhiệm “an ninh đặc biệt” và rằng Diệm đã nói dối hoặc đã không biết gì về diễn biến.

2. Báo cáo thứ hai (TDCS DB-3/656,445) liên quan đến bài báo ngày 2 tháng 9 trên tờ Times of Vietnam(3) cáo buộc Hoa Kỳ, và đặc biệt là Cục Tình báo Trung ương CIA, có âm mưu xúi giục đảo chính. Vào ngày 5 tháng 9, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức đã chuyển một thông tin (mà ông nhận từ 1 phóng viên Der Spiegel từng phỏng vấn Bà Nhu) và nói với một quan chức Mỹ rằng Bà Nhu thừa nhận bà Nhu đã viết hầu hết, nếu không phải tất cả, các bài báo [trên tờ Times of Vietnam]. Báo cáo cũng ghi rằng bà Nhu đã tuyên bố rằng hầu hết các rắc rối của miền Nam VN là do báo chí Mỹ đưa tin sai và do sự can thiệp của Mỹ. Bà thậm chí còn buộc tội rằng Đại sứ Lodge đang lên kế hoạch loại bỏ hoặc sát hại bà. Bà nói thêm rằng Diệm quá yếu và phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ và sức mạnh của bà để tiến hành cuộc đấu tranh chống VC và các kẻ thù khác.

Chúng tôi nghi ngờ rằng bài báo của Times of Vietnam được viết, hoặc ít nhất là lấy chỉ đạo từ ông bà Nhu. Tất nhiên, Bà Nhu biết rằng chúng tôi muốn bà rời đi, và có lẽ bà cảm thấy bà sẽ là mục tiêu chính trong bất kỳ nỗ lực đảo chính nào chống lại chế độ. Tuyên bố của bà về Diệm gợi lại một tuyên bố công khai tương tự của bà khoảng một tháng trước và là một tuyên bố đã chạm đến Diệm ở một điểm rất nhạy cảm.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Quốc hội, Harriman Papers, Vietnam-Policy. Bí mật; Giới hạn phân phối; Không phổ biến cho người nước ngoài/Không phổ biến ra nước ngoài/Chỉ dùng trong bối cảnh nghiên cứu. Soạn thảo bởi Allen S. Whiting, Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phân tích Viễn Đông, và Leo G. Sarris của văn phòng đó.

(2) Cả hai đều đề ngày 5 tháng 9, không được in ra. (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Cables)

(3) Vào ngày 2 tháng 9, tờ Times of Vietnam đăng một bản tin trên trang nhất với tựa đề “Cuộc đảo chính được lập kế hoạch với tài trợ của CIA”, với tiền đề chính là CIA kết hợp với Việt Cộng đã chi hàng triệu đô la để cố gắng lật đổ chính quyền Diệm vào ngày 28 tháng 8. Xem Mecklin, Mission in Torment, trang 201-203, về vai trò của tờ báo Times of Vietnam và quyền Tổng biên tập viên báo này là Ann Gregory, trong nền chính trị Việt Nam.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.