Lời Nguyện cầu Đêm Thắp Nến TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ

07/12/20233:18 CH(Xem: 811)
Lời Nguyện cầu Đêm Thắp Nến TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ

loi nguyen cauLỄ TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ
do Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tổ chức tại Tu Viện Đại Bi – Santa Ana,CA
Chiều ngày 2 tháng 12, 2023

Lời Nguyện cầu Đêm Thắp Nến
TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ

 

Nam mô Tây-Thiên Đông-độ Việt-Nam Truyền-Giáo Truyền-Giới
Lịch-Đại Tổ-Sư thùy từ chứng giám

Hôm nay chúng con qui tụ nơi đạo tràng này, tĩnh tâm qui-hướng về nơi tịch-diệt niết-bàn, về nơi mà chư Phật, chư Tổ từng-đến-từng-đi, từng không-đến-không-đi; qui hướng về nơi tuyệt nhiên vắng lặng của bản tâm trước sự biến hiện của ba cõi; qui-hướng về những cung trời diệu lạc hay nơi cõi đời thống khổ mà Thầy chúng con làm khách vãng lai, thong dong qua lại đi về.

Thế nhưng, trên thực tế của thế giới tương đối này, Thầy đã ra đi, thực sự ra đi, để lại một di sản kỳ tuyệt của Từ Bi, Trí TuệDũng lực.

Di sản của Thầy vun bồi nền tảng Bồ-đề-nguyện và Bồ-đề-hành cho chúng con để dõng mãnh dấn thân hoằng truyền Chánh đạo, lợi ích chúng-sanh.

Giờ này, trong giây phút lắng lòng thanh tịnh, chúng con quán niệm di nguyện của Thầy: rải tro trên biển lớn, để tro bụi nhục thân tan theo nước, “bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư-không”; chúng con đã hiểu thật sâu, đã thâm nhập sở hành vô-trụ-xứ và thệ nguyện vô tận của Thầy đối với Chánh pháp và đối với con đường hóa độ chúng-sanh.

Nguyện: từng hạt bụi nhục thân của Thầy hóa thành từng ngọn hoa-đăng bi-trí-dũng, mỗi ngọn hoa đăng lan tỏa đến nhiều ngọn hoa đăng khác, nhiều ngọn hoa đăng lại truyền tiếp cho vô số hoa đăng khắp vô tận thời gian, khắp vô tận hư-không-giới, không nơi nào mà không ứng hiện. Đăng truyền đăng, tâm ấn tâm, đèn tuệ tương-tục biến mãn thập-phương-giới. Hư không dù có giới hạn hay tận diệt, thệ nguyện của Thầy, của chúng con sẽ không bao giờ cùng tận.

Nam mô Vô Tận Đăng Bồ tát Ma ha tát.

(Tâm Quang Vĩnh Hảo chấp bút
Ni sư Thích Nữ Huệ Thảo tuyên đọc thay mặt hàng hậu học trực tiếp hay gián tiếp thọ ân giáo dưỡng của Đạo Sư Tuệ Sỹ)
Ảnh: Lê Thành

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/04/2019(Xem: 8404)
16/03/2022(Xem: 4753)
30/09/2019(Xem: 5903)
27/06/2024(Xem: 410)
06/07/2021(Xem: 3904)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)